Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στις Τέχνες και τις Τεχνολογίες του Ήχου, έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών της εγγραφής-επεξεργασίας-αναπαραγωγής του ήχου στην τέχνη και στην παραγωγή.

   Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική και καλλιτεχνική περιοχή που προκύπτει από την τομή των πεδίων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου, της τέχνης του ήχου και της μουσικής παραγωγής. Η εξειδίκευση αυτή παρέχεται υπό το πρίσμα δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών αξόνων και προσεγγίσεων υλοποίησης. Η πρώτη αφορά σε (ήδη ή εν δυνάμει) ερευνητές/καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν να ενσωματώσουν στη δημιουργική τους ικανότητα μεθόδους, υλικό και αισθητικές που αναπτύσσονται τουλάχιστον έξι δεκαετίες τώρα με βάση την ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και που σήμερα αποτελούν μια ζωντανή, ευρύτατη και πολυδιάστατη περιοχή έρευνας και καλλιτεχνικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Ο δεύτερος άξονας εξειδίκευσης απευθύνεται σε (ήδη ή εν δυνάμει) επιστήμονες ή/και καλλιτέχνες, οι οποίοι στοχεύουν στη δραστηριοποίησή τους στα πεδία της δημιουργικής οικονομίας που αναπτύσσονται στη βάση της σύγχρονης ηχητικής τεχνολογίας και των διαρκώς επεκτεινόμενων εφαρμογών της στην βιομηχανία της μουσικής και γενικότερα της οπτικοακουστικής παραγωγής, όπως ο καλλιτεχνικός ή εφαρμοσμένος ηχητικός σχεδιασμός (π.χ. κινηματογράφος, βιντεο-παιχνίδια, παραστατικές τέχνες, διαφήμιση, εικονικά περιβάλλοντα/εγκαταστάσεις κ.α.) και η παραγωγή προϊόντων διακίνησης μουσικού περιεχομένου (π.χ. δισκογραφία, διαδίκτυο κ.λπ.), χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες και προσφέροντας, με τρόπο ουσιαστικό, εφόδια ευρηματικής απασχόλησης και καινοτομικών προοπτικών στους παραπάνω τομείς.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:
   – αναπτύσσουν νέες εκφραστικές μορφές στο πλαίσιο ποικίλων μορφών οπτικοακουστικών (πειραματικών και καλλιτεχνικών) εφαρμογών, χρησιμοποιώντας ως βασική επικοινωνιακή συνιστώσα τον ήχο,
   – εξελιχθούν ως αυτόνομοι καλλιτέχνες στον τομέα της τέχνης του ήχου, των διαδραστικών ηχητικών συστημάτων και εγκαταστάσεων,
   – αναπτύσσουν ηχητικό καλλιτεχνικό έργο στο δημιουργικό πεδίο της σύγχρονης ψηφιακής τέχνης και τέχνης των νέων μέσων συνεργαζόμενοι με τρίτους δημιουργούς,
   – σχεδιάζουν και παράγουν ηχητικό ή/και μουσικό περιεχόμενο για ευρύ φάσμα εφαρμογών σε τομείς όπως η μουσική βιομηχανία, η διαφήμιση, ο κινηματογράφος / τηλεόραση και η ηχητική σύνθεση εικονικών περιβαλλόντων (π.χ. video games),
   – ορίζουν και να αξιοποιούν τις αρχές και τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της διαδικασίας ηχογράφησης και μουσικής/ηχητικής παραγωγής.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018, τ. Β’).

   Αντικείμενο του Προγράμματος

   Το ΔΠΜΣ στις “Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου” έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της ηλεκτροακουστικής μουσικής και των τεχνών του ήχου που αναπτύσσονται στη βάση της χρήσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών στο επίπεδο της θεωρίας και της καινοτομικής δημιουργίας. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική και καλλιτεχνική περιοχή που προκύπτει από την τομή των πεδίων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου, της τέχνης του ήχου και της μουσικής παραγωγής.

   To πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη εστιάζει στην καλλιτεχνική δημιουργία που βασίζεται στην κατανόηση των σύχρονων αισθητικών ρευμάτων της ηλεκτρονικής μουσικής και της τέχνης του ήχου γενικότερα καθώς και των μεθοδολογιών και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Αφορά ερευνητές ή/και καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν στη χρήση της ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας για τη δημιουργία σύγχρονων μορφών ηχητικής τέχνης που σήμερα αποτελεί μια ζωντανή, ευρύτατη και πολυδιάστατη περιοχή έρευνας και καλλιτεχνικής δραστηριότητας παγκοσμίως.

   Η δεύτερη εστιάζει στην εμβάθυνση της κατανόησης της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου σε σχέση με τις εφαρμογές της στη βιομηχανία της μουσικής και γενικότερα της οπτικοακουστικής παραγωγής, όπως είναι ο ηχητικός σχεδιασμός (στον κινηματογράφο, τα βιντεο-παιχνίδια, τις παραστατικές τέχνες, τα εικονικά περιβάλλοντα,τις ηχητικές εγκαταστάσεις, τη διαφήμιση κλπ.) και η παραγωγή προϊόντων ηχητικού/μουσικού περιεχομένου (στη δισκογραφία, το διαδίκτυο, κ.α.). Αφορά ερευνητές ή/και καλλιτέχνες, οι οποίοι στοχεύουν στη δραστηριοποίησή τους σε πεδία οικονομίας που αναπτύσσονται στο χώρο τών εφαρμογών αυτών, αποκτώντας εφόδια δημιουργικής απασχόλησης και καινοτομικών προοπτικών στους παραπάνω τομείς, χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες με τρόπο ευρηματικό και ουσιαστικό.

   Το Πρόγραμμα έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αυτό αποτυπώνεται τόσο στη συνολική δομή του, όσο και στον τρόπο ανάπτυξης του περιεχομένου του. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ είναι 2 διαρθρωμένο σε τρία εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση ενός συνόλου Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (modules) και κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων συνίσταται στον συνδυασμό θεωρητικής παρουσίασης εννοιών και καθοδηγούμενου ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου με τη μορφή εκπόνησης ατομικών ή ομαδικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το τρίτο εξάμηνο είναι περίοδος επιβλεπόμενου επιβλεπόμενου ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου που ολοκληρώνεται με την συγγραφή και υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας.

   Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

   Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Τέχνες και τις Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία (Sonic Arts)
   2. Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή (Audio Technologies)

   Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ ανά ειδίκευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 είναι 15.

   Οι διδασκόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίες και περιλαμβάνουν συνδυασμό διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) και εκπόνησης ερευνητικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, με κάποια μέρη της διδασκαλίας να πραγματοποιούνται και στην αγγλική. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξάμηνου οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, η εκπόνηση/συγγραφή της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική γλώσσα.

   Το ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» δεν παρέχει δυνατότητα μερικής φοίτησης.

   Υποβολή Αιτήσεων

   Στο ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, το πτυχίο των οποίων έχει σχέση με:

   α) την τέχνη του ήχου και την μουσική τέχνη και επιστήμη, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Κινηματογράφου,

   β) την τεχνολογία του ήχου, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής,

   γ) την εφαρμογή της τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου σε ποικίλα πεδία (π.χ. ψυχαγωγίας, μαζικής επικοινωνίας, πολιτισμού κ.λπ.), όπως πτυχιούχοι τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ή Κινηματογράφου ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

   Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί μπορούν να αποδείξουν αφενός ικανή ερευνητική ή/και καλλιτεχνική δραστηριότητα στο πεδίο των τεχνών και τεχνολογιών του ήχου και αφετέρου ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΔΜΠΣ.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικώς από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 18η Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη στον ιστοχώρο του ΠΜΣ https://music.ionio.gr/sonarts/gr/call/), στην οποία δηλώνεται και η ειδίκευση του ΔΠΜΣ που ενδιαφέρει τον υποψήφιο (σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον υποβολής υποψηφιότητας και στις δύο ειδικεύσεις ο υποψήφιος οφείλει να τις αναφέρει κατά σειρά προτεραιότητας).
   2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
   4. Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού). Τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
   5. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
   6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   7. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ (και της συγκεκριμένης ειδίκευσης ή ειδικεύσεων).
   8. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
   9. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών κ.ο.κ.

   στη διεύθυνση:
   Γραμματεία ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου»
   Τμήμα Μουσικών Σπουδών – Ιόνιο Πανεπιστήμιο
   Παλαιό Φρούριο 49100, Κέρκυρα
   με την ένδειξη “Υποψηφιότητα για το ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου»- Υπόψιν κας Μπούζη Καίτης”.

   Aξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

   Υποψήφιοι των οποίων ο φάκελος είναι ολοκληρωμένος και πληροί τα ανωτέρω οριζόμενα κριτήρια θα κληθούν για συνέντευξη από τις Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων, εντός του Οκτωβρίου 2020. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του ΔΠΜΣ (Κέρκυρα), είτε διαδικτυακά. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ (https://music.ionio.gr/sonarts/gr/regulation/). Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα των δύο Τμημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, ενώ οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν και κατ’ ιδίαν (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά).

   Τέλη εγγραφής – Υποτροφίες Αριστείας

   Η παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συνολικού ύψους 2.700,00 €. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται είτε εφάπαξ με την ολοκλήρωση της εγγραφής, είτε τμηματικά ως εξής: 500,00 € καταβάλλονται με την ολοκλήρωση της εγγραφής, 400,00 € καταβάλλονται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου, 400,00 € καταβάλλονται το αργότερο μέχρι δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του 2ου εξαμήνου, 500,00 € καταβάλλονται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου και 900,00 € καταβάλλονται εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη του 3ου εξαμήνου 4 σπουδών. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών, το μέρος των τελών το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

   Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Οι επιτυχόντες υπότροφοι και οι φοιτητές που απαλλάσσονται της καταβολής τελών φοίτησης θα κληθούν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης να παράσχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή/και Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

   Πρόσθετες Πληροφορίες

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://music.ionio.gr/sonarts/) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος (κα. Καίτη Μπούζη, Τηλ. 26610 87523, e-mail: [email protected]).

  • Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ’) και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα Εκπαιδευτικές Ενότητες (modules) που υλοποιούνται με την μορφή είτε διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων), είτε της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (υπό συστηματική επίβλεψη), ή του συνδυασμού των ανωτέρω. Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών κορυφώνεται το ερευνητικό περιεχόμενο της εργασίας του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι τριάντα (30).

   Συγκεκριμένα, η διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων υλοποιείται με το συνδυασμό θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη. Ενδεικτική θεματολογία των ανωτέρω εργασιών μπορεί να αποτελεί και η βιβλιογραφική έρευνα, κυρίως όμως περιλαμβάνονται διδακτικά και ερευνητικά ζητούμενα όπως η ανάπτυξη αυτόνομου πειραματικού καλλιτεχνικού έργου μικρής κλίμακας, η πραγματοποίηση μιας ζωντανής επίδειξης / συναυλίας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ηχητικού υλικού κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του εφαρμοσμένου δημιουργικού χαρακτήρα του προγράμματος, οι ανωτέρω εργασίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο μισό των πιστωτικών μονάδων της εκάστοτε εκπαιδευτικής ενότητας.

   Στο Β’ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνεται επίσης η εκπόνηση μιας ατομικής ερευνητικής εργασίας, σκοπός της οποίας είναι η ολοκληρωμένη παραγωγή δημιουργικού έργου, σε πεδίο που επιλέγει ο εκάστοτε μεταπτυχιακός φοιτητής. Επιβλέπων της ερευνητικής εργασίας ορίζεται ο διδάσκων (ή οι διδάσκοντες σε περίπτωση διαθεματικού πεδίου) με την μεγαλύτερη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου. Η επίσημη παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου που παράγεται από την εκπόνηση των παραπάνω ερευνητικών εργασιών δύναται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο διοργανώσεων όπως Φεστιβάλ ή Καλλιτεχνικού Θερινού Σχολείου, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου σπουδών.

   Η διδασκαλία συμπληρώνεται από εξειδικευμένα σεμινάρια (με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του ανωτέρω Φεστιβάλ ή Καλλιτεχνικού Θερινού Σχολείου) που πραγματοποιούνται με στόχο την κάλυψη εξαιρετικά εξειδικευμένων πτυχών της διδασκόμενης ύλης από ειδικούς επαγγελματίες / επιστήμονες / καλλιτέχνες. Ως ενδεικτικές θεματικές των εν λόγω σεμιναρίων αναφέρονται οι εξής:
   – Iστορία της Eλληνικής ηλεκτροακουστικής μουσικής,
   – Ψηφιακή τεχνολογία του ήχου (συστήματα, αλγόριθμοι και τυποποιήσεις),
   – Περιβάλλοντα σύγχρονου μουσικού προγραμματισμού (π.χ. MAX/MSP, PureData, SuperCollider κ.ά),
   – Ειδικά εργαλεία ακουστικού σχεδιασμού χώρων ηχογράφησης και ηχητικής αναπαραγωγής,
   – Νέες διεπαφές μουσικής έκφρασης,
   – Ιστορία και αισθητική της ραδιοφωνικής Τέχνης (Radio Art / Hoerspiel),
   – Ακουστική οικολογία και ηλεκτροακουστική μουσική,
   – Ηχητικός σχεδιασμός video – παιχνιδιών,
   – Τέχνη ήχου και διαδίκτυο,
   – Ηχητικός μουσειολογικός σχεδιασμός,
   – Ηχητική δημιουργία και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων.

   Ά εξάμηνο

   • Ήχος και Τέχνη(6 ECTS)
   • Μουσική Πληροφορική (6 ECTS)
   • Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής(6 ECTS)
   • Ηχητικός Σχεδιασμός(6 ECTS)
   • Τεχνική και Τεχνολογία της Ηχογράφησης(6 ECTS)
   • Ακουστική – Ψηφιακός Ήχος (6 ECTS)

   Β’ εξάμηνο

   • Ερευνητική Εργασία(12 ECTS)
   • Ραδιοφωνική Ηχητική Τέχνη (6 ECTS)
   • Διαδραστικά Ηχητικά Περιβάλλοντα (6 ECTS)
   • Σχεδιασμός Λογισμικού Ηχητικής Επεξεργασίας (6 ECTS)
   • Μουσική Παραγωγή(6 ECTS)
   • Ηχητική Επένδυση (6 ECTS)
   • Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρων και Ηλεκτροακουστικών Εγκαταστάσεων(6ECTS)

   Γ΄ εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECT

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email