Science, Technology, Society-Science and Technology Studies (Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία-Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Science, Technology, Society- Science and Technology Studies» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στη διεπιστημονική περιοχή που μελετά τη σχέση της επιστήμης και της τεχνολογίας με την κοινωνία συνδυάζοντας ένα εύρος πεδίων από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ανάδειξη καταρτισμένου δυναμικού που θα αξιοποιεί τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες για την κατανόηση του επιστημονικού και τεχνολογικού φαινομένου. Στη βάση αυτής της κατανόησης το δυναμικό αυτό θα μπορεί να αναλύει, να ερμηνεύει, να παρεμβαίνει και να διατυπώνει προτάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία χρησιμοποιώντας το εννοιολογικό πλαίσιο, την ορολογία και τις έρευνες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων επιλογών σε ζητήματα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, πολιτικής για την έρευνα και την ανάπτυξη, πολιτικής για την καινοτομία στο επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την επιστήμη και την τεχνολογία, ζητήματα δικαίου και ηθικής των επιχειρήσεων και των άλλων θεσμών της οικονομίας και της κοινωνίας που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της επιστήμης και της τεχνολογίας, ζητήματα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής για αναδυόμενα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, όπως η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, οι επιστήμες και οι τεχνολογίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, η βιολογία, η ιατρική, η βιοτεχνολογία και η βιοϊατρική τεχνολογία.

   Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε «Science, Technology, SocietyScience and Technology Studies» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Science, Technology, Society—Science and Technology Studies”. 

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ανάδειξη καταρτισμένου δυναμικού που θα μπορεί να αναλύει, να ερμηνεύει, να παρεμβαίνει και να διατυπώνει προτάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία χρησιμοποιώντας το εννοιολογικό πλαίσιο, την ορολογία και τις έρευνες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων επιλογών σε ζητήματα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, πολιτικής για την έρευνα και την ανάπτυξη, πολιτικής για την καινοτομία στο επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την επιστήμη και την τεχνολογία, ζητήματα δικαίου και ηθικής των επιχειρήσεων και των άλλων θεσμών της οικονομίας και της κοινωνίας που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της επιστήμης και της τεχνολογίας, ζητήματα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής για αναδυόμενα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, όπως η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, οι επιστήμες και οι τεχνολογίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, η βιολογία, η ιατρική, η βιοτεχνολογία και η βιοϊατρική τεχνολογία. 

   Το πρόγραμμα αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4485/2017, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης ίδρυσης και του κανονισμού του ΠΜΣ. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ΜΔΕ ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα η ελάχιστη και τέσσερα (4) η μέγιστη. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή τέλους φοίτησης συνολικού ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ (πεντακόσια για κάθε εξάμηνο φοίτησης). Έως το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4485/2017. 

   Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, φοιτητών/φοιτητριών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) μαθήματα ή επτά (7) μαθήματα και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. 

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί, ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17. Tο πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να υποβληθεί πριν την αποφοίτηση από το ΠΜΣ. 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Aντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Αναλυτική βαθμολογία
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Aποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. 

   Αρκεί η ηλεκτρονική κατάθεση της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης, του βιογραφικού σας σημειώματος και του αντίγραφου πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών στο [email protected]. Για την κατάθεση των υπολοίπων δικαιολογητικών, θα επικοινωνήσει μαζί σας η Γραμματεία του ΔΠΜΣ STS.

   Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 18 Μαΐου έως 26 Ιουνίου 2020. 

   Πληροφορίες:
   Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Τηλ: 210 7275590 

   Πληροφορίες και στο [email protected]
   Ιστοσελίδα: sts.phs.uoa.gr 

  • Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά το πρώτο εξάμηνο φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση πέντε (5) μεταπτυχιακών μαθημάτων και, κατά το δεύτερο εξάμηνο, σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση πέντε (5) μεταπτυχιακών μαθημάτων ή σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση δύο (2) μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Το πρόγραμμα των προσφερόμενων μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   First Semester / Α΄ Εξάμηνο

   Courses / ΜαθήματαECTS
   1. Science, Technology, Society / Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία6
   2. Science, Technology, Policy / Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική6
   3. Science, Technology, Economics / Επιστήμη, Τεχνολογία, Οικονομικά6
   4. Law, Science, Technology / Επιστήμη, Τεχνολογία, Δίκαιο6
   5. Science, Technology, Business Ethics / Επιστήμη, Τεχνολογία, Επιχειρηματική Ηθική6
   Total / Σύνολο30

   Second Semester / Β΄ Εξάμηνο

   Courses / ΜαθήματαECTS
   6. Science, Technology, Society: Special Topics / Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία: Ειδικά Θέματα)6
   7. Science, Technology, Policy: Special Topics / Επιστήμη, Τεχνολογία, Πολιτική: Ειδικά Θέματα6
   8. Science, Technology, Society: Computing and Telecommunications / Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες)6
   9. Science, Technology, Society: Biosciences, Biotechnology, Medicine / Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία: Βιοεπιστήμες, Βιοτεχνολογία, Ιατρική6
   10. Science, Technology, Society: Environment and Sustainability / Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία: Περιβάλλον και Βιωσιμότητα6
   Total / Σύνολο30
   alternatively / εναλλακτικά
   Master Thesis / Διπλωματική Εργασία18
   one from courses 6-7 / ένα από τα μαθήματα 6-76
   one from courses 8-10 / ένα από τα μαθήματα 8-106
   Total / Σύνολο30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Science, Technology, Society-Science and Technology Studies (Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία-Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email