Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων που έχουν σχέση με την Ασφάλεια των Τροφίμων, τη Διασφάλιση Ποιότητας τους και την Ορθολογική Οργάνωση της Παραγωγής τους σε Βιομηχανική Κλίμακα.

   Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους: α) την υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να επανδρώσουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς της Βιομηχανίας Τροφίμων (όπως έλεγχος ποιότητας, προγραμματισμός παραγωγής κλπ)  ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στη παραγωγή ασφαλών και ποιοτικά αποδεκτών από τους καταναλωτές υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων, β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους του τομείς που άπτονται της Επιστήμης των Τροφίμων.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ απασχολούνται ως υψηλόβαθμα στελέχη τόσο στον ιδιωτικό τομέα (βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τροφίμων, επιχειρήσεις ελέγχου και πιστοποίησης τροφίμων κλπ) όσο και στο δημόσιο τομέα (δημόσιοι οργανισμοί ελέγχου τροφίμων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα κλπ).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Γεωπονίας (κατεύθυνσης Τεχνολογίας Τροφίμων), Χημικής Μηχανικής, Κτηνιατρικής καθώς και άλλων σχετικών με τα τρόφιμα επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν παρακολούθηση και εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και τα επόμενα δύο την εκπόνηση και εξέταση μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής (research project). Τα δίδακτρα είναι ύψους 800 ευρώ/εξάμηνο (3200 ευρώ για όλο το πρόγραμμα).

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,  για εισαγωγή στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Science in Quality Management and Production Organization Systems for the Food Industry).

   Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. λειτουργεί, με επιτυχία για δωδέκατη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά και είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2009 με την Υπουργική Απόφαση 90352/Ε5 – ΦΕΚ 1906/7-9-2009, ανανεώθηκε η λειτουργία του το 2017 (ΦΕΚ 1965/7-6-2017) και το 2018 εγκρίθηκε η επανίδρυσή του με βάση τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 2191/12-6-2018). Ακολούθησε η πράξη επανίδρυσής  κάτω από το νέο Ίδρυμα. (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  (ΦΕΚ 3545/23-9-2019).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης και/ή Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Γεωπονίας (κατεύθυνσης Τεχνολογίας Τροφίμων), Χημικής Μηχανικής, Κτηνιατρικής, καθώς και άλλων σχετικών με τα τρόφιμα επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως επίσης και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών που κατά την εγγραφή τους θα προσκομίσουν το σχετικό πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και εργαζόμενοι καθώς τα μαθήματα διεξάγονται τις απογευματινές ώρες τις εργάσιμες μέρες και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

   Ο αριθμός εισακτέων είναι 21. Στο Π.Μ.Σ. υπάρχουν τέλη φοίτησης ύψους 800 ευρώ/εξάμηνο (3200 ευρώ συνολικά). Ποσοστό έως 30% των εισακτέων δικαιούται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 4485/2017.

   Στο Π.Μ.Σ. η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων που είναι:

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Έντυπη αίτηση
   2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και μία φωτογραφία
   3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο
   4. βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου.
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές επιστημονικές εργασίες του
   7. υποψηφίου.
   8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν), οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
   9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
   10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   11. Δύο συστατικές επιστολές.

   Καλούνται οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της αίτησής τους, να μελετήσουν τον οδηγό σπουδών ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα εδώ.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω e-mail: [email protected] και μόνο σε  ειδικές περιπτώσει με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2310013910 / 2310013369.

   Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην παρακάτω διεύθυνση:
   ΔΙΠΑΕ- Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
   Τ.Θ. 141. Τ.Κ. 57400
   Σίνδος Θεσσαλονίκης

   Εναλλακτικά μπορούν στείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Σην περίπτωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να καταθέσουν τα έντυπα δικαιολογητικά πριν ή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

   Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων από 18 Μαΐου 2020  έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

  • Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων που είναι:

   Α’ Εξάμηνο

   1. Προχωρημένη Στατιστική Επιστήμης Τροφίμων
   2. Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP)
   3. Οργάνωση και Προγραμματισμός Παραγωγής
   4. Προχωρημένες Μέθοδοι Εξέτασης των Τροφίμων
   5. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων

   Β’ Εξάμηνο

   1. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας [ISO 9001, ISO 22000 (GMP/GHP/ HACCP/DEFENSE)]
   2. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)
   3. Νομοθεσία Τροφίμων
   4. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
   5. Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας / Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντος

   Τα δύο τελευταία εξάμηνα είναι αφιερωμένα στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email