Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

 • xarokopeio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2006 και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των προηγμένων ψηφικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning), στην οικονομία (e-business), στη δημόσια διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (advanced transportation systems).

   Στο παγκόσμιο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κοινωνίας της Γνώσης απαιτούνται στελέχη που μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά τις τεχνολογίες που βασίζονται στο διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό για την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος, καταρτισμένοι με επιστημονική πληρότητα και έχοντας άμεση διασύνδεση με τα πεδία εφαρμογής της Πληροφορικής, έχουν τα εφόδια να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις. To Τμήμα ενθαρρύνει τους φοιτητές του να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο πτυχιακών εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων οι οποίες θα παραμείνουν σε παραγωγική λειτουργία στο Πανεπιστήμιο και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

   Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. και από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προσφέρονται κατ’ επιλογης μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα.

   Για το σκοπό αυτό προσκαλούνται διακεκριμένοι Καθηγητές του εξωτερικού και επαγγελματίες του διεθνούς χώρου για την παράδοση διαλέξεων κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Ενδεικτικά, το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και 2017-2018 πραγματοποιήθηκε διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας» από τον Καθηγητή Constantin Blome, Department of Business and Management, Sussex University, Full Professor of Operations Management.

   Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος είναι αντίστοιχα με αυτά όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας στα αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

  • Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει σχεδιαστεί με γνώμονα δύο βασικά κριτήρια:

   1. Πρώτον, να παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη σε βάθος γνώση πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων αλλά και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τηλεματικής υψηλής ποιότητας.

   2. Δεύτερον, να δίδεται έμφαση στο εργαστηριακό κομμάτι των μαθημάτων, με τρόπο που να προάγει την καθημερινή ενασχόληση των φοιτητών στα Εργαστήρια του Τμήματος και να ενθαρρύνει τη συστηματική παρουσία τους στο Τμήμα.

   Το Τμήμα έχει εντάξει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS από την αρχή λειτουργίας του (καθορισμός μονάδων ECTS, έκδοση παραρτήματος διπλώματος).

   Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί με βάση διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές των ειδικών φορέων Association for Computing Machinery (ACM) και Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Περιλαμβάνει όλα τα βασικά μαθήματα ενός προγράμματος σπουδών Πληροφορικής κυρίως στα πρώτα έτη σπουδών. Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας για αμεσότητα και απανταχού διάχυση της πληροφορίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών προβλέπει στα ανώτερα έτη σπουδών υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής για την ενασχόληση με τις τεχνολογίες αυτές αλλά και μαθήματα επιλογής που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο σύγχρονων εξ αποστάσεως εφαρμογών όπως εκπαίδευση (e-learning), επιχειρηματικότητα (e-business), διακυβέρνηση (e-government), υγεία (e-health), κ.λ.π.

   Το Πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις ομάδες μαθημάτων:
   ● Υποδομής – Μαθήματα Μαθηματικού και Ερευνητικού Υποβάθρου
   ● Υποχρεωτικά – Μαθήματα που καλύπτουν τα βασικό πυρήνα Πληροφορικής και Τηλεματικής και
   ● Επιλογής – Εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε εφαρμογές Τηλεματικής

   Με στόχο να καλύψει την περιοχή της Πληροφορικής παρέχει εκπαίδευση εστιασμένη σε:
   ● Τεχνολογίες και ευέλικτες αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών.
   ● Διάχυτα συστήματα που ολοκληρώνουν έξυπνες συσκευές, αισθητήρες και καθημερινές συσκευές με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων.
   ● Μελέτη της επίδρασης της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και την επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση στην τεχνοοικονομική ανάλυση, στην αποδοχή και υιοθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και στην επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών παραγόντων στην αποδοχή καινοτομιών.

   Με στόχο να καλύψει την περιοχή της Τηλεματικής η παρεχόμενη εκπαίδευση αφορά σε:
   ● Τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας οι οποίοι σχετίζονται με τις κινητές τεχνολογίες, καθώς και τις τεχνολογίες επικοινωνιών (Web – Mobile – Telecoms)
   ● Παροχή e-services σε διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως:

   • η οικονομία (e-business)
   • η εκπαίδευση (e-learning)
   • η διοίκηση (e-government)
   • οι μεταφορές (e-transport)
   • η υγεία (e-health)

   ● Η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών και η ολοκλήρωση έξυπνων συσκευών (smart devices), όπως σένσορες ή τηλέφωνα (pervasive/ambiguous systems), και για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων (παραδείγματα εφαρμογών είναι το Internet of Things ή το Smart Home/Building).
   ● Η ολοκληρωμένη υποστήριξη καθιερωμένων περιοχών εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η εταιρική πληροφορική, η πληροφορική υγείας, η εκπαιδευτική πληροφορική, η γεωπληροφορική και η βιοπληροφορική.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email