Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας (MSc in Strategies of Developmental and Adolescent Health)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου  μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες Υγείας και άλλους ειδικούς – επαγγελματίες που πλαισιώνουν παιδιά και εφήβους, προκειμένου να αποκτήσουν εφόδια και να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν κατάλληλα.

   Το ΠΜΣ έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η ύλη του περιλαμβάνει βασικούς αναπτυξιακούς στόχους από τα πρώτα χρόνια έως και την ενηλικίωση, καθώς και την αναμενόμενη συμπεριφορά, τις παραλλαγές και παρεκτροπές αυτής (Developmental and Behavioral Health). Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με οντότητες που συχνά παραμελούνται και διαφεύγουν της διάγνωσης λόγω της πολυμορφίας και ατυπίας τους, αλλά και της ελλειμματικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ειδικών. Θα συζητηθεί ο ρόλος του περιβάλλοντος (οικογένεια, παιδικός σταθμός, σχολείο,  συνομήλικοι) στην ενίσχυση της προσωπικότητας παιδιού και εφήβου, στην εκδήλωση συμπτωμάτων και στην αντιμετώπιση δυσκολιών.

   Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου αντιμετώπισης μικρών παιδιών και  εφήβων, αλλά και γενικότερα των ασθενών ως ένα ψυχοσωματικό σύνολο.

   Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα παιδιών, εφήβων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις σημαντικότερες για τον περιορισμό της νοσηρότητας των ενηλίκων του μέλλοντος. Στην Ελλάδα, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Α. & Π. Κυριακού» είναι πρωτοπόρος δομή και σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. εξυπηρετεί ανάγκες προεφήβων και εφήβων από όλη τη χώρα, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένη, ολιστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στα κρίσιμα αυτά αναπτυξιακά στάδια. Πρόσφατα (Απρίλιος 2018), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απένειμε διάκριση στη ΜΕΥ ως Υπηρεσία Καλής Πρακτικής (Good Practice), με βάση τα διεθνή standards που έχουν θεσπιστεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών που αφορούν τους
   προεφήβους και εφήβους.

   Οι ανάγκες σε επίπεδο χώρας είναι σημαντικές,  και διαπιστώνεται κενό αναφορικά με τη στελέχωση δομών οι οποίες απευθύνονται τεκμηριωμένα και διεπιστημονικά σε θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων.  Επιπλέον, οι δομές που αναλαμβάνουν τη φροντίδα χρειάζονται επαγγελματίες υγείας με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει  για το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»

   Το  Π.Μ.Σ.  έχει διάρκεια  δύο (2) ετών και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)- Master of Sciences (M.Sc.) «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»/ “Strategies of Developmental and Adolescent Health”.

   Ειδικεύσεις:

   Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»  απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Αναπτυξιακή και Εφηβική ΥγείαΑνάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους – (Developmental and Adolescent Health- Development of Health Services for Children and Adolescents).
   2. ΕκπαίδευσηΨυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους (Education – Psychosocial Health and Development of Services for Children and Adolescents).

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

   Σκοπός του ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου  μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες Υγείας και άλλους ειδικούς – επαγγελματίες που πλαισιώνουν παιδιά και εφήβους, προκειμένου να αποκτήσουν εφόδια και να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν κατάλληλα.

   Το ΠΜΣ έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η ύλη του περιλαμβάνει βασικούς αναπτυξιακούς στόχους από τα πρώτα χρόνια έως και την ενηλικίωση, καθώς και την αναμενόμενη συμπεριφορά, τις παραλλαγές και παρεκτροπές αυτής (Developmental and Behavioral Health). Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με οντότητες που συχνά παραμελούνται και διαφεύγουν της διάγνωσης λόγω της πολυμορφίας και ατυπίας τους, αλλά και της ελλειμματικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ειδικών. Θα συζητηθεί ο ρόλος του περιβάλλοντος (οικογένεια, παιδικός σταθμός, σχολείο,  συνομήλικοι) στην ενίσχυση της προσωπικότητας παιδιού και εφήβου, στην εκδήλωση συμπτωμάτων και στην αντιμετώπιση δυσκολιών.

   Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου αντιμετώπισης μικρών παιδιών και  εφήβων, αλλά και γενικότερα των ασθενών ως ένα ψυχοσωματικό σύνολο.

   Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα παιδιών, εφήβων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις σημαντικότερες για τον περιορισμό της νοσηρότητας των ενηλίκων του μέλλοντος. Στην Ελλάδα, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Α. & Π. Κυριακού» είναι πρωτοπόρος δομή και σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. εξυπηρετεί ανάγκες προεφήβων και εφήβων από όλη τη χώρα, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένη, ολιστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στα κρίσιμα αυτά αναπτυξιακά στάδια. Αναπτύσσονται τεχνικές κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης (social-emotional learning) και δεξιοτήτων ζωής (life skills) που ενδυναμώνουν και βοηθούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας (resilience). Πρόσφατα (Απρίλιος 2018), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απένειμε διάκριση στη ΜΕΥ ως Υπηρεσία Καλής Πρακτικής (Good Practice), με βάση τα διεθνή standards που έχουν θεσπιστεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών που αφορούν τους προεφήβους και εφήβους (youth friendly).

   Οι ανάγκες σε επίπεδο χώρας είναι σημαντικές,  και διαπιστώνεται κενό αναφορικά με τη στελέχωση δομών οι οποίες απευθύνονται τεκμηριωμένα και διεπιστημονικά σε θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων.  Επιπλέον, οι δομές που αναλαμβάνουν τη φροντίδα χρειάζονται επαγγελματίες υγείας με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

   1. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
   2. Να έχουν εξειδίκευση στην προσαρμογή της ηλικιακής ομάδας παιδιών και εφήβων στο σχολικό πλαίσιο.
   3. Να αναπτύσσουν τεχνικές κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης (social-emotional learning) και δεξιοτήτων ζωής (life skills) που ενδυναμώνουν και βοηθούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας (resilience).
   4. Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το παιδί και τον/την έφηβο/η και να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στις περιόδους αυτές της ζωής.
   5. Να πλαισιώνουν, οργανώνουν και να συντονίζουν υπηρεσίες αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας.
   6. Να αξιολογούν το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους εφήβους στο πλαίσιο ομάδων-δομών.
   7. Να κατέχουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας με το παιδί, τον/την έφηβο/η, όσο και με το οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των θεμάτων σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.
   8. Να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελματικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό φορτίο που συνεπάγεται το λειτούργημά τους.
   9. Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν σε επιστημονικό επίπεδο.
   10. Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων και της οικογένειας με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων.
   11. Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστημονικών προβλημάτων.
   12. Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης.
   13. Να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ηλικιακών ομάδων.
   14. Να δρουν αυτόνομα σε επαγγελματικό επίπεδο.
   15. Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστημονική έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή επιστημονικού έργου, όσο και την κριτική αποτίμηση της ποιότητας του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.
   16. Να μελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν τα ζητήματα που τίθενται κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που τις αναδεικνύουν.
   17. Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
   18. Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας, καθώς επίσης και της σχολικής ψυχολογίας και ειδικής αγωγής.
   19. Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρμογής θεωριών και μεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα.

   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων : πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 ν.3685/2008. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ιδιοχείρως ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 26 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου 2020 καθημερινά και ώρες 10:00 και 17:00.

   Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κος Αριστείδης Λορέντζος και κος Ευάγγελος Κρητικάκος – Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ),Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Παράρτημα Νοσοκομείου Παίδων “Π & Α Κυριακού”, Μεσογείων 24, 6ος όροφος, Γραφείο 603, Γουδή, 115 27 Αθήνα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-7710824, 213 2009806 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00).

   Οι αιτήσεις μπορούν να σταλθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@youthmsc.gr.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση Υποψηφιότητας που οι υποψήφιοι προμηθεύονται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ ή από την ιστοσελίδα www.youthmsc.gr
   2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   4. Σύντομο σημείωμα, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Π.Μ.Σ.
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που χορηγεί τη συστατική επιστολή
   6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
   9. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια των υποψηφίων (αν υπάρχουν) σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD)
   10. Αποδεικτικά που δηλώνουν επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα – εμπειρία (αν υπάρχουν)
   11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

   “Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Αναπτυξιακής  και Εφηβικής Υγείας» του ακαδημαϊκού έτους 2018-19:

   1. i. Έχω επισυνάψει τα δικαιολογητικά 1,2,3,4,5,6,7,8, καθώς και 9,10, (αν υπάρχουν).
   2. ii. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχω καταθέσει σε μορφή απλού φωτοτυπημένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο βιογραφικό σημείωμα είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο.

   iii.  Μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και ότι θα συμμετέχω στην υποχρεωτική πρακτική άσκηση του Γ’ εξαμήνου σπουδών».

   Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιες/οι, δε θα επιστρέφονται

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται υπό την ευθύνη την Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά και ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Ειδικότερα, η επιλογή των εισακτέων ποσοστιαία ορίζεται ωε εξής :

   • Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου (βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%, πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%, δημοσιεύσεις ή και επιστημονικές εργασίες σε ποσοστό 10 %, παρακολούθηση συναφών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ σε ποσοστό 5%, επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία- δραστηριότητα σε ποσοστό 15%, συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%).
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Η έναρξη του ΠΜΣ ορίζεται τον Οκτώβριο 2020 και θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. [διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017) – προαιρετικά]

   Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, και ανέρχεται σε χίλια (1.000) Ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπόλοιπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κος Αριστείδης Λορέντζος και κος Ευάγγελος Κρητικάκος) – Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Παράστημα Νοσοκομείου Παίδων “Π & Α Κυριακού”, Μεσογείων 24, 6ος όροφος, Γραφείο 603, Γουδή, 115 27 Αθήνα.

   Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-7710824, 213 2009806 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00).

   Ιστοσελίδα :www.youthmsc.gr

   e-mail: [email protected]

  • Γενική θεματολογία

   Εφηβική Υγεία : ιδιαιτερότητες και προοπτικές

   Υπηρεσίες-σχεδιασμός και λειτουργία/ οι κατευθυντήριες του Π.Ο.Υ.

   Ανάπτυξη και συμπεριφορά

   Εφηβικός Εγκέφαλος-συναισθηματικός εγκέφαλος

   Προσέγγιση και κινητοποίηση (motivational interviewing)/βιωματικά & role plays

   Πρόληψη στην προεφηβεία, μέση εφηβεία και μετα-εφηβεία

   HPV λοίμωξη

   Εμβολιασμοί/ νέες τάσεις

   Νεαροί ενήλικες/μετάβαση-transition

   Έκφραση της Σεξουαλικότητας και επιλογές αντισύλληψης

   Εφηβική εγκυμοσύνη

   Διατροφικές ανάγκες

   Χρήση συμπληρωμάτων & doping

   Αθλητισμός

   Ψηφιακός πολίτης-χρήση τεχνολογίας και πρόληψη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου

   Δημιουργικό διαδίκτυο

   Η δυναμική της οικογένειας στη διαμόρφωση της Ταυτότητας του εφήβου

   Ανθρώπινα δικαιώματα

   Προσφυγές- μετανάστες

   Δεξιότητες ζωής και κοινωνική-συναισθηματική μάθηση

   Διαχείριση της απώλειας (θάνατος, διαζύγιο, κρίση σχέσεων)

   Νομικά και ηθικά διλήμματα

   Σχολική προσαρμογή (οικολογία σχολείου, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκφοβισμός ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, αυτιστικά σύνδρομα, ειδική αγωγή)

   Σχολική άρνηση και διαρροή

   Ψυχοκοινωνική υγεία  (διαταραχές άγχους, στρες και ανάπτυξη, καταθλιπτικό συναίσθημα-αυτοκαταστροφική συμπεριφορά)

   Διαταραχές πρόσληψης τροφής

   Διαδικτυακή εξάρτηση /θέματα διαδικτυακής ασφάλειας

   Χρήση ουσιών

   Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (κάπνισμα, αλκοόλ, ουσίες)

   Οδική συμπεριφορά

   Μορφές κακοποίησης/παραμέλησης

   Παραβατικότητα/επιθετική συμπεριφορά

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ανάλυση

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Εφηβική Ιατρική (για τους ιατρούς & νοσηλευτές)

   Χρόνια νοσήματα

   Διαταραχές ενήβωσης και ανάπτυξης

   Υπερβαρότητα &Παχυσαρκία

   Ψυχογενής ανορεξία

   Δυσλιπιδιαμίες

   Ενδοκρινολογία-συχνά προβλήματα

   Εφηβική γυναικολογία

   Οστικός μεταβολισμός

   Επιληψία- Νευρολογικά σύνδρομα

   Κεφαλαλγίες

   Γενετική και επιγενετική

   Άσθμα και αλλεργίες

   Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

   Γαστρεντερολογικά νοσήματα

   Αιμοποιητικό σύστημα

   Νεφρικές Παθήσεις

   Αρτηριακή υπέρταση

   Ρευματικά νοσήματα

   Ακμή και ψυχοδερματολογία

   Ορθοπεδικά προβλήματα-κακώσεις

   Έφηβοι με Σακχαρώδη Διαβήτη

   Ο έφηβος με Καρκίνο

   Περιγεννητικό και κοινωνικό ιστορικό

   Αναπτυξιακός έλεγχος σε ηλικίες-κλειδιά

   Φυσιολογική Ανάπτυξη – Αξιολόγηση

   Εξοικείωση με ανιχνευτικά εργαλεία

   Διάγνωση και Αντιμετώπιση ΔΕΠ-Υ

   Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

   Διάγνωση και Αντιμετώπιση μαθησιακών διαταραχών

   Διαταραχές λόγου

   Κινητικές διαταραχές

   Παρεμβάσεις (π.χ. εργοθεραπεία, ψυχόδραμα, κινησιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία μέσω της τέχνης)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας (MSc in Strategies of Developmental and Adolescent Health)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email