Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία (MSc in Environment and Health: Management of Environmental Health Effects)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της περιβαλλοντικής επίδρασης στην υγεία, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, καθώς και η ευρύτερη πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική επίδραση στην Υγεία.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει επιστήμονες στο ευρύ και διεθνώς αναπτυσσόμενο πεδίο της επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις αυτές. Στα πλαίσια του ΠΜΣ, διοργανώνονται μαθήματα, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις πεδίου και θερινά σχολεία, αλλά και ημερίδες και συνέδρια με δυνατότητα παρακολούθησης κατά περίπτωση και από το ευρύ κοινό.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν:
   α) Να στελεχώσουν διοικητικές θέσεις στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα που απαιτούν γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην επίδραση του Περιβάλλοντος στην Υγεία.
   β) Να διδάσκουν σε τμήματα των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και σε ειδικευμένα σεμινάρια διοικητικών / τεχνικών υπαλλήλων, τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ που απαιτούν πιστοποιημένη γνώση αυτών των γνωστικών αντικειμένων.
   γ) Να απασχοληθούν ως τεχνικοί σύμβουλοι σε θέσεις λήψης αποφάσεων, όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη Διαχείριση Θεμάτων Επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα

   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τις 24/08/2020 έως και τις 11/09/2020.

   Δείτε την προκήρυξη:

  • Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με φυσική παρουσία των διδασκόντων και των φοιτητών.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία (MSc in Environment and Health: Management of Environmental Health Effects)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email