Τμήμα Πληροφορικής

 • oikonomiko panepistimio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Τo Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1984 για να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Πληροφορική, και να επιτελεί έρευνα στην Πληροφορική, την Επιχειρησιακή Έρευνα, και τις διεπιστημονικές περιοχές επαφής τους με τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας δέχεται περίπου 200 πρωτοετείς φοιτητές το χρόνο, οργανώνει δυο μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης, και εκπαιδεύει διδακτορικούς φοιτητές. Το διαρκώς ανανεούμενο πρόγραμμα σπουδών, η αναλογία φοιτητών-διδασκόντων, η γόνιμη σχέση διδασκαλίας και έρευνας, και η σύνδεση με την αγορά εργασίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χαρακτηρίζουν το Τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α.

   To Τμήμα αποτελεί κέντρο ερευνητικής δραστηριότητας με σημαντική συμβολή σε πολλές ερευνητικές περιοχές, όπως δίκτυα υπολογιστών, διαχείριση πληροφορίας, πολυμέσα, επιχειρησιακή έρευνα και θεωρητική πληροφορική. Τα 30 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος έχουν να επιδείξουν σημαντικό ερευνητικό έργο με πάνω από 1000 ερευνητικές δημοσιεύσεις που έχουν προσελκύσει πάνω από 8000 αναφορές από άλλους ερευνητές διεθνώς. 18 από τα 30 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διατελέσει καθηγητές σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στα 20 χρόνια από την ίδρυσή του το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ συνεισέφερε ουσιαστικά στην προώθηση της επιστήμης της Πληροφορικής και την ανάπτυξη του εγχώριου κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

   Με 8 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, δωρεάν ασύρματο Internet στους περισσότερους χώρους του πανεπιστημίου και δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό του Τμήματος και τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, παρέχουμε σε όλους τους φοιτητές μας άριστα μέσα μελέτης, πρακτικής εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων και ανάπτυξης πρωτότυπων εφαρμογών.

   Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής ικανών να συνεισφέρουν ουσιωδώς στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Το Τμήμα δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο των φοιτητών του, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν και μετά την αποφοίτησή τους τις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου. Πεποίθησή μας είναι ότι η ουσιαστική συνεισφορά στο χώρο της Πληροφορικής απαιτεί μία πολύπλευρη θεώρηση της Επιστήμης των Υπολογιστών και των σημαντικών νέων πεδίων εφαρμογής της.

   Βασικό αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών, αλλά και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, τη Διοικητική Επιστήμη και την Επιχειρησιακή Έρευνα. Το πρόγραμμα σπουδών μας καλύπτει πλήρως όλα τα θέματα των πρότυπων προγραμμάτων σπουδών Πληροφορικής των διεθνών οργανισμών ACM και IEEE. Εκτός από τον πυρήνα των μαθημάτων πληροφορικής, το πρόγραμμα παρέχει ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων και τα Δίκτυα Υπολογιστών. Περιλαμβάνει επίσης προχωρημένα διεπιστημονικά μαθήματα επιλογής, που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές Επιστήμες.

   Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, καθώς και να επιλέξουν μαθήματα των ενδιαφερόντων τους από άλλα Τμήματα του ΟΠΑ.

   Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται για τους αποφοίτους μας δυνατότητες σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων, στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία Πληροφορικής, στα Τμήματα Μηχανοργάνωσης ή Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, στη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και στο χώρο της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής. Οι απόφοιτοί μας μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

  • Το Τμήμα Πληροφορικής βρίσκεται στην πρωτοπορία της Επιστήμης της Πληροφορικής στην Ελλάδα, χωρίς να χάσει τη σύνδεσή του με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών, η αντιστοιχία φοιτητών/ διδασκόντων και η γόνιμη σχέση διδασκαλίας και έρευνας καθιστούν το Τμήμα Πληροφορικής εφάμιλλο των καλύτερων Τμημάτων Πληροφορικής του εξωτερικού.

   Βασικό αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και τις Πολιτισμικές Δραστηριότητες. Εκτός από τον πυρήνα των μαθημάτων Πληροφορικής, το Πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα Υπολογιστών, τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Γραφικά και, τέλος, περιλαμβάνει διεπιστημονικά μαθήματα, που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές και τις Διοικητικές Επιστήμες. Το Πρόγραμμα ανανεώνεται διαρκώς με την ενσωμάτωση των νέων θεμελιωδών επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της Πληροφορικής, αξιοποιώντας την ερευνητική πρωτοπορία των μελών ΔΕΠ προς όφελος των φοιτητών.

   Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτείται επιτυχία σε 36 μαθήματα του Προγράμματος. Οι φοιτητές, εκτός από τα 22 υποχρεωτικά μαθήματα, καλούνται να εμβαθύνουν σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστημονικές κατευθύνσεις επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων:

   I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

   II. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

   III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

   IV. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

   V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

   VI. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

   Οι κύκλοι μαθημάτων επιτρέπουν στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε πολλαπλούς τομείς της Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα τους καθοδηγούν έτσι ώστε να λάβουν τις βασικές γνώσεις κάθε τομέα. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικά και 3 μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξουν έως 4 μαθήματα από όλα τα προσφερόμενα από το Πανεπιστήμιο μαθήματα, να εκπονήσουν ερευνητική εργασία ή και να ασκηθούν πρακτικά σε επιχειρήσεις.

   Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email