Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες, λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων από το 1996, ενώ πρόσφατα επανιδρύθηκε βάσει του νόμου 4485/17 με μερικές αναθεωρήσεις ώστε να καταστεί ακόμα πιο ελκυστικό στους πτυχιούχους που απευθύνεται. Αντικείμενο του ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΠΜΣ-ΣΗΤ) είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση σε σύγχρονες ηλεκτρονικές τεχνολογίες πτυχιούχων Τμημάτων συναφών ειδικοτήτων, απόφοιτων Ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

   Σκοπός του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι να εκπαιδεύει τους προαναφερόμενους πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε τεχνολογικά θέματα  στους κλάδους των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ προάγει ιδιαίτερα την διεπιστημονικότητα με την ενασχόληση με ηλεκτρονικά σε κλάδους αιχμής (πχ. Βιοϊατρική, Περιβάλλον, Τηλεπικοινωνίες) που απαιτούν καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοηθώντας όχι μόνο την έρευνα αλλά και την παραγωγή και την απασχόληση.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες», που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ επανίδρυσης 1729/Β/17-5-2018), θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακ. έτος 2020-2021 το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2020.

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες αντίστοιχο του MSc.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και άλλων συναφών ειδικοτήτων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και περιλαμβάνει τα εξής:

   1. Γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (κυρίως σε ορολογία ηλεκτρονικών).
   2. Γραπτές εξετάσεις σε Στοιχεία Ηλεκτρονικών.
   3. Γραπτές εξετάσεις στη Βασική Θεωρία Ηλεκτρομαγνητισμού.
   4. Προσωπική συνέντευξη.

   Μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής είναι δυνατόν να επιλεγούν άνευ εξετάσεων (τα σημεία 2, 3 παραπάνω) μετά από αίτησή τους:

   1. Αριστούχοι απόφοιτοι (βαθμός πυχίου >= 8,50) των Τμημάτων του άρθρου 4 της επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. ΣΗΤ ΦΕΚ 1729/Β/17-5-2018 που περάτωσαν το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα (ελάχιστος χρόνος σπουδών+1 έτος).
   2. Κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από AEI της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών της αλλοδαπής σε συγγενή γνωστικά αντικείμενα.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
   2. Αντίγραφο πτυχίου.
   3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
   4. Συστατικές επιστολές.
   5. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2651007491.

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΔΜΣ ορίζονται ενδεικτικά ως ακολούθως:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email