Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα πρωτοστατεί στην εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών επιδεικνύοντας συνεχή ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς: στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, στο περιεχόμενο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και στις μεθόδους διδασκαλίας, στον εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με διεπιστημονικότητα και εξωστρέφεια, στις ερευνητικές δραστηριότητες με έμφαση στην αριστεία και στις πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις, και στην εκπόνηση πολύ υψηλής στάθμης διδακτορικών διατριβών σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα.

   Υποστηρίζει τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

   • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με 2 Κατευθύνσεις που οδηγούν σε 6 ειδικεύσεις
   • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ
   • Διδακτορικό Κύκλο Σπουδών

   Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τόσο του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών, όσο και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ειδίκευσης, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, με την ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητές του αποκτούν στέρεα επιστημονική βάση, ουσιαστική και σημαντική ερευνητική και πρακτική εμπειρία στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες, ώστε να ανταποκρίνονται στις δυσκολότερες απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

   Οργάνωση

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τρεις Τομείς:

   Α’ Τομέας: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
   με στόχο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αλγόριθμοι, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Βιοπληροφορική, Γραφικά, Επιστημονικοί Υπολογισμοί, Επιχειρησιακή Έρευνα, Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Συστήματα Συστάσεων.

   Β’ Τομέας: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,
   με στόχο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και Διαδραστικά Συστήματα, Ανάπτυξη Λογισμικού, Αρχιτεκτονική και Υλικό Υπολογιστών, Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα, Βάσεις Δεδομένων – Μεγάλα Δεδομένα, Γλώσσες Προγραμματισμού, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες, Διαχείριση Δεδομένων, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση από Απόσταση, Επιστήμη Δεδομένων, Εφαρμογές Διαδικτύου, Κατανεμημένα Συστήματα, Κοινωνικά Δίκτυα, Μεταγλωττιστές, Παράλληλα Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα, Σχεδίαση και Δοκιμή VLSI Κυκλωμάτων και Συστημάτων σε Τσιπ, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Λογισμικού, Υλικό και Λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων, Υλοποίηση Αλγορίθμων στο Υλικό – Γλώσσες Περιγραφής Υλικού – Τεχνολογία FPGA.

   Γ’ Τομέας: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ,
   με στόχο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Διαστημικά Ψηφιακά Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Ενσωματωμένα Συστήματα, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Επεξεργασία Φωνής (Ομιλίας & Τραγουδιού) και Μουσικής, Μηχανική Μάθηση, Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού, Συστήματα Επικοινωνιών, Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό, Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Φωτονική Τεχνολογία.

   Για τις παραπάνω δραστηριότητες το Τμήμα διαθέτει όχι μόνο ερευνητικά αλλά και αντίστοιχα εργαστήρια ασκήσεως των φοιτητών.

   Αξιόλογη είναι και η συμμετοχή του Τμήματος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι μεταξύ των πρώτων, στην Ελλάδα, σε προσέλκυση εξωτερικών πόρων. Επίσης, το Τμήμα είναι μεταξύ των πρώτων σε αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια.

   Η εμπειρία των μελών του Τμήματος στα παραπάνω προγράμματα έχει οδηγήσει τις Πανεπιστημιακές αρχές να αναθέσουν στο Τμήμα υπευθυνότητα διαχείρισης ή/και εκτέλεσης μεγάλων πανεπιστημιακών προγραμμάτων ανάπτυξης στους τομείς των Δικτύων, στις Βιβλιοθήκες, στην Επαγγελματική Κατάρτιση, κλπ.

  • ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

   Οι υποψήφιες φοιτήτριες και οι υποψήφιοι φοιτητές είναι αντιμέτωποι με ισχυρά διλήμματα. Τί να σπουδάσω και σε ποιο Πανεπιστήμιο; Η απουσία ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού, το εξουθενωτικό σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων και οι επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος επιβαρύνουν τον υποψήφιο και δυσχεραίνουν τις απαντήσεις. Αν έχετε ξεκαθαρίσει τι θέλετε να σπουδάσετε και απομένει η επιλογή Τμήματος και Πανεπιστημίου, τότε θα θέλαμε να σας πούμε μερικά απλά, χωρίς υπερβολές, λόγια.

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ μπορεί να είναι η πρώτη σας επιλογή γιατί έχουμε α) ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με έμφαση στην προγραμματιστική δεινότητα σε οτιδήποτε επιδέχεται προγραμματισμό (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα), β) υψηλής στάθμης καθηγητές, γ) ικανοποιητικές κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές καθώς και δ) ένα σταθερό και συμπαγές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

   Το Τμήμα προσφέρει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που βασίζεται στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών για την Πληροφορική (Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών), που προτείνουν από κοινού οι κορυφαίοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί: Association for Computing Machinery (ACM) και Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) – Computer Society, και έχει επιπλέον εμπλουτισθεί με ένα σύγχρονο κύκλο μαθημάτων στις Τηλεπικοινωνίες και στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. Επίσης, το Τμήμα προσφέρει πολλά οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με έμφαση στην αριστεία και στη διεπιστημονικότητα.

   Πέραν τούτων ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τους φοιτητές μας να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus. Επιδιώκουμε την ενεργό συμβολή τους στην εσωτερική αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων. Καθιερώσαμε το θεσμό του συμβούλου καθηγητή για κάθε φοιτητή, ώστε να αισθάνεται πως έχει προσωπικό στήριγμα στις πιθανές δυσχέρειες των σπουδών του. Το Τμήμα μας κατατάσσεται διεθνώς στα εκατό καλύτερα παγκοσμίως και η επιτυχία αυτή προκύπτει από τη συλλογική προσπάθεια, το κλίμα συνεργασίας και το πολύ καλό φοιτητικό μας δυναμικό. Είμαστε απαιτητικοί, αντικειμενικοί και αυστηροί στην συμμόρφωση προς τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πάρα πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Έχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε εταιρείες μελετών, σχεδιασμού ανάλυσης, υλοποίησης, εγκατάστασης, επίβλεψης, λειτουργίας, αξιολόγησης συστημάτων λογισμικού/υλικού, εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη διδασκαλία, την έρευνα και την προσφορά υπηρεσιών. Λόγω του αντικειμένου των σπουδών, αλλά και της φήμης του Τμήματος, η αναζήτηση μιας καλής εργασιακής θέσης με αξιοπρεπείς απολαβές είναι ευχερής. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

   Αν όλα τα ανωτέρω συνταιριάζουν με τις επιδιώξεις, την προσωπικότητα και τους οραματισμούς σας, τότε σας περιμένουμε στο Τμήμα μας. Εμείς για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την αποστολή μας, εσείς για να χαράξετε ένα καλύτερο μέλλον.

    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

   Με την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που στοχεύει στην προγραμματιστική δεινότητα (από τα πιο δύσκολα στην Ευρώπη), οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ αποκτούν ευρείς γνώσεις, στέρεο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο στο επιστημονικό-κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι που καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαιτητικό. Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος απολαμβάνουν τα προνόμια της καλής του φήμης και, σε συνδυασμό με τις προσωπικές τους επιδόσεις, γίνονται δεκτοί στα καλλίτερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, που υπάρχουν πολύ περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται εντός του Τμήματος. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

   Αν και η αγορά εργασίας έχει τους δικούς της κανόνες αυτορρύθμισης με βάση τις ατομικές γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων, η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιγράφεται επαρκώς στα άρθρα 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμόν 44 (αριθμός ΦΕΚ 58, 8 Απριλίου 2009) ως εξής: Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

   α) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,

   β) της πληροφορικής,

   γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου,

   δ) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας, και

   ε) των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

   Επιπλέον, δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά με:

   α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται ανωτέρω,

   β) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται ανωτέρω αντιστοίχως σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.

   γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

    ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   Στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον προγραμματισμό παντός τύπου (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα) και απαρτίζεται από δύο διετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών που προσφέρει βασικές γνώσεις σε όλο το εύρος της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και τον εστιασμένο κύκλο σπουδών, όπου οι φοιτητές αρχικά επιλέγουν μια από τις δυο κατευθύνσεις είτε την κατεύθυνση Α (Επιστήμη Υπολογιστών) είτε την κατεύθυνση Β (Μηχανική Υπολογιστών) και στη συνέχεια δύνανται να κατοχυρώσουν έως δύο ειδικεύσεις στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα.

   Οι απόφοιτοι που επιλέγουν την κατεύθυνση Α (Επιστήμη Υπολογιστών) δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς ειδικεύσεις: Θεμελιώσεις της πληροφορικής-Ε1, Διαχείριση δεδομένων και γνώσης-Ε2, και Λογισμικό-Ε3, και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

   • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, αξιολόγηση αλγορίθμων
   • στην ανάλυση επιστημονικών υπολογισμών και εφαρμογές τους
   • στην ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων
   • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων
   • στην ασφάλεια πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων
   • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και προγραμματισμό λογισμικού
   • στην υλοποίηση αλγορίθμων στο υλικό
   • στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
   • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη διεπαφών επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής
   • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών
   • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων
   • στην επεξεργασία, διαχείριση και εξόρυξη μεγάλων δεδομένων
   • σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
   • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών υψηλών επιδόσεων
   • στη διαχείριση έργων πληροφορικής

   Οι απόφοιτοι που επιλέγουν την κατεύθυνση Β (Μηχανική Υπολογιστών) δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς ειδικεύσεις: Υλικό και αρχιτεκτονική-Ε4, Επικοινωνίες και δικτύωση-Ε5, και Επεξεργασία σήματος και πληροφορίας-Ε6, και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

   • στη σχεδίαση και δοκιμή VLSI κυκλωμάτων
   • στην αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων
   • στην ανάπτυξη υλικού και λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα σε ψηφίδα (System-on-Chip)
   • στην ανάπτυξη αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων για διαστημικές εφαρμογές σε τεχνολογία FPGA
   • στην ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών, αισθητήρων για το Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things)
   • στον σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων και συστημάτων επικοινωνιών
   • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
   • στην επεξεργασία και σχεδιασμό ψηφιακών και οπτικών επικοινωνιών
   • στον σχεδιασμό ασύρματης και κινητής επικοινωνίας
   • στην επεξεργασία σημάτων και συστημάτων
   • στην ανάπτυξη λογισμικού για το Διαδίκτυο, τις Τηλεπικοινωνίες και κινητές συσκευές,
   • στη μηχανική μάθηση
   • σε εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας
   • σε επεξεργασία σήματος (ήχου, εικόνας και video)
   • στη διαχείριση έργων τηλεπικοινωνιών και δικτύων

    ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Το ΠΠΣ έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

   • Πτυχίο που πιστοποιεί, εκτός από βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, εστιασμένες γνώσεις σε 2
   • Κατευθύνσεις και 6 ειδικεύσεις με την παράλληλη αύξηση των προσφερόμενων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.
   • Διάρθρωση του προγράμματος σε δια-τομεακές ειδικεύσεις και όχι σε μονό-τομεακές κατευθύνσεις.
   • Πτυχιακή εργασία και/ή πρακτική άσκηση εκτός Πανεπιστημίου.
   • Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
   • Εξορθολογισμός του φόρτου των μαθημάτων, ώστε να αποδίδονται οι ορθές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα.
   • Στέρεα θεμέλια γνώσης των γνωστικών αντικειμένων, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, και την αύξηση των εργαστηριακών ωρών με τη δημιουργία και αυτοτελών εργαστηρίων.
   • Θέσπιση μιας ελεύθερης ημέρας για τα δύο πρώτα έτη σπουδών.
   • Εξορθολογισμός στις δηλώσεις μαθημάτων. Από το 2ο έτος και μετά, οι φοιτητές δηλώνουν μέχρι 9 μαθήματα με τα οποία δύνανται να συσσωρεύσουν μέχρι 46 ECTS ανά εξάμηνο, εκτός των ECTS της πτυχιακής εργασίας (ή πρακτικής άσκησης).
   • Προαπαιτούμενα μαθήματα στον εστιασμένο κύκλο σπουδών.
   • Δυνατότητες κινητικότητας φοιτητών και μεταφοράς μέχρι 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε μαθήματα συναφή με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email