Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (MBA in Strategic Management and Competitiveness)

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness), με τις δύο ειδικεύσεις του:

   1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management) που αποτελεί συνέχεια για 4η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» 
   2. Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών (Competitiveness Strategy of Countries and Regions).

   καταρτίζει πλήρως απόφοιτους σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων, του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και της Στρατηγικής Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών. Το ΔΜΠΣ αυτό έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει διευθυντικά στελέχη που θα αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες οικονομικές και διοικητικές/στρατηγικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Το ΔΜΠΣ είναι κατάλληλο για εκείνους που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, ή  αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,  ή επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά/λογιστικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Σκοπός του ΔΜΠΣ είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε να δημιουργήσει ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, και την παροχή πλαισίων σκέψης και εργαλείων εφαρμογής της, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

   Το ΔΜΠΣ ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό και ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-60 μηνών.

   Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό, είναι το κλειδί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που χρειάζονται για να δημιουργηθεί και να αναδειχθεί ένα ηγετικό στέλεχος. Στο πρόγραμμα αυτό, παρέχεται η δυνατότητα σπουδών με την καθοδήγηση διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών, οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως και η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και η ανάλυση εγχώριων και διεθνών θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομία και τον κόσμο των επιχειρήσεων.

   Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους αποκτούν επίσημο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜBA) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται με ειδικά διαμορφωμένο ευέλικτο σύστημα, ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα ώστε να είναι ευχερής η παρακολούθησή του από εργαζόμενους σε όλη των την Ελλάδα και εστιάζει στην εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών και εργαλείων στην πράξη (όπως περιγράφεται στη δομή προγράμματος).

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Στρατηγική Διοίκηση Ανταγωνιστικότητα» που ξεκινά από το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (MΒΑ in Strategic Management and Competitiveness), με τις εξής ειδικεύσεις:
   α) Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management)
   β) Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών (Competitiveness Strategy of Countries and Regions).

   Η λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν συνολικά σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ σε έως και οκτώ (8) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Στη διάρκεια αυτή περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών για κάθε ειδίκευση στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ενενήντα (90) φοιτητές ανά έτος.

   Τα τέλη φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 800 ευρώ ανά θεματική ενότητα, τόσο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

   Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον κανονισμό σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

   Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. υλοποιείται στην Αθήνα ενώ δύναται να υλοποιηθεί και στην περιοχή της Θεσσαλίας (Βόλος-Λάρισα).

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η κατοχή δεύτερου πτυχίου πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών, η ερευνητική δραστηριότητα, οι δημοσιεύσεις, η γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής), οι συστατικές επιστολές και η επαγγελματική εμπειρία) καθώς και στην προφορική συνέντευξη.

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να σταλούν με email στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2020.

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype εντός του Ιουλίου 2020.

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSnQQJwPG9ZvwCLGIPga6dLTkM3a4Hpz6JeeiAdsQ KHz-JaA/viewform)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ).

   Όλα τα δικαιολογητικά, πλην της αίτησης συμμετοχής, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με email (σε ένα συμπιεσμένο αρχείο) στα emails: [email protected] ή [email protected].

   Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://www.ddomo-stratman.econ.uoa.gr/ ή να στείλουν e-mail στο [email protected], [email protected] ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κα Χ. Μανωλιουδάκη, τηλ. 210-3689456, Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη ώρες 12:00-16:00)

  • Α) Ειδίκευση «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Strategic Management)

   Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» – το οποίο  αποτελεί συνέχεια για 4η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» –  είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας την κουλτούρα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία διευθυντικών στελεχών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ικανών να αντιλαμβάνονται τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές, αξιοποιώντας κα αναβαθμίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων/οργανισμών που υπηρετούν. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως εξής:

   1η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής Ι (30 ECTS)

   • Ιστορία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών
   • Θεωρία και Πράξη της Διοίκησης των Οργανισμών
   • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

   2η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής ΙΙ (30 ECTS)

   • Μικροοικονομική και Οικονομική της Διοίκησης
   • Μακροοικονομική και Οικονομική της Ανάπτυξης
   • Θεωρίες της Επιχείρησης

   3η Θεματική Ενότητα: Βασικά Θέματα Στρατηγικής (20 ECTS)

   • Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους
   • Αρχές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για Διευθυντικά Στελέχη
   • Διοίκηση Eπιστήμη

   4η Θεματική Ενότητα: Ειδικά Θέματα Στρατηγικής (20 ECTS) (Επιλέγεται μία από τις δύο παρακάτω ομάδες)

   Α’ Ομάδα

   • Στρατηγικό Μάνατζμεντ.
   • Στρατηγική Διεθνών Επιχειρήσεων
   • Στρατηγικό Μάρκετινγκ

   Β’ Ομάδα

   • Στρατηγική Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Κρατών
   • Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Καινοτομιών
   • Αναπτυξιακά Χρηματοδοτικά Εργαλεία

   5η Θεματική Ενότητα:  Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS

   Β) Ειδίκευση «Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών»  (Competititveness Strategy of Countries and Regions)

   Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών» είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στρατηγικής ανταγωνιστικότητας κρατών και περιφερειών, για τη στελέχωση επιτελικών θέσεων στρατηγικού σχεδιασμού, μέσω της κατανόησης, αντλώντας από την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία, αφενός των παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται και επιδρούν στο σχεδιασμό, στην άσκηση και στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών και αφετέρου των δυνατοτήτων και των περιορισμών των μέσων άσκησης αναπτυξιακών στρατηγικών, στην κατεύθυνση της πρότασης ρεαλιστικών και δημοσιονομικά συνεπών στρατηγικών, συμβατών με τις αναπτυξιακές ανάγκες και ενταγμένων στις αναπτυξιακές στοχεύσεις των κρατών και των περιφερειών, στο πλαίσιο μιας αέναης διαδικασίας μελέτης, ανάλυσης, σύνθεσης, συμμετοχής και συνεργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως εξής:

   1η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής Ι (30 ECTS)

   • Ιστορία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών
   • Θεωρία και Πράξη της Διοίκησης των Οργανισμών
   • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

   2η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής ΙΙ (30 ECTS

   • Μικροοικονομική και Οικονομική της Διοίκησης
   • Μακροοικονομική και Οικονομική της Ανάπτυξης
   • Θεωρίες της Επιχείρησης

   3η Θεματική Ενότητα: (20 ECTS)

   • Οικονομία και Χώρος: Διάρθρωση, Δίκτυα και Άνιση Ανάπτυξη
   • Δομή Δυναμική και Ανάπτυξη της Αγοράς Ακινήτων
   • Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδύσεων

   4η Θεματική Ενότητα: (20 ECTS)

   • Η Ελληνική Οικονομία: Παραγωγικοί Μετασχηματισμοί, Ολοκλήρωση και Ανάπτυξη
   • Στρατηγικές και Πολιτικές Εθνικής και Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας
   • Ανθεκτικές και Ευφυείς Πόλεις και Περιφέρειες

   5η Θεματική Ενότητα:  Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   4 thoughts on “Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (MBA in Strategic Management and Competitiveness)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email