Τμήμα Περιβάλλοντος

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο αντικείμενο του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από μια διεπιστημονική -διαθεματική προσέγγιση.

   Οι επιμέρους στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας μαθημάτων αλλά και του πραγματοποιούμενου ερευνητικού έργου με χρήση τόσο στεγασμένου όσο και υπαίθριου εξοπλισμού και αφορούν στην παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης ή/και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τα παρακάτω:

   • Διεργασίες και φαινόμενα του Γεωπεριβάλλοντος, του Θαλάσσιου περιβάλλοντος, και της Ατμόσφαιρας
   • Κλιματική μεταβλητότητα
   • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
   • Παραγωγή και διαχείριση Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
   • Υπολογιστικές μέθοδοι και προσομοιώσεις διεργασιών Περιβάλλοντος και τεχνολογικών διατάξεων
   • Τεχνολογίες Πληροφορικής για τη διαχείριση και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων
   • Καταγραφή, ανάλυση και μοντελοποίηση γεωχωρικών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και τεχνικών τηλεπισκόπησης
   • Αξιολόγηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος (αέρας – ύδατα – έδαφος)
   • Ποιότητα νερού
   • Επεξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
   • Κατανόηση φυσικοχημικών περιβαλλοντικών διεργασιών
   • Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού και παρακολούθησης ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
   • Αλληλεπίδραση φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
   • Εφαρμοσμένη οικολογία πληθυσμών φυτών και ζώων και αναγνώριση των οικολογικών διεργασιών στα οικοσυστήματα
   • Μελέτη και διαχείριση της βιοποικιλότητας
   • Αναγνώριση, ερμηνεία και αποκατάσταση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων
   • Συστηματική παρακολούθηση οικολογικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα
   • Σχεδιασμός, οργάνωση/διαχείριση και συστηματική παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών και περιοχών
   • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επικοινωνία και διδακτική
   • Οικονομική αξιολόγηση του περιβάλλοντος
   • Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
   • Σχεδιασμός και αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών
  • Ο πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει  ως κύρια  επαγγελματική ή/και ερευνητική ενασχόλησή του μία (ή συνδυασμός κάποιων) από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

   • την εκπόνηση, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
   • τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος,
   • την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων,
   • την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων αντιρρύπανσης,
   • την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
   • την αξιολόγηση επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής,
   • το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών,
   • τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων,
   • την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων,
   • την επεξεργασία, μοντελοποίηση και ανάλυση περιβαλλοντικών και γεωγραφικών δεδομένων,
   • την αξιολόγηση και διαχείριση στοιχείων της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς,
   • την περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία

   και  θα δύναται να δραστηριοποιηθεί ανταγωνιστικά, στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις, τόσο σε επίπεδο βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email