Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ιδρύθηκε το 1985. Έχει διανύσει μια επιτυχημένη διαδρομή στην  Ανώτατη Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει  συμβάλλει καθοριστικά, ως πρωτοπόρο Τμήμα, στη διαμόρφωση και ανάπτυξη του επιστημονικού χώρου της Συντήρησης της Πολιτιστικής  Κληρονομιάς, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και στο επίπεδο της έρευνας και της εφαρμογής.

   Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ιδρύθηκε με τον Ν.1404/1983 και μέχρι σήμερα έχει διανύσει μια επιτυχημένη διαδρομή  στην  Ανώτατη Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει  συμβάλλει καθοριστικά, ως πρωτοπόρο τμήμα, στην διαμόρφωση και ανάπτυξη του επιστημονικού χώρου της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και στο επίπεδο της έρευνας και της εφαρμογής, διαμορφώνοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο, το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του συντηρητή στη χώρα μας και διεθνώς. Το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και τεχνολογικό του προφίλ στηρίζεται σε πολυετές και υψηλού επιπέδου παραγόμενο έργο το οποίο προκύπτει από:

   • τη συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα και στην πολυσυλλεκτικότητα του γνωστικού πεδίου της συντήρησης, όσον αφορά το ισχυρό επιστημονικό-θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτεί και τις τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να ενσωματώνει,
   • τη στελέχωση του τμήματος με καταξιωμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες του χώρου με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα,  διεθνή αναγνώριση και πολυεπίπεδη επαγγελματική εμπειρία,
   •  την υλοποίηση μεγάλου αριθμού ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών, διεθνών,  ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων
   • τη λειτουργία οργανωμένων εργαστηρίων τεκμηρίωσης, διάγνωσης και συντήρησης έργων τέχνης, αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων, εξοπλισμένων με σύγχρονο εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών,
   • τη συνεργασία με πλήθος Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό επίπεδο και στον τομέα της εφαρμογής,
   • το πλήθος του δημοσιευμένου και διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού έργου,
   • τη συμμετοχή του τμήματος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης για τη Συντήρηση-Αποκατάσταση EΝCoRE και στο δίκτυο ERASMUS/SOCRATES Programme: HIGHER EDUCATION.

   Οι απόφοιτοί του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, με επαγγελματικά δικαιώματα ήδη από το 1989 (ΦΕΚ 169/16-6-1989) και ασκούν το επάγγελμα του συντηρητή μετά από απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (νόμος 2557/24-12-97 και  νόμος 4152 107Α/9-5-2013).

   Σκοπός

   Η εκπαιδευτική και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, στηρίζεται στο πολυετές και υψηλού επιπέδου παραγόμενο έργο το οποίο προκύπτει από τη συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του  Προγράμματος  Σπουδών, τη στελέχωση του Τμήματος με καταξιωμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και διεθνή αναγνώριση, τη λειτουργία τριών θεσμοθετημένων  Ερευνητικών Εργαστηρίων, τη συνεργασία με πλήθος Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο και τη συμμετοχή του Τμήματος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης για τη Συντήρηση-Αποκατάσταση EΝCoRE.

   Σημαντικότατη είναι η δραστηριότητα του Τμήματος στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία είχε την επιστημονική ευθύνη, και τα οποία εκπονήθηκαν σε συνεργασία και με άλλα AEI και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και μελών ΔΕΠ, ERASMUS και ERASMUS+.

   Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

   Σκοπός του ισχύοντος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, είναι η παροχή υψηλής στάθμης ανώτατης  θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, τις επεμβάσεις συντήρησης, την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης. Η εκπαίδευση που παρέχεται, στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού υπόβαθρου επιστημονικής μεθοδολογίας, στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δομείται με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για την απόκτηση ειδικών γνώσεων, που απαιτούν διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, η συμβολή των φυσικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, των καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών είναι σημαντική.

   Μεταπτυχιακές Σπουδές

   Στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό  Έτος 2017-2018, το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

   Στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσειακές Σπουδές», σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. δομείται με τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται αφ’ ενός οι βασικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση από τους φοιτητές ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πεδίου, που συνίσταται στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα.

   Οι ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές απαιτούν διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα φυσικών επιστημών (φυσικής, χημείας, φυσικοχημείας, βιολογίας), ανθρωπιστικών επιστημών (αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης), καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών.

   Κατά την διάρκεια των οκτώ εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής και εκπόνηση εργασιών, με έμφαση στην μελέτη περιπτώσεων (case studies), την ομαδική εργασία και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και την πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών η οποία πραγματοποιείται σε χώρους εφαρμογής, (δημόσια, ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους χώρους) με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email