Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

 • panepistimio aigaiou
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης και δέχεται φοιτητές από το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο.

   Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Πολιτισμική Πληροφορική, ένα καινοτόμο και δυναμικό περιβάλλον, όπου οι Νέες Τεχνολογίες αξιοποιούνται για την ανάλυση, μελέτη και προβολή του πολιτισμού καθώς και για τη δημιουργία νέων πολιτισμικών τάσεων.

   Ως αποτέλεσμα της νέας αυτής επιστημονικής δυναμικής, ιδρύθηκε, το 2000, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – μοναδικό στην Ελλάδα- με στόχο την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης.

   Συγκεκριμένα, το Τμήμα εστιάζει στις μεθόδους και στις τεχνικές, με τις οποίες η ψηφιακή τεχνολογία αναπαριστά, αναδιαμορφώνει και αναδεικνύει τον πολιτισμό, στοχεύοντας στην εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών που θα συνδυάζουν τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού και πολιτιστικού περιεχομένου με τις τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων.

   Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπου η διεπιστημονικότητα γίνεται καθημερινή πράξη μέσα από τη γόνιμη σύνθεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που το Τμήμα θεραπεύει, αποδεικνύοντας έτσι το σημαντικό του ρόλο στη διαμόρφωση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, των σχετικών ερευνητικών πεδίων

   Αντικείμενο Σπουδών

   Στόχος του Τ.Π.Τ.Ε. είναι η Εκπαίδευση Νέων Επιστημόνων

   • Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
   • Στις Πολιτισμικές Σπουδές
   • Στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου

   Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

   • Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά
   • Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης
   • Σχεδιασμός, παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση,προβολή και κοινωνική
   αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της παγκόσμιας κοινότητας

   Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

   • Βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας για την κατανόηση, διαχείριση και μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας
   • Βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
   • Θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων
   • Θεωρίες της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής για την υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς
   • Θεωρίες και μοντέλα μάθησης για τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας
   • Βασικές αρχές προγραμματισμού
   • Βασικές αρχές σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων
   • Μέθοδοι και εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας

  • Οι σπουδές στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας διαρκούν οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα (τέσσερα – 4 – έτη). Οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν (επιτυχώς) 20 Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) που ανήκουν στον τομέα της πληροφορικής και των πολιτισμικών σπουδών.

   Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) διδάσκονται στα τρία (3) πρώτα έτη σπουδών (έξι πρώτα εξάμηνα), ενώ στο τελευταίο (τέταρτο) έτος (έβδομο και όγδοο εξάμηνο) οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν μόνον μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ). Τα Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) προσφέρονται ως εξής :4 (τέσσερα) κατά το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξάμηνο (α΄ & β΄ έτος), και 2 (δύο) κατά το πέμπτο και έκτο εξάμηνο (γ΄ έτος).

   Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) έχει δομηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα προγραμμάτων σπουδών στο διεπιστημονικό πεδίο της Πολιτισμικής Πληροφορικής. Καθώς οι επιστημονικοί τομείς που καλύπτει το Τμήμα εξελίσσονται συνεχώς, επιδιώκεται συνεχώς η ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων που διδάσκονται, αλλά και η εισαγωγή νέων, ώστε το Τμήμα να διασφαλίσει τόσο την άρτια και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την επιστημονική έρευνα. Σ’ αυτό το πνεύμα ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, το 2013, το οποίο ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

   Κανονισμός Δηλώσεων Μαθημάτων

   Η δήλωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο γίνεται ως εξής:
   – Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τ.Π.Τ.Ε μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μόνο του τρέχοντος εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται καθώς και μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα που τα χρωστάνε. Δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα από μεγαλύτερα εξάμηνα – έτη από αυτό στο όποιο βρίσκονται.
   Αναλυτικά:
   – Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο των σπουδών τους (πρώτο έτος) μπορούν (καλούνται) να δηλώσουν τα τέσσερα (4) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, συν ένα (1) Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή (ΥΕ) μάθημα που προσφέρονται στο κάθε εξάμηνο (συνολικά από πέντε μαθήματα σε κάθε εξάμηνο του πρώτου έτους).
   – Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο Γ΄ και Δ’ εξάμηνο των σπουδών τους (δεύτερο έτος) μπορούν να δηλώσουν το ανώτερο μέχρι επτά (7) μαθήματα. Μπορούν (καλούνται) να δηλώσουν τα τέσσερα (4) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, συν το ένα (1) Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή (ΥΕ) μάθημα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο του δευτέρου έτους, καθώς και άλλα δύο (2) επιπλέον μαθήματα, είτε από αυτά που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο (του δευτέρου έτους) ή σε προηγούμενο εξάμηνο (του πρώτου έτους) και στα οποία δεν έχουν επιτύχει.
   – Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο Ε΄ και Στ’ εξάμηνο των σπουδών τους (τρίτο έτος) μπορούν να δηλώσουν το ανώτερο μέχρι επτά (7) μαθήματα. Μπορούν (καλούνται) να δηλώσουν τα δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, συν τα τέσσερα (4) Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο του τρίτου έτους, καθώς και άλλο ένα (1) επιπλέον μάθημα, είτε από αυτά που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο (του τρίτου έτους) ή σε προηγούμενο εξάμηνο (του πρώτου ή δευτέρου έτους) και στο οποίο δεν έχουν επιτύχει.
   – Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο των σπουδών τους (τέταρτο έτος) μπορούν να δηλώσουν το ανώτερο μέχρι επτά (7) μαθήματα. Μπορούν (καλούνται) να δηλώσουν τα έξι (6) Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο του τετάρτου έτους, καθώς και άλλο ένα (1) επιπλέον μάθημα, είτε από αυτά που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο (του τετάρτου έτους) ή σε προηγούμενο εξάμηνο (του πρώτου ή δευτέρου ή τρίτου έτους) και στο οποίο δεν έχουν επιτύχει.

   Εξαίρεση αποτελεί η δεύτερη (2η) και άνω φορά δήλωση της Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) {η οποία την πρώτη (1η) φορά δηλώνεται κανονικά μέσα στο συνολικό αριθμό των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλωθούν, ενώ από τη δεύτερη (2η) και άνω φορά δηλώνεται ως επιπλέον (εξτρά) μάθημα}. Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) δηλώνεται κατ’ ελάχιστον για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ενώ συνεχίζει να δηλώνεται σε κάθε μετέπειτα εξάμηνο μέχρι να παρουσιαστεί.
   – Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει την κανονική (τετραετή) διάρκεια των σπουδών τους και βρίσκονται στο ένατο (9ο) εξάμηνο των σπουδών τους και πάνω (πέμπτο έτος και πάνω) μπορούν να δηλώσουν το ανώτερο μέχρι εννιά (9) μαθήματα (συνολικά εννιά μαθήματα). Μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα σπουδών (των κανονικών τεσσάρων (4) ετών φοίτησης) που είτε δεν τα δήλωσαν ποτέ, είτε τα χρωστάνε.

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τ.Π.Τ.Ε. που θα επιλέξουν να δηλώσουν τα διατμηματικά μαθήματα {έχουν δικαίωμα να συμπεριλάβουν στο πτυχίο τους έως τρία (3) συνολικά} θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί στην επιλογή των διατμηματικών μαθημάτων, ώστε τόσο οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ), όσο και οι πιστωτικές μονάδες (ΠΜ – ECTS) των μαθημάτων αυτών {σε σχέση με τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα που δεν θα δηλώσουν από το πρόγραμμα σπουδών του Τ.Π.Τ.Ε.}, να επαρκούν ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός διδακτικών (ΔΜ) και πιστωτικών μονάδων (ΠΜ – ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του Τ.Π.Τ.Ε., δηλαδή τουλάχιστον 132 ΔΜ και τουλάχιστον 240 ΠΜ (ECTS).

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τ.Π.Τ.Ε. που θα επιλέξουν να δηλώσουν από την ειδική κατηγορία μαθημάτων που προσφέρονται από τμήματα της Σχολής των Κοινωνικών Επιστημών και εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΤΕ, θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί στην επιλογή των συγκεκριμένων μαθημάτων, ώστε τόσο οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ), όσο και οι πιστωτικές μονάδες (ΠΜ – ECTS) των μαθημάτων αυτών να επαρκούν ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός διδακτικών (ΔΜ) και πιστωτικών μονάδων (ΠΜ – ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του Τ.Π.Τ.Ε., δηλαδή τουλάχιστον 132 ΔΜ και τουλάχιστον 240 ΠΜ (ECTS).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email