Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει (α) ΜΔΕ σε «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» μετά από σπουδές διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS), με ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την ολοκλήρωση του προγράμματος 18 μήνες και μέγιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την ολοκλήρωση του προγράμματος 60 μήνες ,
   ή (β) ΜΔΕ σε «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» μετά από σπουδές διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων (120 ECTS), με ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος 24 μήνες και μέγιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την ολοκλήρωση του προγράμματος 60 μήνες.
   Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν επαρκώς αιτιολογημένη αναστολή φοίτησης για διάστημα έως δύο εξάμηνα. Κάθε φοιτητής δικαιούται μία αναστολή φοίτησης.

   Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΔΕ στην «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» μετά από σπουδές διάρκειας 18 μηνών (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα – 90 ECTS) περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 10 Μαθήματα και 2 Σεμινάρια, καθώς και Πρακτική Άσκηση.
   Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΔΕ σε «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» μετά από σπουδές διάρκειας 24 μηνών (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα – 120 ECTS) περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 10 Μαθήματα και 3 Σεμινάρια, Πρακτική Άσκηση, και επιπλεόν Ερευνητική Διατριβή.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» είναι η εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε χώρους φυσικής αγωγής, άσκησης και άθλησης και στην πρακτική εφαρμογή αυτής της γνώσης για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής.

   Η Ψυχολογία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού επικεντρώνεται στην κατανόηση των ψυχολογικών παραγόντων που λαμβάνουν χώρα στον στη σχολική φυσική αγωγή, τον αθλητισμό, και στην άσκηση.
   Μελετά τις συμπεριφορές, τα συναισθήματα και τις σκέψεις των ανθρώπων που συμμετέχουν σε χώρους άσκησης και άθλησης, για παράδειγμα, αθλητές, ασκούμενους σε γυμναστήρια και σε κέντρα αποκατάστασης, προπονητές, μαθητές και καθηγητές φυσικής αγωγής, γονείς, φιλάθλους, διοικητικούς παράγοντες, κλπ.
   Η Ψυχολογία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού χρησιμοποιεί ως πηγή θεωρίες και μεθόδους έρευνας που αναπτύσσονται στις επιστήμες της ψυχολογίας, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και της υγείας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Περίοδος Αιτήσεων

   1 Μαρτίου έως 31 Μαίου


   Προαπαιτούμενα:

   1) Βασικό πτυχίο. Αίτηση εισαγωγής δικαιούνται πτυχιούχοι:

   • Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
   • Ψυχολογίας
   • Παιδαγωγικών Τμημάτων
   • Συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

   Το 25% των εισακτών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογία της Άσκησης θα πρέπει να είναι πτυχούχοι Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή συναφών Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (υποβάλλεται αναγνώριση τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ). Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν ικανοποιείται, ο τελευταίος της κατάταξης των επιτυχόντων θα αντικαθίσταται από τον πρώτο της κατάταξης των επιτυχόντων με το σχετικό πτυχίο. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, για επιπλέον διευκρινήσεις, αν δεν εμπίπτετε στις παραπάνω κατηγορίες.

   2) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου  Lower


   Βήματα Αίτησης

   1. Κατεβάστε την Αίτηση από τον Κατάλογο των Εντύπων.
   2. Συγκεντρώστε όσα παραστατικά διαθέτετε από τα αναφερόμενα στο έντυπο “Ειδικό Σύστημα Μορίων”. Στο έντυπο αυτό μπορείτε να υπολογίσετε κατά προσέγγιση πόσα μόρια συγκεντρώνετε.
   3. Στη συνέχεια, ταχυδρομήστε το ντοσιέ, ή προσκομήστε το οι ίδιοι, εντός των ημερομηνιών, με την αίτηση και τα απαραίτητα παραστατικά, στη διεύθυνση:

   ΠΜΣ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
   Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
   Καρυές 42 100 Τρίκαλα
   τηλ. +30 2431047019


   Κατάλογος Εντύπων για την αίτηση

   Απαραίτητα έγγραφα για κατέβασμα προκειμένου να κάνετε την αίτησή σας. Παρακαλώ πατήστε πάνω στους τίτλους.

   Αίτηση Μεταπτυχιακού

   Ειδικό Σύστημα Μορίων

   Πρόταση Έρευνας


   Έντυπα, για τους επιτυχόντες στο Πρόγραμμα

   Εφόσον είστε στους επιτυχόντες του ΠΜΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ » και επιθυμείτε να κάνετε αποδοχή της θέσης σας,  σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε ή να καταθέσετε αντίστοιχα, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού  τα ακόλουθα:

   1. Αίτηση Εγγραφής
   2. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας σας
   3. Αποδεικτικό κατάθεσης των διδάκτρων (θα πρέπει να  καταθέσετε σε ειδικό Λογαριασμό της  ALPHABANK το ποσό της πρώτης δόσης. Ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάθεση είναι ο εξής 310-00-2002-020927. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα αναφέρετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τον κωδικό του μεταπτυχιακού, ο οποίος είναι 5850, και το ονοματεπώνυμο σας.)
   4. Δύο φωτογραφίες
   5. Αφού κάνετε την εγγραφή σας και πάρετε αριθμό μητρώου θα μπορέσετε να βγάλετε το πάσο σας ηλεκτρονικά πλέον στην παρακάτω ιστοσελίδα έχοντας μια φωτογραφία σας σκαναρισμένη στον υπολογιστή διότι θα σας ζητηθεί (https://submit-academicid.minedu.gov.gr/)


   Αίτηση Εγγραφής στο ΠΜΣ 

   Αίτηση μη Αποδοχής Θέσης


   Διαδικασία αιτήσεων/επιτροπή αξιολόγησης

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διαβιβάζονται στην Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις 2 προαναφερόμενες περιόδους.
   Στα μέσα Ιουνίου βγαίνουν τα αποτελέσματα της α΄ περιόδου αιτήσεων και στα μέσα Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα της β΄περιόδου των αιτήσεων. Το εξάμηνο ξεκινάει στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

   Έργο της Επιτροπής είναι τα παρακάτω:

   • Έλεγχος των αιτήσεων ως προς το έγκαιρο της υποβολής τους.
   • Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. Η βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται κατά το ελάχιστο με πιστοποιητικό Lower. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου.
   • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων πιστοποιητικών.

   Κόστος Προγράμματος

   Συνολικό κόστος Προγράμματος: 3.600 ευρώ σε τρεις δόσεις (επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες διευκρινήσεις)

    

  • Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη: (Πίνακας μαθημάτων )

   Α Εξάμηνο: 7 τριήμερα μπλοκ μαθημάτων (1 μπλοκ /2 εβδομάδες)

   Β Εξάμηνο: Μια έως δύο εβδομάδες Εντατικών Μαθημάτων & 4 διήμερα μπλοκ μαθημάτων (1 μπλοκ /μήνα).

   Γ Εξάμηνο: 4 διήμερα μπλοκ μαθημάτων (1 μπλοκ/μήνα).

   • Όλα τα μαθήματα με 7 ECTS (Μ1 – Μ11) έχουν ελάχιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας 36 ώρες.
   • Όλα τα σεμινάρια με 2 ECTS (Σ1 – Σ3) έχουν ελάχιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας 8 ώρες.
   • Το Εντατικό Πρόγραμμα (ΕΠ) έχει ελάχιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας ώρες 36 ώρες.
   • Η Πρακτική Άσκηση (16 ECTS) περιγράφεται παρακάτω .
   • Η Διατριβή (30 ECTS) αφορά ερευνητική διατριβή μόνο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική διατριβή παρουσιάζονται παρακάτω.

   Τα μαθήματα μεθοδολογία έρευνας και στατιστική, κοινωνικοψυχολογικές βάσεις της φυσικής δραστηριότητας και υγείας, ψυχολογικές δεξιότητες στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό και ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και στο νεανικό αθλητισμό είναι υποχρεωτικά. Επίσης, το μάθημα «Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων» και το σεμινάριο ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτικά για όσους φοιτητές επιλέξουν να κάνουν διατριβή. Τα υπόλοιπα μαθήματα είναι επιλεγόμενα.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες του 1/4 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να μην γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξαρχής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email