Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει στόχο την εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, και τη μετάφραση της έρευνας σε τεκμηριωμένες πρακτικές Δημόσιας Υγείας, τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν οι απόφοιτοι, οι οποίοι θα κατανοούν αλλά και θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση όλου του πολυεπιστημονικού εύρους των πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

   Προσδοκία μας είναι οι απόφοιτοί μας να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν τη σύνθετη φύση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και παράλληλα να είναι σε θέση να προτείνουν εναλλακτικές και κατάλληλες δράσεις για τη συνεχή βελτίωση της υγείας του Ελληνικού πληθυσμού και του συστήματος Δημόσιας Υγείας της χώρας.

   To Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) η οποία εντάχθηκε ως όλον στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Άρθρα 57-61 του N.4610/2019). Συνεπώς, το Τμήμα αυτό διαθέτει μακροχρόνια και υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην εκπαίδευση και την έρευνα για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας, προετοιμάζοντας στελέχη ικανά να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της οικονομίας της πληροφορίας και της κοινωνίας της γνώσης.

   Η εισαγωγή των πρώτων προπτυχιακών φοιτητών με βάση τον Νόμο 4610/2019 αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

   Μέχρι τότε, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας της πρώην Ε.Σ.Δ.Υ. και πλέον του Τμήματος συνεχίζονται κανονικά, και λειτουργούν σύμφωνα με τις υψηλές εκπαιδευτικές προδιαγραφές των μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχονται από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στο χώρο της εκπαίδευσης για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα επανιδρυθούν.

  • Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει προγραμματισθεί να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 2021.

   Το αντικείμενο του προτεινομένου Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αφορά τη σύγχρονη διατομεακή και πολυεπιστημονική θεώρηση των παραδοσιακών και κυρίως των σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, ως τρόπου προάσπισης της υγείας του πληθυσμού, αλλά και ως μέσο διατήρησης και προαγωγής του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.

   Tο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, αποτελεί ένα από τα δύο τμήματα της Σχολής Δημόσιας Υγείας. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αποτελεί το μοναδικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στη χώρα. Σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες τάσεις στη Δημόσια Υγεία, λαμβάνοντας υπόψη κατευθυντήριες εκπαιδευτικές οδηγίες διεθνών οργανισμών Δημόσιας Υγείας, παραδοσιακά και σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας παγκοσμίως.

   Ανταποκρίνεται στη διατομεακή και πολυεπιστημονική φύση των πολιτικών Δημόσιας Υγείας, παρέχοντας διεπιστημονική εκπαίδευση για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση διατομεακών πολιτικών Δημόσιας Υγείας σε βασικά θέματα όπως:

   • της επιδημιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και διαχείρισης χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων,
   • βελτίωσης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, ευεξία και υγιούς γήρανσης,
   • επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας,
   • οργάνωσης, διοίκησης και αξιολόγησης συστημάτων υγείας,

   λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις δημόσιας υγείας, τις εξέλιξης της τεχνολογίας στη διαχείριση και την επικοινωνία δεδομένων και πληροφοριών, της αειφορίας και των μετακινήσεων πληθυσμών και της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email