Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και κατάρτιση επιστημόνων − ερευνητών στο χώρο των βασικών Βιοϊατρικών σπουδών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα
   τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται γενικότερα με την εκπαίδευση, την βασική και την Βιοϊατρική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
   εκπαίδευσης σε Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ):

   Α. Των βασικών γνωστικών αντικειμένων των Βιοϊατρικών Σπουδών όπως:
   Βιολογίας, Βιολογικής Χημείας, Ιστολογίας−Εμβρυολογίας, Κλινικής Χημείας, Μικροβιολογίας, Φαρμακολογίας, Φυσιολογίας και της Bιοστατιστικής και Επιδημιολογίας.
   Β. Των σπουδαιότερων δυνατόν ερευνητικών πεδίων κατευθύνσεων (εξειδικεύσεις) που δύνανται να υποστηριχθούν πλήρως από την Σχολή μας όπως: Κυτταρογενετικής, Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας, Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής, Γονιδιακής θεραπείας και Bλαστικών κυττάρων, Kλινικής Χημείας, Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας, Μοριακής Φυσιολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, Βιοχημείας−Μοριακής Βιολογίας και Μοριακής Γενετικής, Μοριακής βάσης ασθενειών του ανθρώπου−Ιn vitro και in vivo διαγνωστικής και τέλος της Βιοστατιστικής−Επιδημιολογίας

   Tο ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master) στον τομέα των Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών με 3 διαφορετικές κατευθύνσεις.

   Οι κατευθύνσεις αυτές είναι οι παρακάτω και ενεργοποιούνται ανάλογα τις δηλώσεις:

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

    

    

    

   Για την πλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

   1. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη έως είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
   2. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων που αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Πρόσθετα στοιχεία επί των κατευθύνσεων του προγράμματος καθώς και των διδασκόμενων μαθημάτων και εργαστηρίων επιδεικνύονται στο ΦΕΚ 1916, 30 Mαΐου 2018, τεύχος δεύτερο,. απόφαση αριθμ.14751.
   3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   4. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν:

   (i) Συνέντευξη, με συντελεστή βαρύτητας 40%,

   (ii) Γενικός βαθμός πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 20%,

   (iii) Άλλα στοιχεία του βιογραφικού (ερευνητική εμπειρία, προϋπηρεσίες, συνάφεια προπτυχιακών σπουδών, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), με συντελεστή βαρύτητας 20%

   (iv) Γνώση της αγγλικής γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας 15%.

   (v) Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με συντελεστή βαρύτητας 5%

   1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) ή εναλλακτικά να αποστείλουν ταχυδρομικά έως την ως άνω ημερομηνία (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην διεύθυνση:

   «Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα»

    τα κάτωθι δικαιολογητικά:

   (i) Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ ΒΒΕ (συνημμένο αρχείο).

   (ii) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019. Για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ

   (iii) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

   (iv) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

   (v) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών (με τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας, ή με πιστοποιητικό από τον ΑΣΕΠ επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή Lower). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τη γνώση της αγγλικής ή ελληνικής γλώσσας εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).

   (vi) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης ή άλλου Τμήματος άλλου Πανεπιστημίου.

   (vii) Υποχρεωτική ταξινόμηση κατά σειρά επιλογής των 3 κατευθύνσεων του προγράμματος.

    

   • Γενετική-Κυτταρογενετική-Γενετική Επιδημιολογία
   • Βλαστικά κύτταρα-Γονιδιακή-Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική)
   • Εφαρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία )

   Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου (Γράμματα Α-Κ) ή την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου (Γράμματα Λ-Ω) , και ώρα 10 πμ-14μμ οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη, στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ ΒΒΕ (2ος όροφος αιθουσών διδασκαλίας των δευτεροετών φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος). Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας θα αναρτηθεί εγκαίρως ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ιατρικής (http://www.med.uoi.gr ).

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (τηλ. 26510-07201, 07521, e-mail: [email protected]).

   Για την αίτηση συμμετοχής ανοίξτε το συνημμένο αρχείο στο τέλος της ανακοίνωσης.

    

   Πρόσθετες Πληροφορίες

   Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Κατεύθυνση “Γενετική – Κυτταρογενετική-Γενετική Επιδημιολογία”

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιολογία-Βιολογική Χημεία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Ιστολογία-Εμβρυολογία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Βιοστατιστική-Επιδημιολογία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Α) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Κυτταρογενετική (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Μοριακή Επιδημιολογία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και Γονιδιωματική (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (Υποχρεωτικό Γ) ECTS 30

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

   Κατεύθυνση “Βλαστικά κύτταρα – Γονιδιακή-Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική)”

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιολογία- Βιολογική Χημεία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Ιστολογία-Εμβρυολογία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Φυσιολογία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Α) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βλαστικά κύτταρα (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και γονιδιωματική (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (Υποχρεωτικό Γ) ECTS 30

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

   Κατεύθυνση “Εφηρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία )”

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιολογία –Βιολογική Χημεία Υποχρεωτικό (Α) ECTS 7
   • Φυσιολογία Υποχρεωτικό (Α) ECTS 7
   • Φαρμακολογία Υποχρεωτικό (Α) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές Υποχρεωτικό (Α) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιοχημική Φαρμακολογία και Τοξικολογία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Κλινική Χημεία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (Υποχρεωτικό Γ) ECTS 30

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email