Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά ιδρύθηκε το 2003 ως τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία (ΠΔ 247, ΦΕΚ 222/17/9/2003). Το 2013 συγχωνεύτηκε με το τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων:

   • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και
   • Διοίκηση Επιχειρήσεων με τις εξής κατευθύνσεις σε προχωρημένο εξάμηνο:
    Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και
    Διοίκηση Επιχειρήσεων

   Οι φοιτητές των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων: α) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και β) Διοίκησης Επιχειρήσεων, εντάχθηκαν αυτοδίκαια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

   Σύμφωνα με το Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7-5-2019), κεφάλαιο Δ΄ “Ένταξη του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”, Άρθρο 16, παρ. 1 : το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας”

  • Απαιτήσεις για λήψη πτυχίου:

   Απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 5 μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα (40 μαθήματα x 6 ECTS = 240 ECTS ), και ειδικότερα απαιτείται:

   • Επιτυχής εξέταση σε όλα μαθήματα της κατηγορίας Υ (Υποχρεωτικά) που θα προσφέρονται στο ΠΣ (36 μαθήματα).
   • Επιτυχής εξέταση σε 4 μαθήματα της κατηγορίας ΥΕ (Επιλογής) του ΠΣ. Τα ΥΕ μαθήματα επιλέγουν οι φοιτητές του Ζ και Η εξαμήνου (2 ανά εξάμηνο) από μία από τις τρεις κατευθύνσεις: α) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, γ) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Εξυπακούεται ότι η επιλογή κατεύθυνσης θα είναι ίδια και για τα δύο εξάμηνα Ζ και Η.

   Επαγγελματικές Δυνατότητες Αποφοίτων

   Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   • Καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου.
   • Προγραμματισμός, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
   • Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.
   • Πρόταση συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό με προβλήματα παραγωγικότητας.
   • Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης σε συνδυασμό με προβλήματα παραγωγικότητας.
   • Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.
   • Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης.

   Οι πτυχιούχοι του τμήματος, εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους και απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα ειδικότητάς τους.

   Επίσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΦΕΚ 132/28.06.2006 έχουν τη δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος μετά την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή επί 4ετία μετά την απόκτηση του πτυχίου και την δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης μετά την 3ετή άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή Γ΄ τάξης.

   Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ και αφορούν είτε εξειδικευμένα σε ειδικότητες που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων είτε γενικότερα σε θέσεις διοικητικού προσωπικού που υπάγονται σε κλάδο  των Σχολών Οικονομικών Επιστημών. Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

   Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού  που απαιτούν πτυχίο Σχολής Οικονομικών Επιστημών και συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως Διοικητικού – Λογιστικού στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και συγκεκριμένα σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς καθώς και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

   Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν και στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα σε:

   • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
   • Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων
   • Τράπεζες
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email