Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (“MSc in Data Driven Computing and Decision Making”, DDCDM) έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στα δεδομένα, στη διαχείριση και επεξεργασία τους σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στις λήψεις αποφάσεων βάσει αυτών.

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να συνεισφέρουν
   α) στην αναπαράσταση, διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων με θεωρητικά και πρακτικά υπολογιστικά εργαλεία, αλγορίθμους και τεχνικές,
   β) σε μεθόδους ανάκτησης πληροφοριών και γνώσης από χωρο- και χρονο-εξαρτώμενα δεδομένα,
   γ) στην κατασκευή μοντέλων για τα δεδομένα και προσομοιώσεων για την εξαγωγή προβλέψεων,
   δ) στις τεχνικές, αλγορίθμους, τεχνολογίες και συστήματα λήψης αποφάσεων βάσει των αποτελεσμάτων και συστάσεων,
   ε) στη σχεδίαση εργαλείων για τη «στοίβα λογισμικού» (software stack) πληροφοριακών συστημάτων, στην αποτελεσματική χρήση υπολογιστικών υποδομών και πλατφορμών για τα παραπάνω, καθώς και στην αξιολόγησή τους.

   Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να συμμετέχουν ως εξειδικευμένα στελέχη και από θέσεις αυξημένης ευθύνης, οργανισμούς και εταιρίες, δημόσιων και ιδιωτικών ούτως ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε ζητήματα που αφορούν στον τομέα αυτό. Επιπλέον, οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκομίζει κάθε απόφοιτος θα χρησιμεύουν και ως εφαλτήριο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Από το ακαδημαϊκό έτος, 2018-19 λειτουργεί το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (ΔΠΜΣ ΥΔΑ, αγγλικός τίτλος «Data Driven Computing and Decision Making») του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1695/τ.Β΄/16-5-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). To ΔΠΜΣ ΥΔΑ συνδιοργανώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:

   • Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (www.ceid.upatras.gr) της Πολυτεχνικής Σχολής (αρμόδιο και για την διοικητική υποστήριξη).
   • Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (www.math.upatras.gr)

   Το ΔΠΜΣ ΥΔΑ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στα δεδομένα, στη διαχείριση και επεξεργασία τους σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων βάσει αυτών. Το ΔΠΜΣ ΥΔΑ αφορά άμεσα και στις ερευνητικές δραστηριότητες των διδασκόντων. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες των δύο τμημάτων και στην επετηρίδα Research@CEID.

   Tο ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (MSc in Data Driven Computing and Decision Making, DDCDM).

   Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 3 εξάμηνα.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με κατεύθυνση είτε την Πληροφορική είτε τη Στατιστική, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Τμημάτων Σχολών Οικονομικών Επιστημών. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ATEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι να διαθέτουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις προγραμματισμού και στατιστικής.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες των προαναφερθέντων Τμημάτων, συμπεριλαμβάνοντας στα δικαιολογητικά τους Αντίγραφο Καρτέλας και Βεβαίωση του Τμήματος Προέλευσης, η οποία να πιστοποιεί ότι ο/η υποψήφιος/α χρωστά το πολύ πέντε μαθήματα (μετά την εξέταση του Ιουνίου) ή/και τη διπλωματική εργασία. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες/επιλεγείσες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

   Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΥΔΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 ξεκινάει στις 29 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου 2020. Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα. Η αξιολόγηση όμως θα γίνει σε δύο φάσεις:

   • 1η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

   • 2η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020.

   Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 φάσεων:

   • 1 η ΦΑΣΗ: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 15-7-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουλίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλεγέντων Εισακτέων. Ο αριθμός των Εισακτέων της 1ης Φάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού εισακτέων. Κατά την αξιολόγηση της 1 η Φάσης κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να κριθούν ως Επιλαχόντες. Οι αιτήσεις των Επιλαχόντων θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο.

   • 2 η ΦΑΣΗ: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16-7-2020 μέχρι και 13-9-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά την 4η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2020 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο δεύτερος και τελευταίος κατάλογος των Εισακτέων.

   • Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά το διάστημα υποβολής. Αν κάποιος που έχει αξιολογηθεί στην 1η Φάση και δεν έχει γίνει δεκτός θεωρεί ότι έχει σημαντικά πρόσθετα στοιχεία να προσκομίσει, τότε μπορεί να τα αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] . Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΥΔΑ.

   • Oι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (https://www.ceid.upatras.gr/el/announcements) και στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΥΔΑ https://ddcdm.ceid.upatras.gr/).

   • Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα ανακοινωθούν στους παραπάνω ιστότοπους.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ):

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm.

   Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, δηλαδή έως 15/7/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση ή έως 13/9/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

   Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

   1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την αίτηση συνημμένη στο πεδίο «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
   2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου εφόσον υπάρχουν.
   3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την επιστημονική περιοχή του ΔΜΠΣ.
   4. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
   5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους. Σε περίπτωση που δεν έχουν περατωθεί ακόμη οι σπουδές: Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης η οποία να πιστοποιεί το πλήθος των οφειλόμενων μαθημάτων του υποψηφίου.
   6. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν).
   7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
   8. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
   9. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής.
   10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.
   11. Δύο συστατικές επιστολές που πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]. Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η φράση «Συστατική Επιστολή ΔΜΠΣ YΔΑ». Παρακαλούνται οι συγγραφείς των επιστολών να συμπεριλάβουν και σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον οργανισμό που ανήκουν.

   Η επιλογή θα γίνει κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων που συνολικά τεκμηριώνουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και γνώσεις προγραμματισμού και στατιστικής: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος που πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 6,5 στα 10 (6,5/10), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου που είναι σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, τις συστατικές επιστολές και την επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, που είναι απολύτως απαραίτητη. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

   ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2020. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://ddcdm.ceid.upatras.gr/) καθώς επίσης και από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (τηλ. 2610-996940, 2610-996945).

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε ενενήντα (90). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Α ‘ εξαμήνου, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Β’ εξαμήνου και, τριάντα (30) μονάδες, αντιστοιχούν στην εκπόνηση της ΜΔΕ (κατά το Γ’ εξάμηνο).

   Για τη λήψη ΔΜΣ, οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, σε τρία (3) από τα προσφερόμενα ως κατ’ επιλογή μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς ΜΔΕ. Αναλυτικότερα, οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής του Α’ εξαμήνου και σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής του Β’ εξαμήνου.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Methods for Statistical Data Analysis) 7.5 ECTS
   Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων (Algorithms for Data Science) 7.5 ECTS

   Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Μάθημα επιλογής 7.5 ECTS
   Μάθημα επιλογής 7.5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
   Ανάλυση και Διαχείριση Χωροχρονικών Δεδομένων (Analysis and Management of Spatial-Temporal Data) 7.5 ECTS
   Μέθοδοι Μητρώων και Υπολογιστικά Εργαλεία στην Επιστήμη Δεδομένων (Matrix Methods and Tools in Data Science) 7.5 ECTS
   Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων (Performance Evaluation of Information Systems) 7.5 ECTS
   Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα (Quality of Service in Networks) 7.5 ECTS
   Ειδικά Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (Special Topics in Artificial Intelligence) 7.5 ECT


   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   Τεχνικές διαχείρισης και εξόρυξης για δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data Management and Mining Methods)7.5 ECTS
   Ζητήματα Στρατηγικής στη Λήψη Αποφάσεων (Strategic Aspects of Decision Making) 7.5 ECTS
   Μεθοδολογία Έρευνας και Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων από Δεδομένα (Research Methodology and Case Studies in Data Driven Decision Making) 7.5 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
   Μάθημα Επιλογής 7.5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ένα (1) κατά το Β’ εξάμηνο
   Αποκεντρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Decentralized Systems for Big Data Management) 7.5 ECTS
   Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων (Advanced Topics in Algorithm Engineering) 7.5 ECTS
   Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων Επιστήμης Δεδομένων (High Performance Computing for Data Sciences) 7.5 ECTS
   Εφαρμοσμένη Μπεϋσιανή Στατιστική και Προσομοίωση (Applied Bayesian Statistics and Simulation) 7.5 ECTS
   Πιθανοτικά Μοντέλα με Χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (Probabilistic Models for Data Driven Decision Making) 7.5 ECTS
   Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων (Intelligent Decision Making Systems) 7.5 ECTS
   Πολυμεταβλητή Αναλυτική Δεδομένων και Στατιστική Συμπερασματολογία (Multivariate Data Analysis and Statistical Inference) 7.5 Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι για Πολύπλοκα Δίκτυα και Δεδομένα (Probabilistic Algorithms for Complex Networks and Data) 7.5 ECTS


   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (MSc Thesis) 30 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email