Τμήμα Ψυχολογίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ψυχολογίας και στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων ψυχολόγου.

   Οι κάτοχοι πτυχίου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιεί αυτόνομα το Τμήμα Ψυχολογίας (ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας, ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας), είτε σε Διατμηματικά ΠΜΣ στα οποία το Τμήμα Ψυχολογίας συμπράττει (ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα.

   Όλα τα στελέχη του Τμήματος Ψυχολογίας -μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό- είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών αντάξιων του πανεπιστημίου μας και ισάξιων με διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η σύγχρονη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματός μας, οι υποδομές και οι ακαδημαϊκές μονάδες του (σπουδαστήριο, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα) εγγυώνται στους αποφοίτους ένα προφίλ ολοκληρωμένου επιστήμονα ψυχολόγου, ικανού να πετύχει επαγγελματικά και ερευνητικά στις απαιτητικές και μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία:

   • Το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, το Τμήμα Ψυχολογίας ήταν η πρώτη προτίμηση για το 92% των εισακτέων. Επίσης, αποτέλεσε την πέμπτη δημοφιλέστερη επιλογή (ανάμεσα σε 479 Τμήματα) για το σύνολο των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.
   • Το ίδιο έτος, το Τμήμα Ψυχολογίας είχε την πρώτη υψηλότερη βάση εισαγωγής μεταξύ των τεσσάρων Τμημάτων Ψυχολογίας στην Ελλάδα.
   • Το 100% των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας υλοποιούν πρακτική άσκηση σε δομές επαγγελματικής άσκησης της ψυχολογίας. Το 66,5% των φοιτητών εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έλαβαν αποζημίωση για την πρακτική άσκησή τους μεταξύ 2010-2015.
   • Το 2016, η αναλογία μεταπτυχιακών-προπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Ψυχολογίας ήταν περίπου 1:3, από τις υψηλότερες στην Ελλάδα.
   • Το 86,3% των αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας είναι απασχολούμενοι, το 7,6% άνεργοι και το 6,1% μη ενεργοί (στοιχεία έρευνας Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, 2008).
   • Οι διεθνείς ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας ξεπερνούσαν τις 10.000 μέχρι το 2017 (στοιχεία Google Scholar).

   Το Τμήμα Ψυχολογίας, συνεπές προς τους ιδρυτικούς στόχους του, θα συνεχίσει το άνοιγμά του στην κοινωνία, όχι μόνο με την άριστη κατάρτιση ψυχολόγων, αλλά και μέσα από ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες για το ευρύτερο κοινό, όπως ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης επαγγελματικών ομάδων, έτσι ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας ενηλίκων και παιδιών, ένα αίτημα ιδιαίτερα επιτακτικό σε καιρούς γενικευμένης κρίσης όπως η σημερινή.

   Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χορηγεί πτυχίο Ψυχολογίας μετά από επιτυχή φοίτηση τουλάχιστον οκτώ (8) εξαμήνων. Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32).

   Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση ψυχολόγων, ικανών να εργαστούν στη διδασκαλία, στην έρευνα και στις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή γενικών και ειδικών επιστημονικών γνώσεων, με την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης, με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.

   Ειδικότερα, το Τμήμα Ψυχολογίας έχει τους εξής στόχους:

   • την καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας,
   • τη διάχυση και την αξιοποίηση της τεκμηριωμένης ψυχολογικής γνώσης, και
   • την παροχή ψυχολογικής κατάρτισης στους φοιτητές και στους πτυχιούχους των καθηγητικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικής τάξης, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

  • Η φοίτηση στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οδηγεί σε πτυχίο Ψυχολογίας. Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32).

   Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας πρέπει να συγκεντρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες ECTS και 172 διδακτικές μονάδες, οι οποίες προκύπτουν από τις εξής διδακτικές δραστηριότητες:

   • 21 υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας (105 ECTS, 63 ΔΜ)
   • 20 κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας (80 ECTS, 60 ΔΜ)
   • 9 κατ’ επιλογή μαθήματα άλλων Τμημάτων (27 ECTS, 27 ΔΜ)
   • Πρακτική άσκηση σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (12 ECTS, 10 ΔΜ)
   • Πτυχιακή εργασία πάνω σε ψυχολογικό ερευνητικό θέμα (16 ECTS, 12 ΔΜ) ή, εναλλακτικά, 4 κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας, τα οποία αντιστοιχούν αθροιστικά σε ισοδύναμο αριθμό πιστωτικών και διδακτικών μονάδων.

   Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με αριθμητική βαθμολογική κλίμακα (1 έως 10). Εξαίρεση αποτελεί η πρακτική άσκηση, η οποία αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό (Επιτυχώς/Μη επιτυχώς). Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που αξιολογούνται αριθμητικά, με βαρύτητα ανάλογη των ECTS που τους αντιστοιχούν.

   Το παραπάνω πρόγραμμα σπουδών είναι ενεργό από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και εξής για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους διδάσκοντες, την οργάνωση των σπουδών και το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email