Loading...

Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.750
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

   Επιθυμητός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη επιστημονική κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πτυχιούχους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν αν στελεχώσουν θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση, τόσο σε διοικητικό όσο και επιστημονικό-καθοδηγητικό επίπεδο.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις
   Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 3743/31.08.2018, Τ. Β΄) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στον 6ο Κύκλο φοίτησης. Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 18μηνη και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η έναρξη των μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου προσδιορίζεται για την 1η Φεβρουαρίου του 2020.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με διάρκεια
   φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων.

   Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης:

   • Αίτηση υποψηφιότητας https://stelexiekpaideysis.eled.duth.gr/2019/07/03/aitisi_eisagogis_sto_pms_2018_2019-2/ (παράκληση: τα στοιχεία στην Αίτηση να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά)
   • Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν αποφοιτήσει από την αλλοδαπή
   • Αντίγραφα Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή Διδακτορικού τίτλου (αν υπάρχουν) και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν αποφοιτήσει από την αλλοδαπή
   • Πιστοποιητικό/α αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο)
   • Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω
   • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
   • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
   • Μία συστατική επιστολή
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές (αν υπάρχουν).

    Απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου του πλήρους κειμένου της δημοσίευσης, του εξώφυλλου του Περιοδικού ή του Τόμου Πρακτικών, και του Πίνακα Περιεχομένων. Αν η δημοσίευση αφορά σε βιβλίο, τότε κατατίθεται ένα αντίτυπο.Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (αν υπάρχουν)

    Για τους αλλοδαπούς απαιτείται :
    τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας
    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνει τη γνησιότητα των αντιγράφων που προσκόμισε ο υποψήφιος

   Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με τη συνεκτίμηση κριτηρίων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν και όσοι αποκτήσουν το Πτυχίο τους έως την 18η Οκτωβρίου 2019. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αλληλογραφίας, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Π.Τ.Δ.Ε. του
   Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68100, από Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 έως Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019.
   Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ. 25510300-23 και -28 ή στην ηλεκτρ. διεύθυνση [email protected], καθώς και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος https://eled.duth.gr/ ή στη νέα Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://stelexi-ekpaideysis.eled.duth.gr/

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).
   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά έξι (6) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής.
   Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της  πρακτικής άσκησης που αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε (20).

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ