Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στην χρήση τους και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

   Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ βασισμένο στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τόσο την φυσιοπαθολογία της Θρομβοεμβολικής Νόσου, όσο και της διάφορες θεραπείες αυτής.

   Η θρόμβωση σε όλες της τις μορφές, αρτηριακή και φλεβική, αποτελεί ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Επιπλέον, εμπλέκεται σε πλήθος άλλων παθήσεων και απασχολεί πολλές ιατρικές ειδικότητες στην καθ’ ημέρα πράξη.

   Η αντιθρομβωτική αγωγή προσπαθεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα τόσο στην θεραπεία όσο και στην πρόληψη της θρόμβωσης, αλλά πολλές φορές οδηγεί η ίδια σε διάφορες επιπλοκές, απειλητικές ακόμη και για την ίδια τη ζωή. Η συνεχής κυκλοφορία καινούργιων φαρμάκων αλλά και η τροποποίηση των διαφόρων ενδείξεων, καθιστούν πολλές φορές δύσκολη την ορθή εφαρμογή της από ιατρούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την θρόμβωση και που αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με τους ασθενείς τους.

   Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους του επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικοί εργαστηρίων), οι οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στη θρόμβωση και την αντιθρομβωτική αγωγή, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρία ορθής αντιμετώπισης πολύπλοκων πολλές φορές καταστάσεων σχετιζόμενων με αυτές.

   Με τον τρόπο αυτό το ΠMΣ θα βοηθήσει στην επιμόρφωση σε βάθος ειδικοτήτων που ασχολούνται με τη διάγνωση και θεραπεία της Θρομβοεμβολικής νόσου. Έτσι, θα συμβάλλει σημαντικά στη στελέχωση του εθνικού συστήματος υγείας με καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό.

   Οι στόχοι αυτοί και τα κριτήρια του ΠMΣ θα αξιολογηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017. Τέλος το ΠMΣ θα αξιολογείται σε ετήσια βάση για την αποτελεσματικότητά του βάσει διαδικασιών και κριτηρίων που έχει θεσπίσει το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   **NEO** Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 16/11/2019

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στην χρήση τους και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

   Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη το Φεβρουάριο 2020. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 750 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο εξάμηνα του πρώτου έτους και 500 ευρώ για το τελευταίο/τρίτο εξάμηνο.

   Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται σε έναν εκ των αριστευσάντων φοιτητών με κριτήριο τη βαθμολογία του με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει τις σπουδές του κανονικά με το πέρας του κύκλου σπουδών που αρχικά συμμετείχε. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.  Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

   Η επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

   1. Αίτηση Συμμετοχής 2019-2020
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
   4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   7. Δύο συστατικές επιστολές
   8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
   10. Μία φωτογραφία ταυτότητας

   * Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός τριών (3) ημερών εάν ζητηθούν

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

   Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 16/11/2019

   (αυτοπροσώπως ή αποστολή με ταχυδρομείο / courier)

   Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 02 Δεκεμβρίου 2019

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα:

   www.med.uth.gr/pms.vasc.thrombosis

   ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:

   Τηλ: 241 068 5739 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-14:00)

   Fax: 241 068 5539

   e-mail: [email protected]

   Διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή»

   Ισόγειο, Γραφείο Α.102γ

   Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

   Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις

   41500, Λάρισα

   Μιλτιάδης Ματσάγκας

   Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

   Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

  • 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΚΩΔΜΑΘΗΜΑΤΑΤύπος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες
   ΜΑ01Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκωνΥ6
   ΜΑ02Στεφανιαία νόσοςΥ6
   ΜΑ03Περιφερική αρτηριακή νόσοςΥ6
   ΜΑ04Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδιαΥ6
   ΜΑ05Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – εν τω βάθει φλεβική θρόμβωσηΥ6
   ΣΥΝΟΛΟ30

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΚΩΔΜΑΘΗΜΑΤΑΤύπος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες
   ΜΒ01Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενώνΥ7
   ΜΒ02Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγήΥ7
   ΜΒ03Περι-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγήςΥ7
   ΜΒ04Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων»Υ9
   ΣΥΝΟΛΟ30

   3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΚΩΔΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤύπος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες
   ΜΔΕΑρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίαςΥ30
   ΣΥΝΟΛΟ30

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

   Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

    

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email