Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Εφαρμογών τους.

   Σκοπός

   Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.

   Κατευθύνσεις

   Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 285/07.02.2019 στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Οι κατευθύνσεις είναι:

   1. Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας
   2. Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
   3. Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων
   4. Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας
   5. Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας

   Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

   Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποτελείται από:

   • Τρία (3) κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
   • Πέντε (5) εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες.

   Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους αποκτούν:

   • Υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
   • Γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων.
   • Τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ή ενδεχομένως και αλλαγής της κατεύθυνσης.
   • Τη δυνατότητα λήψης γενικού πτυχίου Bachelor μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 240.
   • Την δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
   • Την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

   Μεταπτυχιακές Σπουδές

   Στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών λειτουργούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

   1. Τι Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».
   2. Το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση».
  • Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποτελείται από:

   • Τρία (3) κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
   • Πέντε (5) εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες.

   Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους αποκτούν:

   • Υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
   • Γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων.
   • Τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ή ενδεχομένως και αλλαγής της κατεύθυνσης.
   • Τη δυνατότητα λήψης γενικού πτυχίου Bachelor μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 240.
   • Την δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
   • Την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

   Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών είναι 8 (οκτώ) εξάμηνα. Τα πρώτα (3) τρία εξάμηνα προσφέρουν γνώσεις γενικής και ειδικής υποδομής και είναι κοινά, με την Κατεύθυνση «Αισθητικής και Κοσμητολογίας», την Κατεύθυνση «Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας», την Κατεύθυνση «Ιατρικών Εργαστηρίων», την Κατεύθυνση «Οδοντικής Τεχνολογίας», και την Κατεύθυνση «Οπτικής και Οπτομετρίας».

   Τα επόμενα (5) πέντε εξάμηνα προσφέρουν γνώσεις ειδικότητας και ειδικής υποδομής για κάθε Κατεύθυνση αντίστοιχα.

   Με βάσει τις οδηγίες της ΔΕ προτείνονται από τη Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών τα εξής δεκαεννέα (19) κοινά μαθήματα των τριών εξαμήνων

   Α. Το πρόγραμμα σπουδών των τριών (3) κοινών εξαμήνων περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής και Ειδικής Υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών, ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

   • Δεκαέξι (16) μαθήματα Γενικής Υποδομής, Υποχρεωτικά που καλύπτονται βασικές έννοιες και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στα γνωστικά αντικείμενα της Ανατομίας, Φυσιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Βιοφυσικής, Γενικής και Ανόργανης Χημείας, Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας, Γενικής Μικροβιολογίας, Φαρμακολογίας, Πρώτες Βοήθειες, Βιοϊατρικής Αγγλικής Ορολογίας, Βιοστατιστικής, Πληροφορικής Βιοϊατρικών Επιστημών, Μεθοδολογία της Έρευνας. Στο δεύτερο εξάμηνο προτείνεται το νέο μάθημα «Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες». Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή του τμήματος στο γενικό γνωσιολογικό πεδίο των Βιοϊατρικών επιστημών και στο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο της κάθε κατεύθυνσης από τις οποίες συγκροτείται το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.
   • Τρία (3) μαθήματα Ειδικής Υποδομής Επιλογής/Υποχρεωτικά: Η κάθε κατεύθυνση σε αυτή την κατηγορία επέλεξε και καθόρισε το μάθημα της, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να έχει μια πρώτη γνωσιολογική επαφή και προετοιμασία με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που θα καλεστεί να επιλέξει στο 4ο εξάμηνο.

   Β. Το πρόγραμμα σπουδών των υπολοίπων πέντε (5) εξαμήνων περιλαμβάνει μαθήματα Ειδικότητας και μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Υποχρεωτικά ή/και Επιλογής) για κάθε κατεύθυνση, εκατόν πενήντα (150) πιστωτικών μονάδων

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email