Όροι χρήσης Spoudase.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς. Οι Όροι χρήσης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Cookie και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

Μεταξύ του ιστοτόπου www.spoudase.gr, στο εξής καλουμένου «Ο Ιστότοπος» και αφετέρου κάθε χρήστη του ιστοτόπου www.spoudase.gr, στο εξής καλουμένου «Ο Χρήστης» συμφωνήθηκαν τα εξής:

Προοίμιο

Ο Ιστότοπος spoudase.gr παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης και απλώς προτείνει στους χρήστες άλλα μέλη-χρήστες, ανάλογα με τα κριτήρια που οι ίδιοι οι χρήστες ορίζουν και ο Ιστότοπος τους διευκολύνει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται ο Ιστότοπος spoudase.gr, με τον όρο αυτό νοείται και κάθε άλλος παρόμοιος ιστότοπος που οδηγεί στο ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με τον ιστότοπο spoudase.gr.

Μέσω του spoudase.gr, ο επισκέπτης αναζητεί από την βάση δεδομένων του ιστότοπου μέσω της ηλεκτρονικής – διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης του spoudase.gr μεταπτυχιακά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Άλλο περιεχόμενο

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Ο Ιστότοπος δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Ιστότοπου. Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα εμπιστοσύνης που επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Το spoudase.gr και η μηχανή αναζήτησής του παρέχει στον επισκέπτη να αναζητήσει από την βάση δεδομένων μεταπτυχιακά, προπτυχιακά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια χρησιμοποιώντας διάφορα φίλτρα και κριτήρια αναζήτησης όπως τα δίδακτρα, ο φορεας υλοποίησης, η πόλη, η μέθοδος διδασκαλίας κ.α.

Η βάση δεδομένων ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με όλα τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιούν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, φορείς και κολέγια σχετικά με τα μεταπτυχιακά, προπτυχιακά και σεμιναριακά τους προγράμματα.

Η υπηρεσία που παρέχεται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο, καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν συμπεριλαμβανομένων όλων των επισυναπτόμενων αρχείων δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση.

Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται.

Η αναπαραγωγή ενημερωτικών άρθρων και δημοσιεύσεων από το spoudase.gr επιτρέπεται μόνο εάν χρησιμοποιηθεί μέρος αυτών και συγκεκριμένα μόνο οι 45 πρώτες λέξεις της κάθε δημοσίευσης, η οποία πρέπει απαραιτήτως στο τέλος της να συνοδεύεται με Πηγή και ενεργό link προς το Spoudase.gr. Το ενεργό link πρέπει να ορίζεται ως Follow.

Απαγορεύεται, δια του νόμου, η εξαγωγή ή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων του spoudase.gr.

Η βάση δεδομένων με τα μεταπτυχιακά προγράμματα, προπτυχιακά προγράμματα, και επιμορφωτικά προγράμματα των Ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων, των Κολλεγίων και των κυπριακών δημόσιων πανεπιστημίων και κολλεγίων της Κύπρου προστατεύεται από το νόμο με το δικαίωμα ειδικής φύσης καθώς η βάση δεδομένων είναι προϊόν μακρόχρονης προσπάθειας σχετικά με την εύρεση πληροφοριών και δεδομένων, με την ψηφιακή αποδελτίωση προκηρύξεων, την συλλογή τους και την ψηφιακή αποτύπωσή τους σε μια λειτουργική ψηφιακή δομή – μηχανισμό με οργανωμένο και συστηματοποιημένο τρόπο.

Απαγορεύεται η εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων.

Το spoudase.gr δεν ευθύνεται για την πληρότητα, την εγκυρότητα και την διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.

Το spoudase.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης Μεταπτυχιακού, προπτυχιακού ή επιμορφωτικού προγράμματος. Μάλιστα συνιστάται στους επισκέπτες να επικοινωνούν με τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων.

Τι Δεδομένα συλλέγουμε

Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, στην εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter μας, κατά την αίτησή σας σε κάποιο μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό ή σεμιναριακό πρόγραμμα, τη συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθητικές της πλατφόρμας εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτους, ή/και με αυτοματοποιημένα μέσα. Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Στοιχεία Επικοινωνίας όπως σταθερό τηλέφωνο, κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email, Skype ID, messenger που μας χορηγείτε εφόσον δηλώσετε ενδιαφέρον για κάποιο μεταπτυχιακό, προπτυχιακό ή σεμιναριακό πρόγραμμα ή στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε τυχόν διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας που κατά καιρούς διεξάγει (πχ διαγωνισμούς κτλ.).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό πρόγραμμα ή σεμινάριο

Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που πραγματοποιείται , τοποθετώντας τα στοιχεία που σας ζητούνται κατά την διάρκεια της αίτησης για ένα μεταπτυχιακό, προπτυχιακό, σεμιναριακό πρόγραμμα μέσω του spoudase.gr συνενείται πως τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν από το spoudase.gr για διαφημιστικούς λόγους ή για λόγους ενημέρωσης και επικοινωνίας που αφορούν το πρόγραμμα ή το αντικείμενο σπουδών στο οποίο έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που πραγματοποιείται , τοποθετώντας τα στοιχεία που σας ζητούνται κατά την διάρκεια της αίτησης για ένα μεταπτυχιακό, προπτυχιακό, σεμιναριακό πρόγραμμα μέσω του spoudase.gr συνανείται επίσης πως τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν από το φορέα που πραγματοποιεί το πρόγραμμα για ενημέρωση ως προς αυτό.

Στοιχεία Σύνδεσης Λογαριασμού όπως όνομα χρήστη (username)

Στοιχεία Επαγγελματικά, Ακαδημαϊκά, γνωσιακά, στοιχεία για τις μεθόδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται όπως αποτυπώνονται στο προφίλ σας εφόσον έχετε κάνει εγγραφή στην λίστα μελών

Στοιχεία για τη Χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών της που αφορούν τη συχνότητα και ποσότητα αναζητήσεων ανά κατηγορία μεταπτυχιακό, ίδρυμα, προπτυχιακό, σεμινάριο, γνωστικό αντικείμενο, δίδακτρα

Αποδέχεστε πως η εταιρεία μας συλλέγει επίσης στατιστικά στοιχεία ως συγκεντρωτικά και μόνολαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address, δεδομένα περιήγησης και προτίμησης, την προέλευσή σας από άλλους δικτυακούς τόπους, την επίσκεψή άλλων δικτυακών τόπων μετά την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα, τα Newsletter που ανοίγετε, τη συχνότητα ανάγνωσης των Newsletter μας κ.α.

Προωθητικές Ενέργειες

Οι επισκέπτες που δηλώνουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την αίτηση ενδιαφέροντος για ένα μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό ή σεμιναριακό πρόγραμμα αποδέχονται την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας τους για προωθητικές – διαφημιστικές ενέργειες καθώς και για επικοινωνία που αφορά την συμβουλευτική σπουδών που μπορεί να κάνει το spoudase.gr σε αυτούς

Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email