Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Την τελευταία δεκαετία οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σε συνδυασμό με τις αναζητήσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, ορίζουν ένα νέο πεδίο έκφρασης και δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών και καλλιτεχνών στον τομέα της Οπτικοακουστικής Τέχνης συνιστά πρωταρχική ανάγκη. Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, όμως, που απαιτούνται για τη διαμόρφωση κατάλληλα εκπαιδευμένων ατόμων, ειδικών στους παραπάνω τομείς, παρέχονται σήμερα μεμονωμένα και σε ελλιπή βαθμό από διάσπαρτες και ξένες μεταξύ τους εκπαιδευτικές μονάδες του συστήματος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

   Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας ιδρύθηκε το 2004 στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, με σκοπό να καλύψει για πρώτη φορά στη χώρα μας την έλλειψη αυτή. Είναι ένα υβριδικό Τμήμα όπου έμφαση δίδεται στη σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία στο πεδίο της έρευνας και της διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης εναρμονίζεται με τα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα του ψηφιακού πολιτισμού.

   Αποστολή

   Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του νόμο (Ν.3255/2004), έχει ως αποστολή: να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.

   Τακτικοί Στόχοι

   Οι Τακτικοί Στόχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ορίζονται ως:

   1. διδασκαλία νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης,
   2. επιστημονική έρευνα γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή,
   3. επεξεργασία του ήχου και της εικόνας, και οι νέες καλλιτεχνικές μορφές που προκύπτουν από αυτές,
   4. εφαρμογή των παραπάνω στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επικοινωνίας.
  • Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας είναι πενταετές και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων της εικόνας και του ήχου προσφέροντας ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο θεμελιώνονται οι δημιουργικές πτυχές των οπτικοακουστικών διαδραστικών τεχνών. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της Bologna και συμμορφώνεται πλήρως με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer Units – ECTS). Η ολοκλήρωση του προγράμματος αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 300 ECTS μονάδες και οδηγεί στην λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master).

   Σε επίπεδο διαθεματικής οργάνωσης, το Πρόγραμμα Σπουδών στηρίζεται στο τρίπτυχο Θεωρία / Τεχνολογία / Τέχνη. Η επιμέρους οργανωτική του δομή παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα και συνοψίζεται σε τρεις Θεματικούς Τομείς, δύο οριζόντιους (Θεωρία, Τεχνολογία) και έναν κάθετο (Τέχνη), ο οποίος έχει τρεις άτυπες κατευθύνσεις, αυτές του Ήχου, της Εικόνας, και του συνδυασμού τους.

   Ο Θεωρητικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα που σχετίζονται με την ιστορία και την θεωρία των οπτικοακουστικών τεχνών, την φιλοσοφία της επικοινωνίας και την σημειολογία των μέσων, την παιδαγωγική των οπτικοακουστικών μέσων, την πολιτιστική διαχείριση, καθώς και μαθηματικά και εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία.

   Ο Τεχνολογικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας των οπτικοακουστικών μέσων, την Πληροφορική και τις εφαρμογές της.

   Ο κάθετος Θεματικός Τομέας του Προγράμματος Σπουδών, αυτός της Τέχνης, συμπεριλαμβάνει δημιουργικά μαθήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι επιλογής (ειδικά στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών).

   Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων που παρέχονται από άλλα Τμήματα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω των αντίστοιχων (FRE) μαθημάτων.

   Κατά το τελευταίο (10ο) εξάμηνο Σπουδών, οι φοιτητές εκπονούν την Πτυχιακή τους Εργασία. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκτός από ατομικές και ομαδικές εργασίες (πρακτικές και θεωρητικές), παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκθέσεις και εκδηλώσεις σε πραγματικούς χώρους ή στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, μέρος του Προγράμματος Σπουδών αποτελεί το ετήσιο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, ημερίδες και εξειδικευμένα σεμινάρια, στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και οι εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς χώρους και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Η διδακτική δραστηριότητα υποβοηθείται και συμπληρώνεται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class του Ιονίου Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές της και προσφέροντας ένα ισχυρό μέσο ανταλλαγής πληροφορίας και επικοινωνίας μεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών.

   Στους φοιτητές παρέχεται επιπροσθέτως η δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

   Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το Πρόγραμμα Σπουδών εξαιρετικά καινοτόμο και φοιτητοκεντρικό, καθώς παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν δυναμικά μία εξατομικευμένη κατεύθυνση σπουδών, η οποία, αν και άτυπη, ανταποκρίνεται στα δικά τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις.

   Απαιτήσεις Ολοκλήρωσης: 300 ECTS (ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email