Τμήμα Ψυχολογίας

 • Panepistimiop kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ψυχολογίας ανήκει στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1984 (Π.Δ. 156/1984, ΦΕΚ Α΄ 53/27-4-1984) και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1987-88. Είναι το πρώτο τμήμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Το Τμήμα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στο Γάλλο, περίπου 4,5 χλμ από το κέντρο του Ρεθύμνου.

   Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης όπου η διδασκαλία να συνδέεται με την έρευνα. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα διαμόρφωσε ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα σπουδών καλύπτοντας τα κυριότερα επιμέρους πεδία της ψυχολογικής επιστήμης με εισαγωγικά μαθήματα, ενώ μέσω των σεμιναρίων και εργαστηρίων που προσφέρει δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν μια σειρά δεξιότητες καθώς και κριτική σκέψη. Για την καλύτερη σύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας το Τμήμα προχώρησε στη θεσμοθέτηση 4 Εργαστηρίων (Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων). Μέσω όλων των παραπάνω οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και άλλες δεξιότητες και επιπλέον έχουν μια σύντομη εμπειρία πρακτική άσκησης (200 ώρες). Έτσι ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους δυνητικά είναι έτοιμοι για να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες επιλογές σταδιοδρομίας.

   Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

   Το Τμήμα έχει ως αποστολή:

   • Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της έρευνας. Αυτό γίνεται μέσω της έμφασης που δίνεται τόσο στην προπτυχιακή 8 διδασκαλία όσο και σε μια σειρά διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης στην προοπτική της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο νέο επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Επιπρόσθετα οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους και ιδιαίτερα κατά το 3ο και 4ο έτος σπουδών τους, τηρώντας απαρέγκλιτα ένα πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων. Έρευνα γίνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών της ψυχολογικής επιστήμης, με τη χρήση διάφορων μεθοδολογικών προσεγγίσεων.
   • Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και ακαδημαϊκό τομέα. Το προφίλ των αποφοίτων μας ενισχύεται και μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης (υποχρεωτική) και του Erasmus Placement.
   • Να παρέχει, υπό προϋποθέσεις στους αποφοίτους του μέσω της καλλιέργειας των παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

   Επαγγελματική κατοχύρωση

   Με τη λήψη πτυχίου, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) και, κατά συνέπεια, απολαύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την απόκτηση εξειδίκευσης στην Ψυχολογία. Ακόμη, οι φοιτητές μας έχουν ικανοποιητική εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους σε διάφορα πεδία της Ψυχολογίας (π.χ., Γνωστική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία) μέσω των υποχρεωτικών εργαστηρίων και της ερευνητικής τους πτυχιακής που τους δίνουν απαραίτητα εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών τους δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκό ή εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ., στο χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας, της Σχολικής, Συμβουλευτικής, Οργανωτικής και Ψυχολογίας της Υγείας). Τέλος, μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για 10 επαγγελματική ενασχόληση σε όμορες επιστημονικές περιοχές, όπως η εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, οι ανθρώπινοι πόροι, το μάρκετιγκ, η διοίκηση κ.ά., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.

  • Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων (π.μ.) ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας καθορίζεται στις 240 με βάση το τι ισχύει διεθνώς για τετραετή προγράμματα σπουδών.

   Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας οι φοιτητές συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ECTS μονάδες με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, σε ορισμένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (σεμινάρια, εργαστήρια), σε αρκετές ελεύθερες επιλογές, καθώς και με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Μεταξύ των μαθημάτων περιλαμβάνονται και μαθήματα Αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτητές δύνανται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. Η κατανομή των 240 ECTS μονάδων παρουσιάζεται ενδεικτικά στον Πίνακα που ακολουθεί

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 124 ECTS
   • ΕΠΙΛΟΓΗΣ 46 – 66* ECTS
   • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 12* ECTS
   • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 18* ECTS
   • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 8 – 16 ECTS
   • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 12 ECTS
   • ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (προαιρετική) 12 ECTS

   Όπως διαπιστώνεται και από τον προηγούμενο Πίνακα το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δομείται με Υποχρεωτικά, Προαιρετικά (Ελεύθερες Επιλογές) και με Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή παραδόσεων, ή έχουν χαρακτήρα σεμιναρίου ή εργαστηρίου. Τα μαθήματα του προγράμματος κατανέμονται σε επτά (7) επιμέρους κύκλους μαθημάτων (Θεμελιώδεις Αρχές, Στατιστική – Μεθοδολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία – Εκπαιδευτική & Σχολική Ψυχολογία, Βιοψυχολογία – Νευροεπιστήμες, Κοινωνική & Εγκληματολογική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία – Συμβουλευτική Ψυχολογία – Ψυχολογία Υγείας).

   Τα υποχρεωτικά (Y) μαθήματα αντιστοιχούν σε 124 ECTS και όλοι οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να εξεταστούν σε αυτά. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα υποχρεωτικό μάθημα, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από κάποιο άλλο. Κάποια από τα Υποχρεωτικά μαθήματα έχουν προσδιοριστεί ως προαπαιτούμενα για άλλα που έπονται. Στόχος των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι να εισαγάγουν το φοιτητή σε θεμελιώδες έννοιες σε όλα σχεδόν τα βασικά πεδία της επιστήμης και να παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος.

   Τα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΥΕ), προσφέρουν στον φοιτητή /-τρια τη δυνατότητα επιλογών από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και προσεγγίσεων. Τα μαθήματα αυτά (ΥΕ) αποβλέπουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους θεματικούς τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας και παράλληλα στην εξοικείωση του φοιτητή με την ερευνητική διαδικασία. Για τον λόγο αυτόν τα παραπάνω μαθήματα έχουν σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή και υπάρχει υποχρεωτική παρουσία. Τα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΥΕ) που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο φοιτητής ισοδυναμούν με τουλάχιστον 30 ECTS (12 από Σεμινάρια και 18 από Εργαστήρια).

   Τα Επιλεγόμενα ή Προαιρετικά ή Ελεύθερες Επιλογές (ΕΕ) συμπληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών και παρέχουν στον/την φοιτητή/-τρια τη δυνατότητα να δομήσει το πρόγραμμα του σε ένα βαθμό με βάση τις επιθυμίες του και τις προτιμήσεις του σε διάφορους τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας ή και σε άλλα επιστημονικά πεδία. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει επιλεγόμενα μαθήματα που να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 46 ECTS εάν εκπονήσει πτυχιακή εργασία ή σε τουλάχιστον 58 ECTS αν δεν εκπονήσει πτυχιακή εργασία και υπό προϋποθέσεις έως 66 ECTS μονάδες.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email