Προστασία Μνημείων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: website
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Σχολή Αρχιτεκτόνων οργανώνει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Προστασία Μνημείων» με τις εξής κατευθύνσεις:(α) Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων και (β). Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης.

   Η Α’ Κατεύθυνση του προγράμματος “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων” στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων για την τεκμηρίωση, προστασία και διατήρηση της Αρχιτεκτονικής μας Κληρονομιάς και ειδικότερα για τα μνημεία όλων των εποχών, για κατασκευές της λαϊκής παράδοσης και για νεότερα έργα μεγάλης σημασίας για τον ελληνικό πολιτισμό.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π με τη συνεργασία των Σχολών Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π οργανώνει Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο επιστημονικό πεδίο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ με δύο κατευθύνσεις.

   (Α).  Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

   (Β).  Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης.

   Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να γίνουν δεκτοί:

   Διπλωματούχοι των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, κατά προτεραιότητα, άλλοι διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών, ή Τμημάτων Μηχανικών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από την Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
   2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση μέχρι τις εγγραφές στο ΔΠΜΣ, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.
   3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και εκπονηθείσες ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις.
   4. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 (για τους αλλοδαπούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας).
   5. Δύο συστατικές επιστολές.
   6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   7. Μια πρόσφατη φωτογραφία

   Οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω τυπικά προσόντα θα μετάσχουν σε 3ωρη γραπτή εξέταση, όπου θα τους ζητηθεί να απαντήσουν σε θέματα οικοδομικής ιστορικών κατασκευών και ιστορίας αρχιτεκτονικής, θεωρίας, κριτικής και τεχνικής της προστασίας των μνημείων (ανάλογα με την κάθε ειδικότητα). Οι υποψήφιοι της Β’  Κατεύθυνσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα κληθούν να απαντήσουν και σε θέματα υλικών και επεμβάσεων συντήρησης. Στη συνέχεια οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις καλούνται σε συνέντευξη  στην οποία προσκομίζουν φάκελο με ενδεικτικά στοιχεία εργασιών τους θεωρητικών, σχεδιασμένων και εφαρμοσμένων (portfolio).

   Γενική προϋπόθεση εγγραφής των υποψηφίων για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υπόβαθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε., περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτούμενων Προπτυχιακών Μαθημάτων,

   • τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο των Σχολών που οργανώνουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και χορηγούν το Δ.Μ.Σ..
   • Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υπόβαθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας, είτε με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μαθήματα των πενταετούς διάρκειας σπουδών του Ε.Μ.Π., που καθορίζει η Ε.Δ.Ε..

   Ως συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, καθώς και αυτά του αρ. 7 του κανονισμού ΦΕΚ 3461β/21-08-2018:

   • Ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου.
   • Η συναφής με το πρόγραμμα επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα και το αρχιτεκτονικό έργο.
   • Η ικανότητα του υποψηφίου όπως προκύπτει από τις συστατικές επιστολές.
   • Οι βασικές γνώσεις γραμμικού σχεδίου για όσους δεν είναι Αρχιτέκτονες.
   • Η γνώση ξένων γλωσσών.
   • Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες (και των δύο κατευθύνσεων) μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 06 Μαϊου έως και τη  Δευτέρα  20 Μαΐου 2019 και ώρες 12:00’ – 14:00’  στην Επιστημονική  Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Πατησίων 42, κτ. Τοσίτσα γρ.105, 1ος ορ.). Σχετικές πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται και από την Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ τηλ. 2107723931, κα Μπαλοδήμου, Πατησίων 42, κτίριο Τοσίτσα 1ος ορ., Γραφείο Τ105 για την Α’ Κατεύθυνση και 2107721433, κα Λαμπροπούλου, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου κτίριο Χημικών Μηχανικών  3ος ορ. Γραφ.Θ309 για την Β’ Κατεύθυνση).

  • Η διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και κατεύθυνσης (ΥΜ) και κατ΄ εκλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) μαθήματα. Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων παρέχονται προαπαιτούμενα μαθήματα κορμού και ειδίκευσης. Κατά την κρίση της Ε.Δ.Ε. τα μαθήματα μπορεί να δίνονται από άλλα Τμήματα του Ε.Μ.Π. ή και άλλα Α.Ε.Ι..
   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και σε τρία (3) μαθήματα επιλογής και στην εκπόνηση θεμάτων εργαστηριακών ασκήσεων και ασκήσεων πεδίου στην διάρκεια των τριών πρώτων εξάμηνων (1). Οι υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνουν κατά το δυνατό ατομική εκπαίδευση των
   μεταπτυχιακών φοιτητών.
   Έχει γίνει εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας που ενισχύουν την ενεργότερη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά ομάδες με διακριτούς ρόλους με ουσιαστικά θέματα μικρής έκτασης, ώστε να ενισχύεται το ομαδικό πνεύμα και η συνθετική ικανότητά τους. Τα μαθήματα που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνουν κατά το δυνατό ατομική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email