Τμήμα Πληροφορικής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ με το νόμο υπ’ αριθ. 3255 /2004 και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05. Το Τμήμα δέχεται κάθε χρόνο 100 φοιτητές/τριες από το 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο και έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική, όσο και την εφαρμοσμένη Πληροφορική.

   Η έδρα του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας. Η ταυτότητα του Τμήματος μπορεί να αναζητηθεί στη προσπάθεια του ελληνικού κράτους για την ίδρυση νέων τμημάτων στην ελληνική περιφέρεια με στόχο την προώθηση επιστημών ή επιστημονικών μεθόδων και αναζητήσεων που δεν καλύπτονται από προϋπάρχοντα τμήματα ΑΕΙ.

   Σκοπός και στόχος του τμήματος είναι

   Να καλλιεργεί και να προάγει την Πληροφορική Επιστήμη, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της Πληροφορικής στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.

   Να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να απασχοληθούν, πέραν των βασικών τομέων της Πληροφορικής, με τη μελέτη, την έρευνα, κατανόηση και εφαρμογή, καθώς και με τις επιπτώσεις της εισαγωγής και χρήσης της Πληροφορικής Επιστήμης στην υποστήριξη των ποικίλων κοινωνικών, διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.

   Η δράση, συνεπώς, του Τμήματος μας είναι συμπληρωματική στη δράση των αντίστοιχων τμημάτων στον ελλαδικό χώρο και σαφώς προσανατολισμένη σε καινοτόμες εφαρμογές στις κατευθύνσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και των Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστημών.

   Η κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων, αφενός, έχει καταστεί σήμερα ένας κρίσιμος παράγοντας της παραγωγής, των υπηρεσιών και της διοίκησης των οργανισμών και αφετέρου η κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανταποκρίνεται τόσο στη διεθνή πραγματικότητα και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του χώρου της Πληροφορικής, όσο και στη φυσιογνωμία του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  • Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής διαρκεί οκτώ εξάμηνα, το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει δεκατρείς εβδομάδες για διδασκαλία και τρεις εβδομάδες για εξετάσεις.

   Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική, όσο και την εφηρμοσμένη Πληροφορική και προσφέρει συστηματική και υπεύθυνη πανεπιστημιακή διδασκαλία, προκειμένου οι απόφοιτοί του να διαθέτουν την επιστημονική γνώση και τις τεχνικές ικανότητες για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους.

   Κατευθύνσεις

   Πληροφορική – Ανθρωπιστικές Και Κοινωνικές Επιστήμες
   Οι εφαρμογές της Πληροφορικής στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων και ενδιαφερόντων. Βασικός άξονας των εφαρμογών είναι η μελέτη της επίδρασης των νέων Τεχνολογιών στην ανθρώπινη σκέψη, αντίληψη, εργασία και δημιουργία, στις κοινωνικές σχέσεις, στην εκπαίδευση, στις επιστήμες, στην πολιτική και πολιτιστική δράση, καθώς και της επίδρασης της ανθρώπινης παρουσίας, νόησης και συμπεριφοράς, ατομικής και ομαδικής στην ίδια την επιστήμη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η κατεύθυνση αυτή ανταποκρίνεται τόσο στη διεθνή πραγματικότητα και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του χώρου της Πληροφορικής, όσο και στη φυσιογνωμία του Ιονίου Πανεπιστημίου, τις ανάγκες του Ιονίου χώρου, αλλά και του Ελληνικού χώρου, γενικότερα. Η κατεύθυνση στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες δε σημαίνει απλά έμφαση σε εφαρμογές της Πληροφορικής στους αντίστοιχους τομείς, αλλά κυρίως διεπιστημονικότητα στην μεθοδολογία και στους τρόπους ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στο σώμα των αντίστοιχων γνωστικών πεδίων.

   Γνωστικά πεδία αυτής της κατεύθυνσης:

   • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
   • Τεχνητή Νοημοσύνη
   • Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού
   • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
   • Γραφικά Υπολογιστή και Επεξεργασία και Εικόνας
   • Σχεδιασμός και Διαχείριση Πολυμέσων
   • Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα

   Οι τομείς ενδιαφέροντος της κατεύθυνσης είναι:

   • Συστήμα Πολυμεσικής Επικοινωνίας και Διάδρασης από Απόσταση.
   • Βιντεοπαιχνίδια
   • Ψηφιακή Διαδρασιακή Τηλεόραση
   • Υπολογιστική Γλωσσολογία
   • Ιστορική και Πολιτισμική Πληροφορική

   Πληροφοριακά Συστήματα
   Τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) έχουν καταστεί σήμερα, ένας κρίσιμος παράγοντας της παραγωγής, των υπηρεσιών και της διοίκησης των οργανισμών. Η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για εμπορικές επιχειρήσεις και ποιοτικών υπηρεσιών για κυβερνητικούς και μη οργανισμούς. Κατά συνέπεια, οι ΤΠΕ/ΠΣ είναι σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής κάθε οργανισμού, μικρού ή μεγάλου, δημόσιου ή ιδιωτικού. Τα ΠΣ, ως πεδίο Πανεπιστημιακής έρευνας και εκπαίδευσης, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960, όταν οι οργανισμοί επέκτειναν τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας για την υποστήριξη λειτουργικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων καθώς και στρατηγικής του ανταγωνισμού και παράλληλα, έτσι, προς πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σχετικά με τη διαχείριση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τη διαχείριση των τεχνολογιών της πληροφορίας.

   Τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να κατέχουν οι επιστήμονες Πληροφοριακών Συστημάτων προσδιορίζονται στο ACM Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems (ACM IS 2002) και είναι:

   • Βασικές αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων
   • Στρατηγική, Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων
   • Θεωρία και Πρακτική Πληροφοριακών Συστημάτων
   • Λογισμικό και Υλικό για Τεχνολογίες Πληροφορικής
   • Προγραμματισμός
   • Δομές Δεδομένων, Αντικειμένων και Αρχείων
   • Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
   • Ανάλυση και Λογικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
   • Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων
   • Διαχείριση έργων Πληροφορικής

   Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα συγκροτήσαμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών για την κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματός μας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email