Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων (MSc in Drug Design and Development)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακολογίας και Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας.

   Το ΠΜΣ προσβλέπει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την εφαρμογή της νέας γνώσης και τεχνολογίας, στο πεδίο της Φαρμακευτικής. Επιπλέον, αποσκοπεί στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων και τη δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν προβλήματα μεταφοράς και αφομοίωσης νέων διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου των
   Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρέχει το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, σε επίπεδο ανταγωνιστικό προς τα διεθνή πρότυπα.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων», σε τρεις σχετικές ειδικεύσεις:
   1. Φαρμακευτική Χημεία
   2. Φαρμακολογία
   3. Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
   μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, με βάση το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή ή παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, καθώς και στην εκπόνηση, συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1.ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

   Α΄ Εξάμηνο
   Προχωρημένη Φαρμακοχημεία Ι (6 ECTS)
   Βιοχημική και Μοριακή Φαρμακολογία (6 ECTS)
   Στρατηγική Σύνθεσης Φαρμακομορίων (6 ECTS)
   Προχωρημένη Οργανική Χημεία Ι (6 ECTS)
   Φασματοσκοπικές Μέθοδοι I (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Προχωρημένη Φαρμακοχημεία ΙΙ (6 ECTS)
   Προχωρημένη Οργανική Χημεία ΙΙ (6 ECTS)
   Προχωρημένη Φαρμακολογία (6 ECTS)
   Φασματοσκοπικές Μέθοδοι IΙ (6 ECTS)
   Νομοθεσία-Regulatory affairs (6 ECTS)
   Μέθοδοι Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (6 ECTS)
   Σεμινάρια 2
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής εργασίας – (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής εργασίας – (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   2.ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ»

   Α΄ Εξάμηνο
   Προχωρημένη Φαρμακοχημεία Ι (6 ECTS)
   Βιοχημική και Μοριακή Φαρμακολογία 2 (6 ECTS)
   Κλινική Φαρμακολογία / Παθοφυσιολογία (8 ECTS)
   Στατιστικές μέθοδοι και εφαρμογές τους στις Φαρμακευτικές Επιστήμες (4 ECTS)
   Κλινική Φαρμακευτική Ανάλυση (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Προχωρημένη Φαρμακολογία (6 ECTS)
   Προχωρημένη Φαρμακοχημεία ΙΙ (6 ECTS)
   Νομοθεσία-Regulatory affairs (3 ECTS)
   Μέθοδοι Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (3 ECTS)
   Πρακτική άσκηση σε Βιομηχανία ή Νοσοκομείο (6 ECTS)
   Σεμινάρια 2
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής εργασίας – (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής εργασίας – (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   3. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

   Α΄ Εξάμηνο
   Προχωρημένη Φαρμακοχημεία Ι (6 ECTS)
   Βιοχημική και Μοριακή Φαρμακολογία (6 ECTS)
   Στρατηγική Σύνθεσης Φαρμακομορίων (6 ECTS)
   Προχωρημένη Οργανική Χημεία Ι (6 ECTS)
   Φασματοσκοπικές Μέθοδοι I (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Προχωρημένη Φαρμακοχημεία ΙΙ (6 ECTS)
   Προχωρημένη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (9 ECTS)
   Σύνθεση και Παραγωγή Ραδιοφαρμάκων (9 ECTS)
   Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής εργασίας –  (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής εργασίας – (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων (MSc in Drug Design and Development)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email