Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η Πρόσληψή του

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί γενικά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο των θεατρικών σπουδών και πιο συγκεκριμένα Του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και της πρόσληψής του.

   Ως ιδιαίτεροι σκοποί του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:
   (α) Η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και η προώθηση της μελέτης και έρευνας του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού δράματος, της σχέσης του αρχαίου δράματος με άλλα γραμματειακά είδη (αρχαία και νεότερα), της επίδρασης και της πρόσληψης γενικά του αρχαίου ελληνικού δράματος στους ρωμαϊκούς, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους και, τέλος, των σκηνικών προσεγγίσεων του αρχαίου ελληνικού δράματος στους νεότερους χρόνους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
   (β) Η ανάπτυξη της έρευνας στα ανωτέρω επιμέρους αντικείμενα με τη σύνταξη επιστημονικών άρθρων, διδακτορικών διατριβών, μονογραφιών, την έκδοση κειμένων, τη συγκρότηση ειδικών κατά θέμα βι-βλιογραφιών και την παραγωγή πάσης φύσεως σχετικών επιστημονικών εργασιών.
   (γ) Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά Τμήματα, θεατρικούς οργανισμούς και φορείς που ενδιαφέρονται για το αρχαίο δράμα και τη σύγχρονη πρόσληψή του σε δραματικά κείμενα, παραστάσεις, παντός είδους θεατρικές επιτελέσεις και στις παραστατικές τέχνες.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών με τίτλο «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του», το οποίο έχει ιδρυθεί με το Φ.Ε.Κ. 1575/8-5-2018 τ. Β ́

   Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών όπως επίσης και των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και από αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ, εφόσον υπάρχουν τέτοια. 

   1. Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου (Proficiency, DALF ή Supérieur III ή Sorbonne II, Kleines Sprachdiplom ή Mittelstufe Deutsch προκειμένου για αγγλική, γαλλική, ή γερμανική, αντίστοιχα, κ.λπ.) ή, εάν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση κατά γλώσσα (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της βιβλιογραφίας, την οποία διενεργεί επιτροπή οριζόμενη από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
   1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 
   1. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται από τη Συνέλευση και ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
   1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2020 τα εξής δικαιολογητικά: 
   • Αίτηση εισαγωγής: μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   • Αντίγραφο πτυχίου,
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
   • Τίτλους ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν),
   • Αποδεικτικά ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν),
   • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

   Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

   1. Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία: 

   (α) η γραπτή εξέταση (40%),
   (β) η προφορική συνέντευξη (30%),
   (γ) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%),
   (δ) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Μ.Δ.Ε. (10%),
   (ε) τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα (10%). 

   Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) της δεκαδικής κλίμακας, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη, με την ολοκλήρωση της οποίας θα διαμορφωθεί, ύστερα από συμψηφισμό, η τελική βαθμολογία τους. 

   Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2610/962908 και 2610/962906, fax: 2610/969.366, e-mail: theatrical- [email protected], ή να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://www.theaterst.upatras.gr

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα κατά τα τέσσερα (4) εξάμηνα (Α´, Β´, Γ´ και Δ´ Εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά Εξάμηνο ως εξής:

   Α´ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   • Αρχαία ελληνική τραγωδία 10 ECTS
   • Σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στο παγκόσμιο θέατρο 10 ECTS
   • Διπλωματική εργασία Ι (συλλογή υλικού σχετικού με τη διπλωματική εργασία – Γενική βιβλιογραφία) 10 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β´ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   • Αρχαία ελληνική κωμωδία (Αριστοφάνης/ Νέα κωμωδία) 10 ECTS
   • Θεωρίες της Πρόσληψης 10 ECTS
   • Διπλωματική εργασία ΙΙ (συλλογή υλικού σχετικού με τη διπλωματική εργασία – Ειδική βιβλιογραφία) 10 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Γ´ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   • Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα 10 ECTS
   • Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο νεότερο θέατρο 10 ECTS
   • Διπλωματική εργασία ΙΙΙ (έναρξη συγγραφής της διπλωματικής εργασίας) 10 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Δ´ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   • Θεωρία του θεάτρου: από τον Αριστοτέλη στις θεωρίες των Νεότερων Χρόνων 10 ECTS
   • Ειδικά ζητήματα πρόσληψης του αρχαίου θεάτρου 10 ECTS
   • Διπλωματική εργασία IV (ολοκλήρωση συγγραφής της διπλωματικής εργασίας) 10 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η Πρόσληψή του

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email