Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 • oikonomiko panepistimio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το αρχαιότερο Τμήμα στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα. Η ίδρυσή του συμπίπτει με την ίδρυση της ΑΣΟΕΕ το 1920. Σαφής διάκριση μεταξύ των Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών γίνεται για πρώτη φορά το 1955. Τα δυο Τμήματα ανεξαρτητοποιούνται πλήρως το 1984 και ονομάζονται Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1978 λειτουργεί το πρώτο Πρόγραμμα οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα. Το Τμήμα αποκτά τη σημερινή του ονομασία (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) το 1989. Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα στον διεθνή επιστημονικό κλάδο και με κριτήριο το συνολικό έργο -ερευνητικό και διδακτικό- των μελών ΔΕΠ, αποτελεί το κορυφαίο Τμήμα της χώρας στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης. Το Τμήμα είναι, επίσης, πρώτο στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών μεταξύ των Τμημάτων της κατηγορίας του. Οι πτυχιούχοι του γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα πλέον γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ.

   Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης και η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Η επίτευξη των σκοπών αυτών γίνεται με την ανάπτυξη της έρευνας και την οργάνωση των σπουδών κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιστήμης και στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας. Το Τμήμα προσελκύει συστηματικά μέλη ΔΕΠ με σπουδές και σταδιοδρομία σε κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς και έχει ως στόχο του την αριστεία τόσο στη διδασκαλία (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)όσο και στην έρευνα. Ακόμη, το Τμήμα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

   Προοπτικές Απασχόλησης

   Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και σε διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Δύνανται επίσης να επανδρώσουν ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της δημόσιας διοίκησης καθώς επίσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ευελιξία και η δυνατότητα εξειδίκευσης χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα και το αποτέλεσμα αυτού αποτυπώνεται από τους αριθμούς των αποφοίτων μας που στελεχώνουν συστηματικά τις υψηλότερες θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

   Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική και στα σχετικά εργαλεία, γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. Η διεθνής αναγνώριση ενός Τμήματος και των Καθηγητών αυτού, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα των αποφοίτων του να γίνουν δεκτοί σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομική Θεωρία, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων κλπ). στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού (ενδεικτικά μόνο για τα τελευταία πέντε έτη να αναφέρουμε τα Πανεπιστήμια: Ηarvard, MIT, Princeton, Yale, Chicago, Penn, Rochester, Cambridge, Oxford, LSE, UCL, Warwick).

  • Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 76 μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, εκ των οποίων 19 Υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα και 57 μαθήματα κατεύθυνσης, και επιλογής είτε από το δικό μας Τμήμα είτε από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Επίσης προσφέρονται μαθήματα Ξένων Γλωσσών, καθώς και μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά για τους φοιτητές/-τριες που έρχονται από άλλες χώρες μέσω του Προγράμματος Erasmus.

   Το Πτυχίο του Τμήματος παρέχεται σε όσους εξεταστούν επιτυχώς σε 40 μαθήματα(19 Υποχρεωτικά, 8 κατεύθυνσης από το σύνολο των μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης, 9 επιλογής εκ των οποίων μέχρι 3 από τα άλλα Τμήματα και 4 μαθήματα ξένης γλώσσας) και συγκεντρώσουν 240 (ECTS) πιστωτικές μονάδες. Η κατοχύρωση γίνεται είτε με Επιτυχή Εξέταση ή με Απαλλαγή ή με Αναγνώριση ή ως Erasmus. Οι φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς 4 μαθήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV) μιας από τις τρεις ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο. Στα μαθήματα αυτά δεν δίνεται βαθμός, αλλά μόνο ο χαρακτηρισμός «πέρασε», ή «δεν πέρασε». Οι φοιτητές μπορούν να πάρουν απαλλαγή από τα μαθήματα των ξένων γλωσσών αν προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο των αποδεκτών τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ είτε από την εκδούσα αρχή είτε από δικηγόρο.

   Το Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει τρείς κατευθύνσεις :

   1. Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
   2. Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
   3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

   Για να δηλώσουν την κατεύθυνση που επιλέγουν, οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 16 μαθήματα, εκ των οποίων 12 πρέπει να είναι μαθήματα Υποχρεωτικά. Στα παραπάνω μαθήματα δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας, της Ξένης Γλώσσας και η Πρακτική Άσκηση.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αλλαγή κατεύθυνσης έχει ο φοιτητής που έχει εξετασθεί επιτυχώς σε είκοσι έξι (26) από τα σαράντα (40) μαθήματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας και η Πρακτική Άσκηση.

   Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ζητήσουν Επανεξέταση για Βελτίωση Βαθμολογίας, έως και τεσσάρων (4) μαθημάτων σε όλη τη διάρκεια σπουδών τους. Προς τούτο, οφείλουν να υποβάλουν σχετική Αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος.

   H δυνατότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο(2) ετών από την επιτυχή εξέταση του μαθήματος, για το οποίο ζητείται η επανεξέτασή του. Οι αιτήσεις επανεξέτασης υποβάλλονται τον Οκτώβριο ή το Μάρτιο, ενώ το Σεπτέμβριο υποβάλλονται αιτήσεις μόνο για επανεξέταση μαθημάτων, στα οποία οι φοιτητές έλαβαν προαγωγικό βαθμό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

   Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email