Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») έχει ως αντικείμενο την συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας, όπως είναι ο Ψηφιακός Πολιτισμός, οι Έξυπνες Πόλεις, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και οι Σύγχρονες Επικοινωνίες και Ψηφιακές Τεχνολογίες.

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» με τις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις (tracks) : «Ψηφιακός Πολιτισμός», «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες». Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

   Δείτε εδώ την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (PostGraduate Programme “Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies ”) που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2021. Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής) . 

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») με τις εξής τρεις (3) Ειδικεύσεις / Κατευθύνσεις (Τracks) : 

   • «Ψηφιακός Πολιτισμός» / «Digital Culture» 
   • «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Smart Cities and Advanced Digital Technologies» 
   • «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies» 

   Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε σε κάθε Ειδίκευση/Κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cs.unipi.gr/dcsciot 

   Ενδεικτικά και ανάλογα με την ειδίκευση: Τμημάτων/Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Μηχανικών, Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολεοδόμων, Φιλοσοφικής Σχολής, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών ή Τεχνολογικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Παιδαγωγικών, Θεολογικής, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών – Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Κοινωνικών Επιστημών, Μηχανικών Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Νομικών Επιστημών, Τμημάτων Πληροφορικής, Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Τμημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Ψηφιακών Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης, Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ιστορικών και Αρχαιολόγων, Γραφιστικής, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διοίκησης – Οικονομίας και Επικοινωνίας, Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Φυσικών, Μαθηματικών, Χημικών, Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ειδικής Αγωγής, Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Θεατρικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων), καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ομοταγών Ιδρυμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. 

   Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2020. Οι ώρες διδασκαλίας είναι από 18:00 έως 21:00, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. 

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 30 Ιουνίου 2020 23 Οκτωβρίου 2020 (παράταση προκήρυξης) ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο: http://www.cs.unipi.gr/registration/dicul.php και να αποστείλουν την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό τους στο e-mail [email protected]. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. . 

   Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

   • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες». Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.: http://www.cs.unipi.gr/dcsciot/ (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων») 
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)* 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει o M.O. βαθμολογίας του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. 
   • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν. 
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
   • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου (προαιρετικά). 
   • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου (προαιρετικά). 
   • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου (προαιρετικά). 
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 
   • Δύο Συστατικές Επιστολές (Μπορούν να σταλούν απευθείας στη Γραμματεία ή μέσω email). 

   * Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος μπορεί να προσκομιστεί «Βεβαίωση περάτωσης σπουδών» από τη Γραμματεία. Οι επι πτυχίω φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, ωστόσο σε περίπτωση αποδοχής θα πρέπει να έχουν προσκομίσει το Πτυχίο/Δίπλωμα ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνωρισης της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, να αναγράφεται η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης αναγνώρισης της ισοτιμίας. 

   Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 1.500 €/εξάμηνο και προκαταβάλλονται ανά εξάμηνο σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει και με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Επίσης, με βάση το νόμο ένα ποσοστό φοιτητών έχουν δικαίωμα για απαλλαγή διδάκτρων, εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια που θέτει ο νόμος. 

   Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» http://www.cs.unipi.gr/dcsciot/ 

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα: 

   1. Βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. Βαθμολογίας (25%)
   2. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (25%).
   3. Συστατικές επιστολές (10%).
   4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%).
   5. Λοιπά στοιχεία που περιλαμβανονται στο βιογραφικό σημείωμα (5%)
   6. Συνέντευξη (30%). 

   Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 5ος όροφος Γραφείο 503 Τηλ 210 – 4142105, 210 – 4142263 Τηλεφωνική υποστήριξη (Δευτέρα-Πέμπτη 12:00-17:00): 210 4142451, 6988519030 Φαξ 210- 414 2264 Email: [email protected] 

  • Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση των μαθημάτων διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

   Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων και για όλες τις κατευθύνσεις απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσης κατεύθυνσης.

   Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του ΠΜΣ, χορηγείται Δ.Μ.Σ. 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). To τρίτο εξάμηνο διατίθεται για τη εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

   Η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

   Κατεύθυνση «Ψηφιακός Πολιτισμός»

   Α’ Εξάμηνο
   Μικτή Πραγματικότητα και Ηλεκτρονικός Πολιτισμός 6 ECTS
   Παγκόσμιος Ιστός και Διαχείριση Ψηφιακών Συλλογών 6 ECTS
   Επεξεργασία Σημάτων, Οπτικοακουστικές Τεχνικές και Υπηρεσίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές 6 ECTS
   Αειφόρος πολιτιστική ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις 6 ECTS
   Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Καταγραφή και Τεκμηρίωση Μνημείων με Προηγμένα Συστήματα 6 ECTS
   Διαδικτύο των Πραγμάτων και Εφαρμογές Κινητών Τεχνολογιών στον Ψηφιακό Πολιτισμό 6 ECTS
   Διαχείριση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και Οργανισμών 6 ECTS
   Αστικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Πόλεων 6 ECTS
   Προηγμένα Μέσα και Εφαρμογές στην Πολιτιστική Κληρονομιά και το Σύγχρονο Πολιτισμό 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS


   Κατεύθυνση «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»

   Α’ Εξάμηνο
   Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου και Οχηματικές Τεχνολογίες 6 ECTS
   Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική 6 ECTS
   Διακυβέρνηση της Πληροφορίας και Συμμόρφωση / Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Έξυπνων Πόλεων 6 ECTS
   Αειφόρος πολιτιστική ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις 6 ECTS
   Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   M2M Επικοινωνίες 6 ECTS
   Αλγοριθμικά Θέματα Aστικών Mεταφορών 6 ECTS
   Ενεργειακή Διαχείριση, Εξυπνα Δίκτυα και Εξυπνη Γεωργία 6 ECTS
   Αστικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Πόλεων 6 ECTS
   Λογισμικό για Έξυπνες Πόλεις 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS


   Κατεύθυνση «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»

   Α’ Εξάμηνο
   Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου και Οχηματικές Τεχνολογίες 6 ECTS
   Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική 6 ECTS
   Διακυβέρνηση της Πληροφορίας και Συμμόρφωση / Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Έξυπνων Πόλεων 6 ECTS
   Λογισμικό Διαδιακτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Εφαρμογές 6 ECTS
   Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   M2M Επικοινωνίες 6 ECTS
   Ασφάλεια Πληροφοριών Δημοσιών Υπηρεσιών και Συστημάτων και Τεχνολογίες Blockchain 6 ECTS
   Εφαρμογές Κινητών, Edge Υπολογιστική και Μελλοντικά Δίκτυα 6 ECTS
   Αστικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Πόλεων 6 ECTS
   Πληθοπορισμός, Κοινωνική Δικτύωση και Σημασιολογικές Τεχνολογίες 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS


   Γ’ Εξάμηνο

   Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email