Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή

 • Panepistimio Leykosias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή

    

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Υπολογιστικό Σχεδιασμό και την Ψηφιακή Κατασκευή προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, Ινστιτούτο Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau στην Αυστρία. Το πρόγραμμα διερευνά την εφαρμογή των υπολογιστικών εργαλείων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης σχεδιαστικής πρόθεσης και κατασκευαστικού αποτελέσματος. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες στον υπολογιστικό σχεδιασμό και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής κατασκευής, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την αναλυτική και δημιουργική τους σκέψη. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο μέσω της σύνδεσης με το Ρομποτικό Εργαστήρι (REXLAB) του Ινστιτούτου Πειραματικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Ίνσμπρουκ. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν έτσι την δυνατότητα να γίνουν μέλη της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας υπολογιστικού σχεδιασμού και ψηφιακής κατασκευής, ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου, σημαντικού για την παραγωγή αρχιτεκτονικού χώρου.

   Εισδοχή

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί ως διεπιστημονική πλατφόρμα που στοχεύει να προσελκύσει συμμετέχοντες από διάφορους τομείς και ειδικότητες του σχεδιασμού και της μηχανικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, βιομηχανικούς σχεδιαστές, καλλιτέχνες, γραφίστες, μηχανικούς και απόφοιτους από άλλους σχετικούς κλάδους. Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

   • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής.
   • Βιογραφικό σημείωμα.
   • Αναλυτικό πορτφόλιο που να επιδεικνύει εμπειρία ή/και ενδιαφέρον στον τομέα του υπολογιστικού σχεδιασμού και κατασκευής.
   • Ελάχιστη βασική εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σχεδιαστικά λογισμικά.
   • Πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικό με την εκπαίδευση, και επίσημο αποδεικτικό σπουδών στο οποίο να εμφαίνονται όλα τα μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου με τις αντίστοιχες επιδόσεις.
   • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
   • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εάν κριθεί απαραίτητο ενδέχεται να σας ζητηθούν αποδειχτικά βάσει των απαιτήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για μεταπτυχιακές σπουδές: https://www.unic.ac.cy/study-us/admission-requirements
   • Στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων, κατά προτίμηση ενός ακαδημαϊκού και ενός εργοδότη, που γνωρίζουν τον υποψήφιο και συμφωνούν να παράσχουν τη γνώμη τους εάν ερωτηθούν.
   • Άλλα στοιχεία τα οποία θα ήταν ενδυναμωτικά της αίτησης, π.χ. άρθρα, μονογραφίες, βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις.
   • Η διαδικασία εισδοχής ενδέχεται να περιλαμβάνει συνέντευξη κατά τη διάρκεια της οποίας ο υποψήφιος προβαίνει σε ολιγόλεπτη παρουσίαση ενός θέματος δικής του επιλογής.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

   1. Αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες στον υπολογιστικό σχεδιασμό και την ψηφιακή κατασκευή με εφαρμογές στο σχεδιασμό κτιρίων και στην αρχιτεκτονική.
   2. Αναπτύξουν κριτική γνώση σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες σχεδιασμού και ισχύουσες πρακτικές, καθώς και νέες τεχνολογίες στον τομέα του υπολογιστικού σχεδιασμού και της ψηφιακής κατασκευής.
   3. Αντιλαμβάνονται και να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις αυτών των μεθοδολογιών και πρακτικών στην παραγωγή Αρχιτεκτονικής.
   4. Εφαρμόζουν ερευνητικές μεθόδους για να δημιουργούν και να ερμηνεύουν τη γνώση γύρω απ’ το αντικείμενο τους.
   5. Επιδεικνύουν αυθεντικότητα στην εφαρμογή της ανάλυσης και της έρευνας στον τομέα του υπολογιστικού σχεδιασμού και ψηφιακής κατασκευής.
   6. Αξιολογούν εφαρμοσμένες μεθοδολογίες και να αναπτύσσουν κριτικές για αυτές, με βάση τα τιθέμενα ερωτήματα και αποτελέσματα.
   7. Αναγνωρίζουν προβλήματα που ανακύπτουν μεταξύ σχεδιαστικής και κατασκευαστικής διαδικασίας και να παρέχουν λύσεις βασισμένες σε ανατροφοδοτούμενες μεθόδους ανάλυσης ψηφιακών και υλικών εφαρμογών.
   8. Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου περιζήτητες δεξιότητες στην υπολογιστική έρευνα, συμπεριλαμβανομένου δεξιότητες σε λογισμικά προγράμματα, τρισδιάστατο σχεδιασμό και προγραμματισμό.
   9. Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες για την προώθηση κατασκευαστικής έρευνας και έρευνας υλικών, συμπεριλαμβανομένου της κατανόησης των υλικών ιδιοτήτων και της πρωτοτυποποίησης.
   10. Χρησιμοποιούν τεχνικές ψηφιακής κατασκευής και πρωτοτυποποίησης ως μέσω για καλύτερη σχεδιαστική επικοινωνία και σαν σχεδιαστική πλατφόρμα δοκιμών για τη βελτιστοποίηση σχεδιαστικών μεθόδων και παραγόμενων αποτελεσμάτων.
   11. Αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που αφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με σκοπό την βελτίωση του ή/και την εισαγωγή σε αυτόν νέων διαδικασιών για να παράσχουν σχεδιαστικές λύσεις που αποτελούν αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων υπολογιστικών μεθόδων.
   12. Αναπτύξουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε πολύπλοκα προβλήματα μέσω ενός δημιουργικού συστήματος επίλυσης, είτε ατομικά είτε ως μέλος ομάδας.
   13. Αποκτήσουν την δυνατότητα να επικοινωνούν ευκρινώς τα ερευνητικά και σχεδιαστικά ευρήματα σε ειδικά και μη-ειδικά ακροατήρια.
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Digital Fabrication 10 ECTS Credits
   • Theory and Evolution of Computational Design 10 ECTS Credits
   • Computational Design Processes 10 ECTS Credits

   Semester 2

   • Robotic Fabrication 10 ECTS Credits
   • Interactive Design 10 ECTS Credits
   • Performance Based Design 10 ECTS Credits

   Semester 3

   • Research Methodology in Design and Technology 10 ECTS Credits
   • Thesis 20 ECTS Credits

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email