Τμήμα Πληροφορικής

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε με το Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/752019). Η αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και την κατάρτιση νέων επιστημόνων Πληροφορικής που θα μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των διαφόρων εταιρειών Πληροφορικής καθώς και στη μέση εκπαίδευση ή στον Πανεπιστημιακό χώρο . Αυτό το επιτυγχάνει διεξάγοντας έρευνα στους τομείς της Πληροφορικής και προσφέροντας στους φοιτητές του σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

   Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους φοιτητές του τις βασικές γνώσεις στην επιστήμη της Πληροφορικής καθώς και μια πρώτη εξειδίκευση μέσω διαφόρων μαθημάτων επιλογής.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες», έχει ως αντικείμενο, τη συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης της Πληροφορικής σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των δυο ειδικεύσεων που προσφέρει: α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

   Το Τμήμα διαθέτει έμπειρο εκπαιδευτικό ερευνητικό προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό και εκπαιδευτικά μέσα ενώ βρίσκεται σε διαρκή αναπτυξιακή πορεία.

  • Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που καταρτίζει η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.) και αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών. Το ακαδημαϊκό έτος έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών που έχει περιττό αριθμό (1ο, 3ο, 5ο, 7ο εξάμηνο), και κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου τα μαθήματα που υπάγονται στο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών που έχει άρτιο αριθμό (2ο, 4ο, 6ο, 8ο εξάμηνο).

   Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ενώ σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αντιστοιχούν τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα και να συμπληρώσει διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες (240 ECTS).

   Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν τον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Σε περίπτωση απώλειας εβδομάδων διδασκαλίας είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας του εξαμήνου με έγκριση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ. Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας Συνέλευσης του Τμήματος ή εκδηλώσεων των φοιτητών και μέχρι δύο ημέρες ανά Σελίδα 3 από 17 εξάμηνο, πρέπει να αναπληρώνονται. Αν μία παράδοση μαθήματος δεν γίνει εξαιτίας του διδάσκοντος, αυτός οφείλει να μεριμνήσει για την αναπλήρωσή της. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια) ένας διδάσκων προβλέπεται να απουσιάσει περισσότερο από μία εβδομάδα, η Συνέλευση του Τμήματος οφείλει να ορίσει αντικαταστάτη για το διάστημα αυτό ή να μεριμνήσει για την επίτευξη της αναπλήρωσης των μαθημάτων.

   Στην αρχή του εξαμήνου οι φοιτητές συμπληρώνουν ηλεκτρονικά δήλωση που περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο αριθμός των μαθημάτων ορίζεται από το Τμήμα, το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι τυχόν εκπρόθεσμων δηλώσεων. Οι φοιτητές μέχρι και το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους μπορούν να δηλώνουν μέχρι εννέα (9) μαθήματα ανά εξάμηνο, που βρίσκονται στο εξάμηνο σπουδών τους ή σε μικρότερα. Από το 9ο εξάμηνο σπουδών και τα επόμενα, μπορούν να δηλώνουν μέχρι έντεκα (11) μαθήματα ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές μέχρι και το 6ο εξάμηνο των σπουδών τους κατ’ εξαίρεση, μπορούν να αιτηθούν στη Συνέλευση του Τμήματος την έγκριση δήλωσης μαθημάτων και από το επόμενο έτος σπουδών τους, με την προϋπόθεση ότι τα συνολικά μαθήματά τους ανά εξάμηνο δεν υπερβαίνουν τα εννέα (9Η Γραμματεία του Τμήματος καταχωρεί τις δηλώσεις εγγραφής σε ατομικό αρχείο και αποστέλλει εγκαίρως στους διδάσκοντες κατάλογο των φοιτητών ανά μάθημα. Εξέταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Φοιτητές που δεν έχουν προβεί σε ηλεκτρονική δήλωση εντός των ανακοινωμένων από τη Γραμματεία ημερομηνιών, δεν έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε κανένα μάθημα για το συγκεκριμένο εξάμηνο.

   Τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται οπωσδήποτε. Σε περίπτωση μικρής συμμετοχής σε κάποιο μάθημα από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα (μικρός αριθμός δηλώσεων), η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει αν θα πρέπει να διδαχθεί ή όχι.

   Ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων, των εξετάσεων και των διακοπών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται από τη Σύγκλητο (Συνέλευση) του Π.Δ.Μ και ανακοινώνονται ενιαία, για όλες τις Σχολές του Π.Δ.Μ., το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους.

   Η περίοδος των θερινών διακοπών του διδακτικού έργου αρχίζει με το πέρας των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διαρκεί έως την 31η Αυγούστου κάθε ημερολογιακού έτους, εκτός από τις περιπτώσεις παράτασης της διάρκειας εξαμήνων με απόφαση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ. μετά από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών κατόπιν εισηγήσεως από τη Συνέλευση του Τμήματος, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email