Loading...

Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στις Τέχνες και τις Τεχνολογίες του Ήχου, έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών της εγγραφής-επεξεργασίας-αναπαραγωγής του ήχου στην τέχνη και στην παραγωγή.

   Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική και καλλιτεχνική περιοχή που προκύπτει από την τομή των πεδίων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου, της τέχνης του ήχου και της μουσικής παραγωγής. Η εξειδίκευση αυτή παρέχεται υπό το πρίσμα δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών αξόνων και προσεγγίσεων υλοποίησης. Η πρώτη αφορά σε (ήδη ή εν δυνάμει) ερευνητές/καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν να ενσωματώσουν στη δημιουργική τους ικανότητα μεθόδους, υλικό και αισθητικές που αναπτύσσονται τουλάχιστον έξι δεκαετίες τώρα με βάση την ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και που σήμερα αποτελούν μια ζωντανή, ευρύτατη και πολυδιάστατη περιοχή έρευνας και καλλιτεχνικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Ο δεύτερος άξονας εξειδίκευσης απευθύνεται σε (ήδη ή εν δυνάμει) επιστήμονες ή/και καλλιτέχνες, οι οποίοι στοχεύουν στη δραστηριοποίησή τους στα πεδία της δημιουργικής οικονομίας που αναπτύσσονται στη βάση της σύγχρονης ηχητικής τεχνολογίας και των διαρκώς επεκτεινόμενων εφαρμογών της στην βιομηχανία της μουσικής και γενικότερα της οπτικοακουστικής παραγωγής, όπως ο καλλιτεχνικός ή εφαρμοσμένος ηχητικός σχεδιασμός (π.χ. κινηματογράφος, βιντεο-παιχνίδια, παραστατικές τέχνες, διαφήμιση, εικονικά περιβάλλοντα/εγκαταστάσεις κ.α.) και η παραγωγή προϊόντων διακίνησης μουσικού περιεχομένου (π.χ. δισκογραφία, διαδίκτυο κ.λπ.), χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες και προσφέροντας, με τρόπο ουσιαστικό, εφόδια ευρηματικής απασχόλησης και καινοτομικών προοπτικών στους παραπάνω τομείς.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:
   – αναπτύσσουν νέες εκφραστικές μορφές στο πλαίσιο ποικίλων μορφών οπτικοακουστικών (πειραματικών και καλλιτεχνικών) εφαρμογών, χρησιμοποιώντας ως βασική επικοινωνιακή συνιστώσα τον ήχο,
   – εξελιχθούν ως αυτόνομοι καλλιτέχνες στον τομέα της τέχνης του ήχου, των διαδραστικών ηχητικών συστημάτων και εγκαταστάσεων,
   – αναπτύσσουν ηχητικό καλλιτεχνικό έργο στο δημιουργικό πεδίο της σύγχρονης ψηφιακής τέχνης και τέχνης των νέων μέσων συνεργαζόμενοι με τρίτους δημιουργούς,
   – σχεδιάζουν και παράγουν ηχητικό ή/και μουσικό περιεχόμενο για ευρύ φάσμα εφαρμογών σε τομείς όπως η μουσική βιομηχανία, η διαφήμιση, ο κινηματογράφος / τηλεόραση και η ηχητική σύνθεση εικονικών περιβαλλόντων (π.χ. video games),
   – ορίζουν και να αξιοποιούν τις αρχές και τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της διαδικασίας ηχογράφησης και μουσικής/ηχητικής παραγωγής.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Τέχνες και τις Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) με τις εξής ειδικεύσεις:
   1. Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία (Sonic Arts)
   2. Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή (Audio Technologies)

   Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ ανά ειδίκευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 είναι 10.

   Οι διδασκόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίες και περιλαμβάνουν συνδυασμό διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) και εκπόνησης ερευνητικής εργασίας. Οι ανωτέρω εργασίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 50% του διδακτικού έργου της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Ενότητας.

   Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, με κάποια μέρη της διδασκαλίας να πραγματοποιούνται και στην αγγλική (π.χ. στην περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων από το εξωτερικό). Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξάμηνου οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, η εκπόνηση/συγγραφή της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική γλώσσα.
   Το ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» δεν παρέχει δυνατότητα μερικής φοίτησης.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά από τις 15 Απριλίου 2019 μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ) στη διεύθυνση:
   Γραμματεία ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου»
   Τμήμα Μουσικών Σπουδών – Ιόνιο Πανεπιστήμιο
   Παλαιό Φρούριο
   49100, Κέρκυρα
   με την ένδειξη “Υποψηφιότητα για το ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» – Υπόψιν κας Καίτης Μπούζη”.

   Η συνέντευξη με τους υποψηφίους στο ΔΠΜΣ “Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20-9-2019, είτε με φυσική  παρουσία, είτε με τηλεδιάσκεψη.

   Πρόσθετες Πληροφορίες
   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://music.ionio.gr/sonarts/) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος (Κα. Καίτη Μπούζη, Τηλ. 26610 87523, e-mail: [email protected]).

   Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου»
   Ανδρέας Μνιέστρης
   Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Μ.Σ.

  • Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ’) και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα Εκπαιδευτικές Ενότητες (modules) που υλοποιούνται με την μορφή είτε διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων), είτε της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (υπό συστηματική επίβλεψη), ή του συνδυασμού των ανωτέρω. Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών κορυφώνεται το ερευνητικό περιεχόμενο της εργασίας του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι τριάντα (30).

   Συγκεκριμένα, η διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων υλοποιείται με το συνδυασμό θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη. Ενδεικτική θεματολογία των ανωτέρω εργασιών μπορεί να αποτελεί και η βιβλιογραφική έρευνα, κυρίως όμως περιλαμβάνονται διδακτικά και ερευνητικά ζητούμενα όπως η ανάπτυξη αυτόνομου πειραματικού καλλιτεχνικού έργου μικρής κλίμακας, η πραγματοποίηση μιας ζωντανής επίδειξης / συναυλίας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ηχητικού υλικού κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του εφαρμοσμένου δημιουργικού χαρακτήρα του προγράμματος, οι ανωτέρω εργασίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο μισό των πιστωτικών μονάδων της εκάστοτε εκπαιδευτικής ενότητας.

   Στο Β’ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνεται επίσης η εκπόνηση μιας ατομικής ερευνητικής εργασίας, σκοπός της οποίας είναι η ολοκληρωμένη παραγωγή δημιουργικού έργου, σε πεδίο που επιλέγει ο εκάστοτε μεταπτυχιακός φοιτητής. Επιβλέπων της ερευνητικής εργασίας ορίζεται ο διδάσκων (ή οι διδάσκοντες σε περίπτωση διαθεματικού πεδίου) με την μεγαλύτερη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου. Η επίσημη παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου που παράγεται από την εκπόνηση των παραπάνω ερευνητικών εργασιών δύναται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο διοργανώσεων όπως Φεστιβάλ ή Καλλιτεχνικού Θερινού Σχολείου, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου σπουδών.

   Η διδασκαλία συμπληρώνεται από εξειδικευμένα σεμινάρια (με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του ανωτέρω Φεστιβάλ ή Καλλιτεχνικού Θερινού Σχολείου) που πραγματοποιούνται με στόχο την κάλυψη εξαιρετικά εξειδικευμένων πτυχών της διδασκόμενης ύλης από ειδικούς επαγγελματίες / επιστήμονες / καλλιτέχνες. Ως ενδεικτικές θεματικές των εν λόγω σεμιναρίων αναφέρονται οι εξής:
   – Iστορία της Eλληνικής ηλεκτροακουστικής μουσικής,
   – Ψηφιακή τεχνολογία του ήχου (συστήματα, αλγόριθμοι και τυποποιήσεις),
   – Περιβάλλοντα σύγχρονου μουσικού προγραμματισμού (π.χ. MAX/MSP, PureData, SuperCollider κ.ά),
   – Ειδικά εργαλεία ακουστικού σχεδιασμού χώρων ηχογράφησης και ηχητικής αναπαραγωγής,
   – Νέες διεπαφές μουσικής έκφρασης,
   – Ιστορία και αισθητική της ραδιοφωνικής Τέχνης (Radio Art / Hoerspiel),
   – Ακουστική οικολογία και ηλεκτροακουστική μουσική,
   – Ηχητικός σχεδιασμός video – παιχνιδιών,
   – Τέχνη ήχου και διαδίκτυο,
   – Ηχητικός μουσειολογικός σχεδιασμός,
   – Ηχητική δημιουργία και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων.

   Ά εξάμηνο

   Ήχος και Τέχνη(6 ECTS)

   Μουσική Πληροφορική (6 ECTS)

   Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής(6 ECTS)

   Ηχητικός Σχεδιασμός(6 ECTS)

   Τεχνική και Τεχνολογία της Ηχογράφησης(6 ECTS)

   Ακουστική – Ψηφιακός Ήχος (6 ECTS)

   Β’ εξάμηνο

   Ερευνητική Εργασία(12 ECTS)

   Ραδιοφωνική Ηχητική Τέχνη (6 ECTS)

   Διαδραστικά Ηχητικά Περιβάλλοντα (6 ECTS)

   Σχεδιασμός Λογισμικού Ηχητικής Επεξεργασίας (6 ECTS)

   Μουσική Παραγωγή(6 ECTS)

   Ηχητική Επένδυση (6 ECTS)

   Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρων και Ηλεκτροακουστικών Εγκαταστάσεων(6ECTS)

   Γ΄ εξάμηνο
   Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECT

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ