Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Information and Communication Technologies)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

   1. Η ειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς,
   2. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
   3. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. 

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην εξειδίκευση και επιμόρφωση επαγγελματιών. Το φάσμα των μαθημάτων έχει μεγάλο εύρος και έμφαση όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διοίκηση, εκπαίδευση, παραγωγή, κτλ.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
   i. η ειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς,
   ii. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
   iii. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ είναι 2.400€ και καταβάλλονται σε 4 δόσεις. Ως το 30% των φοιτητών με χαμηλό εισόδημα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Επίσης χορηγούνται υποτροφίες αριστείας απαλλαγής της 3ης & 4ης δόσης των διδάκτρων σε δύο φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις στα Α’ και Β’ εξάμηνο.

   Υποψήφιοι μπορούν να είναι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής1 . Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο ΠΜΣ. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που ΔΕΝ έλαβαν πρόσφατα πτυχίο από Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Όσοι γίνουν δεκτοί, σε συνάρτηση και με τις σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει, ενδέχεται να πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του ΔΜΣ.

   Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι είκοσι πέντε (25). Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.di.uoa.gr/ict

   Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος, (κτίριο Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 2107275192, 2107275173, 2107275154, e-mail: [email protected]

   • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 06/06/2020 έως 22/06/2020  05/07/2020
   • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έως 30/07/2020
   • Έναρξη Μαθημάτων 01/10/2020

   Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 06/06/2020 έως  22/06/2020   05/07/2020  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

   Δικαιολογητικά: (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

   Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

   • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF)
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF)
   • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αρχείο PDF)
   • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF)
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο(αρχείο PDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚΤεύχοςΑΣΕΠ 26/14- 09-2018, Παράρτημα Β)
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)

   Προαιρετικά δικαιολογητικά

   • Έως 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου (αρχείο PDF).
   • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF)
   • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αρχείο PDF)

   Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν.

   Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.

   Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης  έως 05/07/2020

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται τα παρακάτω 40 μαθήματα με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   M105.IC1 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M107.IC1 Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M108.IC1B Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M109.IC1E Γραφικά και Οπτικοποίηση (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M110.IC1B Διαδραστικά Συστήματα (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M111.IC1B Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M112.IC1E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M113.IC1E Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M261.IC1E Ειδικά θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M116.IC1E Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M117.IC1E Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M118.IC1B Εφαρμογές Διαδικτύου (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M120.IC1E Κατανεμημένα Συστήματα (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M121.IC1B Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M124.IC1B Μηχανική Μάθηση (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M125.IC1B Νέφη Υπολογιστικών Συστημάτων (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M126.IC1E Οπτικοποίηση Δεδομένων (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M127.IC1E Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M130.IC1E Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M131.IC1E Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M133.IC1E Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M135.IC1E Προηγμένες Μέθοδοι Προγραμματισμού (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M138.IC1E Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M140.IC1E Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M143.IC1E Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M146.IC1E Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M147.IC1E Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές (Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M149.IC1E Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M150.IC1E Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M151.IC1B Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M152.IC1B Συστήματα Πολυμέσων (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M155.IC1E Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής (Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M156.IC1B Σχεδίαση & Υλοποίηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M157.IC1E Σχεδίαση & Χρήση Περιβαλλόντων η-Μάθησης (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M161.IC1E Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M162.IC1E Τεχνικές Ιδιωτικότητας (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M163.IC1B Τεχνολογία Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M164.IC1E Τεχνολογίες Γνώσεων (Χειμερινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M165.IC1B Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS
   M170.IC1E Υπολογιστική Γλωσσολογία (Εαρινό εξάμηνο) 6 ECTS

   Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 72 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (12 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 18 από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα 6 από τα 12 μαθήματα (δηλαδή οι 36 Πιστωτικές Μονάδες) πρέπει να προέρχονται από το σύνολο των βασικών μαθημάτων του ΠΜΣ που ορίζονται παρακάτω. Οι υπόλοιπες 36 Πιστωτικές Μονάδες (6 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν ως μαθήματα επιλογής από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρει το ΠΜΣ.

   Βασικά Μαθήματα ΠΜΣ: M108.IC1B, M110.IC1B, M111.IC1B, M118.IC1B, M121.IC1B, M124.IC1B, M125.IC1B, M151.IC1B, M152.IC1B, M156.IC1B, M163.IC1B, M165.IC1B

   Η Διπλωματική Εργασία έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με δέκα οκτώ (18) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

   Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Διπλωματική εργασία (18 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) του προγράμματος των μαθημάτων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email