Loading...

Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.900
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» είναι το μοναδικό που προσφέρεται με την εξειδίκευση αυτή στην Ελλάδα. Το ΜΠΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» έρχεται ως αποτέλεσμα της ισχυρής εξειδίκευσης του τμήματος και ειδικότερα των καθηγητών στον τομέα αυτό. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έντονη θα είναι η συνεργασία εξωτερικών φορέων και  συνεργατών, ακαδημαϊκών και υψηλόβαθμων στελεχών. Την εκτέλεση του προγράμματος θα διευκολύνει η χρήση εργαστηρίων όπως διαχείριση ρίσκου, συστημάτων πληροφοριών διοίκησης, αλλά και η χρήση ειδικευμένων βάσεων δεδομένων που αφενός προσφέρουν την απαραίτητη πρακτική εφαρμογή στο θεωρητικό υπόβαθρο, αφετέρου διευκολύνουν τους σπουδαστές στις ερευνητικές τους εργασίες.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» απευθύνεται αφενός στα στελέχη των επιχειρήσεων, των τραπεζών, των ασφαλειών, του δημοσίου, των συνεταιρισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφετέρου στους αποφοίτους που έχουν ένα υπόβαθρο οικονομικό, (αλλά και όχι απαραίτητα μόνο οικονομικό). Οι νέοι μέθοδοι, εργαλεία και θεωρίες που αναπτύσσονται στα γνωστικά αυτά αντικείμενα κάνουν έντονη την ανάγκη ειδικευμένων στελεχών στην αγορά εργασίας. Ειδικά για τα στελέχη, η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου θα προσφέρει άμεσες δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Ο μεταπτυχιακός τίτλος διευκολύνει στην εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο μειώνοντας και το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. Η απόκτηση γνώσεων στα ασφαλιστική μαθήματα βοηθούν στις εξετάσεις Πιστοποίησης σχετικά με τα Ασφαλιστικά προϊόντα. Παράλληλα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέροντας το θεωρητικό υπόβαθρο ειδίκευσης φιλοδοξεί να δει αποφοίτους του να προχωρούν σε διδακτορικό επίπεδο.

   Συμεών Καραφόλας

   Καθηγητής

   Διευθυντής ΜΠΣ

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική».

   Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

   Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:

   1. Αίτηση συμπληρωμένη (δείγμα αίτηση στο: aitisi_MBF_Trapezikiasfalistiki__Xrimatooikonomiki.doc
   2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
   3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμη).

   Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

   1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από ακαδημαϊκούς δασκάλους αμφότερες, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό. Σχετικό δείγμα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ.
   2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής.
   3. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
   4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
   5. Δημοσιεύσεις.
   6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

    

   Δίδακτρα:

   Το σύνολο των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.900€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο, και 900€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο.

   Κατόπιν αιτήματος μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω ειδική διευκόλυνση πληρωμών.

   Σπουδαστές που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του νόμου 4485/2017 μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή διδάκτρων. Οι σπουδαστές οφείλουν να σέβονται τον κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Διάρκεια σπουδών:

   Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (τα 2 πρώτα αφορούν αποκλειστικά στη διδασκαλία που περιλαμβάνει από 6 μαθήματα το κάθε εξάμηνο, και το τρίτο εξάμηνο στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας με δύο επιπλέον μαθήματα διδασκαλίας).

    

   Κύκλοι Σπουδών:

   Οι κύκλοι Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ξεκινούν τον Οκτώβριο.

    

   Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

   Τα μαθήματα θα γίνονται κυρίως απόγευμα εργάσιμης ημέρας και Σάββατο πρωί. Η παρακολούθηση εξ αποστάσεως είναι δυνατή στα καθοριζόμενα πλαίσια.

    

   Αριθμός Εισακτέων:

   Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί, (με τις πιο πάνω αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής), οι πρώτοι μέχρι τον αριθμό 40 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0-100. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και όσοι εισαχθούν ως υπότροφοι βάση της σχετικής νομοθεσίας.

   Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

   Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019. Ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης στη γραμματεία ή η ημερομηνία ταχυδρόμησης.

   Ο φάκελος θα περιέχει την ένδειξη :

   Για το ΜΠΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»

   Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες:

    

   Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

   Ώρες 9:00 – 15:00

   Τηλ. 2461068204.

   ή στη

    

   Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο  Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

   Ώρες 9:00 – 14:00

   Τηλ. 2461068222, 6974321080

   Προεγγραφές

   Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση βάση της σχετικής ανακοίνωσης των προεγγραφών θα υποβάλουν τα συμπληρωματικά έγγραφα εφόσον δεν έχουν υποβληθεί.

   Πληροφορίες

   Πληροφορίες δίδονται από τις γραμματείες:

   Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100,  Ώρες: 9:00 – 14:00   Τηλ.: 2461068204

   Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100, Ώρες: 9:00 – 14:00   Τηλ.: 2461068222

   Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τραπεζικής-Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100,  Τηλ.: 2461068150 Κινητό: 6974321080 & 6977887879

   e-mail: [email protected]

   Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mbf.teiwm.gr

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ