Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο με σκοπό τη συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και την εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

   Το Τμήμα παρέχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων υψηλής οικονομικής παιδείας και κατάρτισης ικανών στελεχών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης της Οικονομικής Επιστήμης αλλά και των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης.

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών διακρίνεται σε δύο διετείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος σπουδών που αποτελείται από τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα, περιλαμβάνει κοινά για όλους του φοιτητές και φοιτήτριες μαθήματα και προσφέρονται οι εισαγωγικές γνώσεις στα κύρια πεδία της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών, καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις (τομείς):

   (Α) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
   (Β) Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής και
   (Γ) Οικονομικής των Επιχειρήσεων.

   Ο κάθε φοιτητής / φοιτήτρια πρέπει να επιλέξει στο Εe5ξάμηνο σπουδών μία εκ των πιο πάνω τριών κατευθύνσεων. Τα μαθήματα επιλογής και κατεύθυνσης δηλώνουν την ειδίκευση.

   Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να δηλώσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 46 μαθήματα. Από αυτά τα 37 είναι Υποχρεωτικά Μαθήματα (21 Υποχρεωτικά Κορμού και 16 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης), τα 8 Μαθήματα Επιλογής και τo 1 μάθημα Ξένης Γλώσσας.
   Η εξέταση γίνεται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας.
   Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 46 (υποχρεωτικών και επιλεχθέντων) μαθημάτων που δήλωσε και εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής/φοιτήτρια.
   Οι ώρες διδασκαλίας είναι τέσσερις (4) την εβδομάδα για τα Υποχρεωτικά μαθήματα και τρεις (3) για τα μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης.
   Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν πρακτική άσκηση. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα φοίτησης σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για διάστημα ενός ή δύο κατά μέγιστο ακαδημαϊκών εξαμήνων) μέσω των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ERASMUS).
   Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές της Οικονομικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της Οικονομίας, της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα:

   1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη,
   2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα,
   3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας,
   4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις,
   5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον,
   6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα,
   7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον,
   8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου,
   9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

   8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS

   Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS= 25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας , Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email