Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (MBA in Strategic Management and Competitiveness)

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness), με τις δύο ειδικεύσεις του:

   1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management) που αποτελεί συνέχεια για 4η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» 
   2. Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών (Competitiveness Strategy of Countries and Regions).

   καταρτίζει πλήρως απόφοιτους σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων, του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και της Στρατηγικής Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών. Το ΔΜΠΣ αυτό έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει διευθυντικά στελέχη που θα αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες οικονομικές και διοικητικές/στρατηγικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Το ΔΜΠΣ είναι κατάλληλο για εκείνους που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, ή  αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,  ή επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά/λογιστικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Σκοπός του ΔΜΠΣ είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε να δημιουργήσει ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, και την παροχή πλαισίων σκέψης και εργαλείων εφαρμογής της, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

   Το ΔΜΠΣ ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό και ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-60 μηνών.

   Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό, είναι το κλειδί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που χρειάζονται για να δημιουργηθεί και να αναδειχθεί ένα ηγετικό στέλεχος. Στο πρόγραμμα αυτό, παρέχεται η δυνατότητα σπουδών με την καθοδήγηση διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών, οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως και η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και η ανάλυση εγχώριων και διεθνών θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομία και τον κόσμο των επιχειρήσεων.

   Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους αποκτούν επίσημο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜBA) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται με ειδικά διαμορφωμένο ευέλικτο σύστημα, ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα ώστε να είναι ευχερής η παρακολούθησή του από εργαζόμενους σε όλη των την Ελλάδα και εστιάζει στην εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών και εργαλείων στην πράξη (όπως περιγράφεται στη δομή προγράμματος).

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 90 θέσεων φοιτητών, στο καινοτόμο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που συνδιοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness) με τις εξής δύο ειδικεύσεις:

   1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management) που αποτελεί συνέχεια για 4η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ»

   2. Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών (Competitiveness Strategy of Countries and Regions)

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το ΔΠΜΣ “Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα” με τους εξής τρόπους:

   • Με e-mail στη διεύθυνση sda@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχουν επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
   • Με αυτοπροσώπως κατάθεση ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 513, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

   Στο e-mail αποστολής της αίτησης συμμετοχής, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής στο ΔΠΜΣ
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. σκαναρισμένα) όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία, όπου αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
   • Ηλεκτρονικό αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας
   • Πρόσφατη φωτογραφία
   • Οι δύο συστατικές επιστολές, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sda@econ.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΔΠΜΣ.

   Εάν αποστείλετε την αίτηση ταχυδρομικώς ή την καταθέσετε αυτοπροσώπως, παρακαλούμε συμπεριλάβετε στον φάκελο της υποψηφιότητας εκτός της αίτησης συμμετοχής και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής στο ΔΠΜΣ
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Αντίγραφα όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων, καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία, όπου αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
   • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
   • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου
   • Οι δύο συστατικές επιστολές, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνσηsda@econ.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΔΠΜΣ.

   Τα κριτήρια αποδοχής των ενδιαφερομένων στην “Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα”  είναι τα εξής:

   • Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών.
   • Επαγγελματική εμπειρία (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)
   • Δύο συστατικές επιστολές.
   • Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν είτε με συμβατική συνάντηση, είτε μέσω Skype ή άλλου παρόμοιου προγράμματος VoIP.

   Παρακαλούμε πάνω στο φάκελο που θα καταθέσετε ή θα αποστείλετε στην γραμματεία, να έχετε σημειώσει την/ις κατεύθυνση/εις που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση.

  • Α) Ειδίκευση «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Strategic Management)

   Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» – το οποίο  αποτελεί συνέχεια για 4η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» –  είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας την κουλτούρα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία διευθυντικών στελεχών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ικανών να αντιλαμβάνονται τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές, αξιοποιώντας κα αναβαθμίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων/οργανισμών που υπηρετούν. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως εξής:

   1η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής Ι (30 ECTS)

   • Ιστορία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών
   • Θεωρία και Πράξη της Διοίκησης των Οργανισμών
   • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

   2η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής ΙΙ (30 ECTS)

   • Μικροοικονομική και Οικονομική της Διοίκησης
   • Μακροοικονομική και Οικονομική της Ανάπτυξης
   • Θεωρίες της Επιχείρησης

   3η Θεματική Ενότητα: Βασικά Θέματα Στρατηγικής (20 ECTS)

   • Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους
   • Αρχές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για Διευθυντικά Στελέχη
   • Διοίκηση Eπιστήμη

   4η Θεματική Ενότητα: Ειδικά Θέματα Στρατηγικής (20 ECTS) (Επιλέγεται μία από τις δύο παρακάτω ομάδες)

   Α’ Ομάδα

   • Στρατηγικό Μάνατζμεντ.
   • Στρατηγική Διεθνών Επιχειρήσεων
   • Στρατηγικό Μάρκετινγκ

   Β’ Ομάδα

   • Στρατηγική Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Κρατών
   • Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Καινοτομιών
   • Αναπτυξιακά Χρηματοδοτικά Εργαλεία

   5η Θεματική Ενότητα:  Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS

   Β) Ειδίκευση «Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών»  (Competititveness Strategy of Countries and Regions)

   Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών» είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στρατηγικής ανταγωνιστικότητας κρατών και περιφερειών, για τη στελέχωση επιτελικών θέσεων στρατηγικού σχεδιασμού, μέσω της κατανόησης, αντλώντας από την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία, αφενός των παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται και επιδρούν στο σχεδιασμό, στην άσκηση και στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών και αφετέρου των δυνατοτήτων και των περιορισμών των μέσων άσκησης αναπτυξιακών στρατηγικών, στην κατεύθυνση της πρότασης ρεαλιστικών και δημοσιονομικά συνεπών στρατηγικών, συμβατών με τις αναπτυξιακές ανάγκες και ενταγμένων στις αναπτυξιακές στοχεύσεις των κρατών και των περιφερειών, στο πλαίσιο μιας αέναης διαδικασίας μελέτης, ανάλυσης, σύνθεσης, συμμετοχής και συνεργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως εξής:

   1η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής Ι (30 ECTS)

   • Ιστορία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών
   • Θεωρία και Πράξη της Διοίκησης των Οργανισμών
   • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

   2η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής ΙΙ (30 ECTS

   • Μικροοικονομική και Οικονομική της Διοίκησης
   • Μακροοικονομική και Οικονομική της Ανάπτυξης
   • Θεωρίες της Επιχείρησης

   3η Θεματική Ενότητα: (20 ECTS)

   • Οικονομία και Χώρος: Διάρθρωση, Δίκτυα και Άνιση Ανάπτυξη
   • Δομή Δυναμική και Ανάπτυξη της Αγοράς Ακινήτων
   • Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδύσεων

   4η Θεματική Ενότητα: (20 ECTS)

   • Η Ελληνική Οικονομία: Παραγωγικοί Μετασχηματισμοί, Ολοκλήρωση και Ανάπτυξη
   • Στρατηγικές και Πολιτικές Εθνικής και Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας
   • Ανθεκτικές και Ευφυείς Πόλεις και Περιφέρειες

   5η Θεματική Ενότητα:  Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email