Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • oikonomiko panepistimio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα που έχει προμηθεύσει την ελληνική οικονομία με τα περισσότερα στελέχη δεν είναι άλλο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποτελεί το αρχαιότερο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη χώρα. Η ίδρυσή του συμπίπτει με την ίδρυση της ΑΣΟΕΕ. Ωστόσο, το Πτυχίο που χορηγούσε η ΑΣΟΕΕ μέχρι και το 1984 ήταν ενιαίο. Σαφής διάκριση μεταξύ Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών πραγματοποιείται για πρώτη φορά το 1955. Με το ΠΔ 313/84 τα δύο Τμήματα ανεξαρτητοποιούνται πλήρως και από τότε χορηγούνται ξεχωριστά Πτυχία στις Οικονομικές Επιστήμες και στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

   Σκοπός του τμήματος είναι, διατηρώντας την ιστορική του φυσιογνωμία, να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους φοιτητές του, ώστε να γίνουν άριστοι επιστήμονες, επιτυχημένοι επαγγελματίες και κυρίως πραγματικοί ηγέτες που στοχεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον της κοινωνίας μας.

   Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας στο είδος του, είναι πρώτο στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων των άλλων Πανεπιστημίων της χώρας και οι πτυχιούχοι του γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το 1985 λειτουργεί το πρώτο οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

   Προκειμένου να πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις του, το τμήμα ΟΔΕ έχει διαμορφώσει ένα πολύ σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο έχει λάβει το βραβείο Erasmus, μεταξύ των ευρωπαϊκών διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Το Πρόγραμμα Σπουδών του επιδιώκει τη μετάδοση διευρυμένης γνώσης στην Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων και εξειδικευμένης γνώσης σε αντικείμενα αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

  • Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους έχει δομηθεί χρονικά σε δύο διδακτικές περιόδους, το χειμερινό εξάμηνο και το εαρινό εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, κοινοποιείται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του συγκεκριμένου έτους.

   Οι εγγραφές των φοιτητών στο Τμήμα ΟΔΕ γίνονται εντός τακτής προθεσμίας στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Εγγραφές κατ’ εξαίρεση και μετεγγραφές φοιτητών επιτρέπονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η εκπαίδευση γίνεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων, ενώ σε ορισμένα μαθήματα υπάρχουν και ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων.

   Οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται στο τέλος Ιανουαρίου, ενώ για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, οι εξετάσεις πραγματοποιούνατι τον Ιούνιο. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις προσφέρεται η δυνατότητα επανεξέτασης το Σεπτέμβριο, για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

   Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος, ο φοιτητής πρέπει να το έχει συμπεριλάβει στην «δήλωση μαθημάτων» που υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά, εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

   Τονίζεται ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει δηλώσει έγκαιρα το μάθημα στη Γραμματεία, η εξέταση ακυρώνεται ακόμη και εάν ο φοιτητής έχει προαγωγικό βαθμό.

   Η βαθμολογία των μαθημάτων γίνεται στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου, δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα επανεξέτασης μαθημάτων, στα οποία έχουν προαγωγικό βαθμό. Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων, στα οποία μπορεί ο φοιτητής/η φοιτήτρια να ζητήσει επανεξέταση δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνόλου των μαθημάτων του Τμήματος που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση του προκύπτοντος αριθμού προς τα πάνω. Στην περίπτωση που ο φοιτητής/η φοιτήτρια ζητήσει επανεξέταση στο ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά, το μάθημα αυτό υπολογίζεται ως δεύτερο μάθημα για τη συμπλήρωση του ορίου των επανεξεταζόμενων μαθημάτων. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση μαθήματος μόνο στην επόμενη, από την αρχική επιτυχή εξέταση, εξεταστική περίοδο στην οποία εξετάζεται το μάθημα.

   Προκειμένου να επανεξεταστεί κάποιος φοιτητής σε ένα μάθημα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση ακύρωσης του υπάρχοντος προαγωγικού βαθμού και επανεξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος από μηδενική βάση. Οι φοιτητές που σε μια εξεταστική περίοδο πληρούν τις προϋποθέσεις ορκωμοσίας, χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα επανεξέτασης.

   Ο φοιτητής/η φοιτήτρια συμπληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα σαράντα (40) μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων. Ο αριθμός των μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου μπορεί να διαφοροποιείται για τους φοιτητές παρελθόντων ετών.Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που έχει επιλεγεί. 3.1 Σύμβουλος Σπουδών Το Τμήμα ΟΔΕ έχει εισάγει, με απόφαση της Συνέλευσης και στα πλαίσια του άρθρου 64 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΟΠΑ, το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών, ανά κατεύθυνση σπουδών / θεματική ενότητα μαθημάτων. Ο κύριος ρόλος του Συμβούλου Σπουδών του Τμήματος είναι η διευκόλυνση της μετάβασης των φοιτητών / φοιτητριών από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η καθοδήγηση αυτών στην αποτελεσματική οργάνωση και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σχήμα 1. Δομή Προγράμματος Σπουδών Τμήματος

   Πρόγραμμα Σπουδών

   Το Τμήμα ΟΔΕ έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα αυτό αναθεωρείται κάθε πέντε έως οκτώ έτη, ενώ περιορισμένες παρεμβάσεις μπορεί να γίνονται και σε ετήσια βάση, όταν παρίσταται ανάγκη. Οι αλλαγές αρχικά συζητούνται στην (άτυπη) Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τροφοδότηση από εκπροσώπους φοιτητών. Στη συνέχεια ακολουθεί ανοικτή διαβούλευση για λήψη οριστικής απόφασης εντός Γενικής Συνέλευσης.

   Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής κατανεμημένα σε 8 διδακτικά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που ανήκουν στο 1ο, 3ο, 5ο, και 7ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που ανήκουν 2ο, 4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα επιλογής Κατεύθυνσης.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει τέσσερις (4) Κατευθύνσεις:

   • Διοίκησης Επιχειρήσεων,
   • Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων,
   • Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης, και
   • Μάρκετινγκ

   Η επιλογή κατεύθυνσης επιτρέπει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των κατευθύνσεων.

   Δομή Προγράμματος Σπουδών Τμήματος ΟΔΕ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email