Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ένα σύγχρονο Τμήμα το οποίο συνδυάζει την επιστήμη της Επικοινωνίας με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Επικοινωνία με χρήση Ψηφιακών Μέσων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων (social media) έχει εισάγει νέες μορφές επικοινωνίας. Η χρήση νέων τεχνολογιών έχει γίνει πλέον απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθούν σύγχρονες στρατηγικές επικοινωνίας, ενώ έχει επηρεάσει σημαντικά και άλλους τομείς όπως αυτοί της δημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ και η ηλεκτρονική διαφήμιση έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων επικοινωνιακών στρατηγικών, οι οποίες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τις νέες τεχνολογίες για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Στη δημοσιογραφία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εισαχθεί νέοι όροι όπως αυτοί της διαδικτυακής δημοσιογραφίας, της δημοσιογραφίας της σύγκλισης και της δημοσιογραφίας δεδομένων, το σύνολο των οποίων έχουν ως βάση την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλες οι παραπάνω έννοιες αναλύονται και διδάσκονται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

   Φυσιογνωμία

   Η προσέγγιση των μέσων επικοινωνίας, εκ των πραγμάτων διαθέτει μια υφή κοινωνική, πολιτιστική, αισθητική και βέβαια τεχνολογική, προσδίδοντας έτσι στην μεθοδολογική πρακτική μια πολυσυλλεκτική διάσταση. Στο Τμήμα επιδιώκεται η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να προωθεί τη διεπιστημονική κατανόηση των Ψηφιακών Μέσων και της Επικοινωνίας και την σχετική έρευνα του επιστημονικού αυτού πεδίου με τρόπο διαρκώς επικαιροποιημένο. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι επικεντρωμένο στην Επικοινωνία με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει μαθήματα διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως μαθήματα επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαδικτύου, τουρισμού, πολιτισμού, δημοσιογραφίας και δημοσίων σχέσεων.

   Σκοπός – Στόχοι

   Σκοπός του Τμήματος είναι να προάγει την επιστήμη της Επικοινωνίας με χρήση Ψηφιακών Μέσων, παρέχοντας ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται δημιουργική και κριτική σκέψη καθώς επίσης και έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα. Το Τμήμα κατατάσσεται στον ακαδημαϊκό χάρτη ανάμεσα σε τμήματα που σχετίζονται αμιγώς με την επιστήμη της πληροφορικής και σε τμήματα που σχετίζονται αμιγώς με την επιστήμη της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στους φοιτητές που τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούν σε διάφορους τομείς όπως της επικοινωνίας, του ψηφιακού μάρκετινγκ, της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας και δημοσιογραφίας δεδομένων, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της παραγωγής πολυμεσικού οπτικοακουστικού υλικού, της διαχείρισης εταιρικής ταυτότητας, της στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με έμφαση στα ψηφιακά μέσα.

   Επαγγελματικές Προοπτικές

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα ψηφιακά μέσα και την επικοινωνία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι δύνανται να απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα:

   • Σχεδιασμό μελετών επικοινωνίας, προβολής, προώθησης, δημοσίων σχέσεων και αποτίμησης αποτελεσμάτων των σχετικών με τα ανωτέρω δράσεων και προγραμμάτων.
   • Digital Marketing.
   • Διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων.
   • User Experience (UX Design) – User Interface (UI Design).
   • Διαχείριση της εταιρικής αποστολής (mission statement) και της στρατηγικής επικοινωνίας σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην κοινωνική παρουσία του φορέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και στην εξυπηρέτηση των πελατών.
   • Ένταξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας προκειμένου να προκύπτει επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προϊόντα του παγκόσμιου ιστού (web sites, search engine optimization), το ψηφιακό marketing (digital marketing), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), οι φορητές συσκευές (mobile applications, apps) και τα συστήματα ψηφιακής σήμανσης (digital signage systems).
   • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.
   • Ηλεκτρονική σελιδοποίηση.
   • Δημοσιογράφοι.
   • Υλοποίηση πολυμεσικού υλικού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και την οπτικοακουστική παραγωγή.
   • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.
   • Στο τομέα του Πολιτισμού με νέες τεχνολογίες.
  • Δομή προγράμματος σπουδών

   Το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος περιλαμβάνει οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα Υποχρεωτικά (Υ) και τα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ). Υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα για τα οποία η επιτυχής εξέτασή τους είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Επιλογής Υποχρεωτικά είναι μαθήματα για τα οποία οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ορισμένα από αυτά προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. Ορισμένα μαθήματα (Υ και ΕΥ) περιέχουν και εργαστηριακό μέρος του οποίου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές. Στο πρόγραμμα σπουδών περιέχεται και η πτυχιακή εργασία, η εκπόνηση της οποίας είναι υποχρεωτική για την λήψη του πτυχίου. Επιπλέον προσφέρεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης πρακτικής άσκησης, η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να κάνουν πρακτική άσκηση, ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για την λήψη πτυχίου μειώνεται κατά δύο (2) (δύο λιγότερα μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Υποχρεωτικά), όπως αναλυτικά περιγράφεται σε επόμενη ενότητα.

   Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών το σύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτικά (Υ). Από το πέμπτο εξάμηνο και μετά, στο πρόγραμμα σπουδών, περιέχονται και μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) από τα οποία οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν έναν συγκεκριμένο αριθμό που ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες των δηλώσεων μαθημάτων όπως αυτοί περιγράφονται σε επόμενη ενότητα.

   Πιστωτικές Mονάδες (ECTS)

   Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών αντιστοιχίζονται σε πιστωτικές μονάδες (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System) με κριτήριο τις μαθησιακές διαδικασίες και το φόρτο εργασίας των μαθημάτων. Πιστωτικές μονάδες αντιστοιχίζονται και στην πτυχιακή εργασία καθώς επίσης και στην πρακτική άσκηση. Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες, η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες, ενώ η πρακτική σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες. Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση 240 ECTS.

   Κανόνες δηλώσεων

   Σε κάθε ένα από τα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που οφείλει να δηλώνει ένας φοιτητής είναι έξι (6) μαθήματα, στο έβδομο εξάμηνο, πέντε (5) μαθήματα, ενώ στο όγδοο εξάμηνο είναι τέσσερα (4) μαθήματα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α και Β) προσφέρονται από έξι (6) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα ενώ οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα από μεγαλύτερα εξάμηνα. Στα υπόλοιπα εξάμηνα σπουδών (Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η) οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν το μέγιστο έως εννέα (9) μαθήματα, δηλώνοντας πρώτα είτε τα χρωστούμενα μαθήματα και στη συνέχεια τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου είτε το αντίστροφο. Έχοντας δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν και μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου αρκεί ο συνολικός αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων να μην υπερβαίνει τον αριθμό εννέα (9). Σε καμία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα εξαμήνου μεγαλύτερου από το τυπικό τους, εάν προηγουμένως δεν έχουν δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ένατο εξάμηνο σπουδών ή μεγαλύτερο, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως δώδεκα (12) μαθήματα το εξάμηνο. Στο έβδομο και όγδοο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν και την πτυχιακή εργασία, ενώ εκείνοι που θα επιλέξουν να κάνουν και πρακτική άσκηση οφείλουν να την δηλώσουν είτε στο έβδομο είτε στο όγδοο εξάμηνο είτε σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες δήλωσης της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης.

   Πτυχιακή

   Στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές πέραν των μαθημάτων τους είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και πτυχιακή εργασία. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του έβδομου (Ζ) και όγδοου (Η) εξαμήνου και η ολοκλήρωσή της είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών. Δύναται να παραταθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης από τον φοιτητή και αποδοχής της από τον επιβλέποντα καθηγητή. Φοιτητές οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν εμπροθέσμως την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να την δηλώσουν εκ νέου στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι μονάδες ECTS που αντιστοιχεί η πτυχιακή είναι πέντε (5) ECTS για το έβδομο (Ζ) εξάμηνο και δέκα (10) ECTS για το όγδοο (Η) εξάμηνο.

   Πρακτική

   Από το έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και πάνω οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας. Η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι επιλογής (Ε). Οι μονάδες ECTS που αντιστοιχεί η πρακτική είναι δέκα (10), ενώ δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. Η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ). Επομένως για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να κάνουν πρακτική άσκηση απαιτούνται δύο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) λιγότερα για την λήψη πτυχίου, σε σύγκριση με τον αριθμό μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικά που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου για τους φοιτητές οι οποίοι δεν θα κάνουν πρακτική άσκηση.

   Λήψη πτυχίου

   Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η φοίτηση και στα οκτώ εξάμηνα σπουδών. Επιπλέον απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα πέντε (45) μαθήματα εκ των οποίων τα τριάντα δύο (32) είναι Υποχρεωτικά και τα δεκατρία (13) είναι Επιλογής Υποχρεωτικά. Επιπρόσθετα απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει πρακτική άσκηση τότε τα απαιτούμενα μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου μειώνονται από δεκατρία (13) σε έντεκα (11). Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τους βαθμούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα πέντε (45) μαθημάτων (32Υ και 13ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής δεν κάνει πρακτική άσκηση, ή τους βαθμούς επιτυχούς εξέτασης των σαράντα τριών (43) μαθημάτων (32Υ και 11ΕΥ) και της πτυχιακής εργασίας στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει και πρακτική άσκηση. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η βαρύτητα των βαθμών των εκάστοτε μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας προσδιορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) των αντίστοιχων μαθημάτων και της πτυχιακής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email