Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με τις Κατευθύνσεις Οικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κατέχει έναν ηγετικό ρόλο στη διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης, και στην έρευνα.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος απονέμει τον τίτλο Μ.Β.Α. και μετά το Master τον διδακτορικό τίτλο Ph.D.

   Το Τμήμα προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και συμμετοχή στην ανεξάρτητη και πρωτότυπη ερευνητική του δραστηριότητα. Με το Εργαστήριο «Ανάλυσης, Μεθοδολογίας και Εφαρμογών: Διοίκησης, Οικονομίας, Οργάνωσης και Στρατηγικής» συμμετέχει σε ευρύ αριθμό εξειδικευμένων ερευνητικών προγραμμάτων με σημαντικές συνεργασίες στην Ελλάδα και διεθνώς. Το πρόγραμμα του Τμήματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απαραίτητη επιστημονική μεθοδολογία και τις σύγχρονες τεχνικές που απαιτούνται για την εμβάθυνση, έρευνα και εξάσκηση στην Οικονομία και Διοίκηση. Αποτελεί σήμερα μια ζωντανή κυψέλη διδασκόντων, ερευνητών και φοιτητών όπου οι νέες ιδέες και καινοτόμες κατευθύνσεις στην οικονομική έρευνα επιδιώκονται με σθένος και με στόχο την αριστεία. Οι απόφοιτοι του Τμήματος εκπροσωπούνται σε όλες σχεδόν τις κορυφαίες υπηρεσίες της οικονομίας και διοίκησης. Πολλά μέλη ΔΕΠ έχουν διακριθεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

   Το Τμήμα έχει αποστολή του το τρίπτυχο Αριστεία – Επιστήμη – Καινοτομία στη διδασκαλία και την υψηλής ποιότητας έρευνα.

   Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1999, (ΦΕΚ 179/ 6-9-1999) και έχει δύο κατευθύνσεις:

   Α. Οικονομική Ανάλυση
   Β. Διοίκηση Επιχειρήσεων

   Το Τμήμα μας διαθέτει δικό του μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MBA), συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος σε διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και έχει σημαντικό αριθμό διδακτορικών φοιτητών σε θέματα τόσο της οικονομίας όσο και της διοίκησης των επιχειρήσεων.

   Πιο συγκεκριμένα τo τμήμα μας έχει τέσσερις βασικούς στόχους:

   1.Την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στην οικονομική θεωρία όσο και στην διοίκηση των επιχειρήσεων. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών μας διακρίνεται για την ευέλικτη δομή του και την ευρύτητα των διδασκόμενων αντικειμένων, ανταποκρίνεται στο διεθνές ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον και παρέχει στους φοιτητές ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη, θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομίας.
   Επιπρόσθετα, οι ισχυροί δεσμοί του τμήματος με τις επιχειρήσεις, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε εταιρείες και οργανισμούς, και οι ευκαιρίες κινητικότητας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συνδυάζονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων και αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών στην επίλυση προβλημάτων, στην αποτελεσματική συνεργασία με άλλους, στην λήψη αποφάσεων, και στην ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων.

   2. Ο δεύτερος στόχος του τμήματος είναι η αριστεία στην ερευνητική δραστηριότητα που αποδεικνύεται από το αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού, (ολοκλήρωση δύο μεγάλων προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ, συμμετοχή σε προγράμματα INTERREG, κατάταξη του τμήματος στην 116η θέση σε σύνολο 1000 οικονομικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με βάση την κατάταξη SSRN).

   3. Ο τρίτος στόχος είναι η ουσιαστική συμμετοχή του τμήματος στην διεθνή εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα του τμήματος στηρίζεται τόσο στο επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ όσο και στην ποιότητα των φοιτητών του, που είτε συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, είτε εργάζονται σε σημαντικές θέσεις σε διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπρόσθετα, το τμήμα συνεργάζεται με κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα (CEDIMES, ίδρυμα Konrad Adenauer), ενώ συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS) με σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.
   Στο πλαίσιο της εξωστρεφούς ανάπτυξης πραγματοποιούνται στο τμήμα διαλέξεις, ημερίδες και σεμινάρια ενώ έχουν αναγορευθεί σε επίτιμους διδάκτορες σημαντικές προσωπικότητες της οικονομίας, της πολιτικής και της διοίκησης.

   4. Τέταρτο, ως το μοναδικό τμήμα οικονομικών επιστημών στην Θράκη, η ερευνητική μας δράση είναι στενά συνδεδεμένη και με την περιφερειακή / τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, το τμήμα συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών για δημόσιους φορείς, για δήμους αλλά και για επενδύσεις περιφερειακού και διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος (για παράδειγμα η μελέτη των επιπτώσεων του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη).

  • Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

   Δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων εξαμήνου

   Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνία που ορίζεται πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος μία δήλωση, στην οποία να δηλώνονται τα μαθήματα, τα οποία αποφάσισε να παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού εντύπου, το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία.

   Η παραπάνω δήλωση θα υποβληθεί από τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από οποιονδήποτε, που θα έχει νόμιμη εξουσιοδότηση για αυτό το σκοπό. Δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας. Επίσης μετά την λήξη της προθεσμίας, δε γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε αιτήσεις για αλλαγή δηλώσεως, η οποία έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα.

   Αν ένας/ μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα, και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει διδακτικά βοηθήματα ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου.

   Πρόγραμμα Σπουδών

   Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογήν μαθημάτων, το περιεχόμενο τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό « διδακτικών μονάδων » (δ.μ Στο πρόγραμμα σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός δ.μ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου. Αρμόδια για την κατάρτιση του προγράμματος είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα .

   Διδακτικά βιβλία και βοηθήματα

   Το διδακτικό έργο συμπληρώνεται με αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα τα οποία χορηγούνται δωρεάν.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email