Βιολογία του Ανθρώπου

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Ο κλάδος της Βιολογίας του Ανθρώπου δίνει τις απαραίτητες βάσεις που χρειάζονται οι φοιτητές για να διαπρέψουν στις Βιολογικές/Βιοϊατρικές επιστήμες και τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τις βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και τις σχέσεις των λειτουργιών αυτών με την υγεία τόσο του ατόμου όσο και του ευρύτερου πληθυσμού. Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία στο φοιτητή ν’ αποκτήσει ένα τετραετές πτυχίο με την παρακολούθηση σειράς μαθημάτων που επικεντρώνονται στη διεπιστημονική μελέτη της βιολογίας του ανθρώπου, από το μοριακό-κυτταρικό επίπεδο και το ανθρώπινο σώμα, μέχρι το πληθυσμιακό επίπεδο. Ο φοιτητής έχει την ευκαιρία απόκτησης σύγχρονης γνώσης και εφαρμογής σε θέματα υγείας και ασθένειας του ανθρώπινου οργανισμού, σε θέματα προστασίας της υγείας, καθώς επίσης και στις επιπτώσεις της σχέσης του ανθρώπου με τους άλλους οργανισμούς και το περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα θεωρίας με ή χωρίς εργαστηριακή πρακτική, καθώς επίσης και εκπαίδευση στην έρευνα για την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στους κλάδους των Βιολογικών/Βιοϊατρικών επιστημών και της Υγείας. Το επιστημονικά καταρτισμένο και προσοντούχο προσωπικό προσφέρει υψηλά επίπεδα διδασκαλίας πανεπιστημιακού επιπέδου και συμβάλλει στην πολυθεματική προσέγγιση του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους εργασίας που σχετίζονται με τη διδασκαλία της βιολογίας (πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση), με βιολογικές/βιοϊατρικές αναλύσεις/έρευνες και με θέματα υγείας, δημόσιας υγείας, πολιτικής για την υγεία, καθώς επίσης και για μεταπτυχιακές σπουδές στους εξειδικευμένους κλάδους των βιολογικών/βιοϊατρικών επιστημών και της υγείας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας κ.τλ., για την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, την εκτέλεση της ερευνητικής τους εργασίας κ.ά.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   On successful completion of the program, graduates will be able to find employment at various sectors. Potential employment opportunities include: the Education sector (primary and secondary education); the Biomedical sector of public or private Clinical Diagnostic and/or Research Laboratories/Centers; the Pharmaceutical Industry and the Government and/or public/private Organizations/Institutions concerned with Public Health issues.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Upon graduation, students may proceed directly to further postgraduate (MSc, MA, MRes, MPhil) studies for specialization in the various fields of the Biosciences/Biomedical Life and Health Sciences.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   1. Να παρέχει διεπιστημονική γνώση για την κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών, διαδικασιών, των εννοιών και των θεμάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή και υγεία από το μοριακό/κυτταρικό επίπεδο μέχρι το άτομο.
   2. Να ενσωματώσει τη θεωρία με την έρευνα στη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία των σύνθετων βιολογικών σχέσεων μεταξύ μορφής και λειτουργίας που έχουν επηρεάσει την εξέλιξη, την ανάπτυξη, την υγεία και τον πολιτισμό του ανθρώπου.
   3. Να διδάξει τον τρόπο διεργασίας επιστημονικών προσεγγίσεων και τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας στη μελέτη της βιολογίας/υγείας του ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορεί ο φοιτητής ν’ αντιμετωπίσει τα επιστημονικά και ηθικά ερωτήματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή.
   4. Να εμπεδώσει ο φοιτητής τη γνώση των εργαστηριακών μεθόδων και της τεχνολογίας και να αναπτύξει εργαστηριακές δεξιότητες και εμπειρία στη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση βιολογικών δεδομένων.
   5. Να εμπεδώσει ο φοιτητής την αγάπη για την έρευνα στους τομείς της βιολογίας και να εμπλουτίσει τις ικανότητές του για τη διεξαγωγή μιας αυτόνομης ερευνητικής εργασίας.
   6. Να ενισχύσει τις ικανότητες του φοιτητή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διά βίου μάθηση, όπως κριτική και αναλυτική σκέψη, ευρηματικότητα, τρόπους επικοινωνίας, χρήση μοντέρνας τεχνολογίας, επαγγελματική και ηθική προσέγγιση στο χώρο της εργασίας.
   7. Να παρέχει διεπιστημονική γνώση για την κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών, διαδικασιών, των εννοιών και των θεμάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή και υγεία από το μοριακό/κυτταρικό επίπεδο μέχρι το άτομο.
   8. Να ενσωματώσει τη θεωρία με την έρευνα στη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία των σύνθετων βιολογικών σχέσεων μεταξύ μορφής και λειτουργίας που έχουν επηρεάσει την εξέλιξη, την ανάπτυξη, την υγεία και τον πολιτισμό του ανθρώπου.
   9. Να διδάξει τον τρόπο διεργασίας επιστημονικών προσεγγίσεων και τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας στη μελέτη της βιολογίας/υγείας του ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορεί ο φοιτητής ν’ αντιμετωπίσει τα επιστημονικά και ηθικά ερωτήματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή.
   10. Να εμπεδώσει ο φοιτητής τη γνώση των εργαστηριακών μεθόδων και της τεχνολογίας και να αναπτύξει εργαστηριακές δεξιότητες και εμπειρία στη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση βιολογικών δεδομένων.
   11. Να εμπεδώσει ο φοιτητής την αγάπη για την έρευνα στους τομείς της βιολογίας και να εμπλουτίσει τις ικανότητές του για τη διεξαγωγή μιας αυτόνομης ερευνητικής εργασίας.
   12. Να ενισχύσει τις ικανότητες του φοιτητή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διά βίου μάθηση, όπως κριτική και αναλυτική σκέψη, ευρηματικότητα, τρόπους επικοινωνίας, χρήση μοντέρνας τεχνολογίας, επαγγελματική και ηθική προσέγγιση στο χώρο της εργασίας.
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • General Biology I 6 ECTS Credits
   • General Chemistry 6 ECTS Credits
   • Calculus for the Life Sciences I 6 ECTS Credits
   • Elements of Physics 6 ECTS Credits
   • General Psychology I 6 ECTS Credits

   Semester 2

   • General Biology II 6 ECTS Credits
   • Human Nutrition 6 ECTS Credits
   • Physical Chemistry 6 ECTS Credits
   • English Composition 6 ECTS Credits
   • Calculus for the Life Sciences II 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Cell Biology 6 ECTS Credits
   • Human Anatomy and Physiology I 6 ECTS Credits
   • Human Evolution 6 ECTS Credits
   • Biostatistics 6 ECTS Credits
   • Organic Chemistry 6 ECTS Credits

   Semester 4

   • Human Anatomy and Physiology II 6 ECTS Credits
   • Human Molecular Genetics 6 ECTS Credits
   • Immunology 6 ECTS Credits
   • Introduction to Microbiology and Virology 6 ECTS Credits
   • General Psychology II 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • Developmental Biology and Human Embryology 8 ECTS Credits
   • Molecular Biology 8 ECTS Credits
   • Biochemistry I 8 ECTS Credits
   • Introduction to Microbiology and Virology 6 ECTS Credits
   • World History to 1500 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • Human Biological Variation 6 ECTS Credits
   • Bioanalytical Techniques and Instrumentation 8 ECTS Credits
   • Biochemistry II 8 ECTS Credits

   Semester 7

   • Cell Growth and Cancer 6 ECTS Credits
   • Cell Signalling 6 ECTS Credits
   • Environmental Health 6 ECTS Credits
   • Viruses and Human Diseases 6 ECTS Credits
   • Research Project I 6 ECTS Credits

   Semester 8

   • Molecular Basis to Health and Disease 8 ECTS Credits
   • Modern Genomics and Bioinformatics 6 ECTS Credits
   • Bioethics 6 ECTS Credits
   • Cellular Neuroscience 6 ECTS Credits
   • Research Project II 10 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email