Τμήμα Νομικής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Νομικής ιδρύθηκε και λειτούργησε από το πανεπιστημιακό έτος 1930-1931 επί Κοσμητείας Δημοσθένη Στεφανίδη, μετά από πολλές αρχικές δυσκολίες και αμφιταλαντεύσεις, που προήρχοντο από την αντίληψη, σε κυβερνητικό και όχι μόνο επίπεδο, πως θα οξυνθεί το από τότε υπαρκτό πρόβλημα της πληθώρας δικηγόρων.

   Με μια πλούσια ιστορία, αξιόλογη συμβολή στον νομικό πολιτισμό της χώρας μας και ένα επίλεκτο επιστημονικό δυναμικό έχει ως στόχο να προσφέρει σε νέους ανθρώπους ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην επιστήμη του δικαίου και σε ώριμους επιστήμονες δυνατότητες για περαιτέρω έρευνα και εξειδίκευση σε κλάδους και τομείς αυτής της επιστήμης.

   Φιλοδοξεί έτσι να προσφέρει στην κοινωνία αξιόπιστους ερμηνευτές και εφαρμοστές του δικαίου, υπεύθυνους επαγγελματίες-στελέχη του δημόσιου βίου και προ πάντων χρήσιμους και εμπνευσμένους υπερασπιστές του δικαίου.

  • Η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πενήντα (50) μαθήματα, από τα οποία:

   • τριάντα επτά (37) είναι υποχρεωτικά, και
   • δεκατρία (13) είναι μαθήματα επιλογής.

   Υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών της Νομικής Σχολής.

   Μαθήματα επιλογής είναι εκείνα τα οποία ο φοιτητής μπορεί κατ’ αρχήν ελεύθερα να επιλέξει ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Υποχρεούται όμως να επιλέξει:

   • ένα (1) μάθημα Γενικής Παιδείας (ΓΠ), που επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων (4) προσφερομένων.
   • δύο (2) Διακλαδικά Σεμινάρια (ΔΣ), ένα από κάθε προσφερόμενο κύκλο πέντε (5) Σεμιναρίων.
   • έξι (6) μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (ΠΕ), τα οποία επιλέγονται μεταξύ τριάντα (30) προσφερομένων, κατανεμημένων σε έξι (6) κύκλους των πέντε (5) μαθημάτων, αντίστοιχους προς τους έξι (6) Τομείς.
   • τέσσερα (4) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (ΕΛΕ), που επιλέγονται μεταξύ εβδομηνταεννιά (79) προσφερομένων, κατανεμημένων σε δύο (2) κύκλους. Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα από κάθε κύκλο και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και τα ξενόγλωσσα μαθήματα.

   Για τη συμμετοχή και εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα ορίζονται προαπαιτούμενα μαθήματα.

   Όπως συμβαίνει σε κάθε κλάδο της επιστήμης, η κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης ξεκινά από την παρακολούθηση της διδασκαλίας με την ενεργό συμμετοχή του φοιτητή και ολοκληρώνεται με την κατ’ ιδίαν μελέτη. Αυτή περιλαμβάνει τόσο την σε βάθος κατανόηση της ύλης και της επιστημονικής μεθόδου, όσο και τη διάκριση όλων των διαφορετικών επιστημονικών απόψεων που διατυπώνονται στο γνωστικό αντικείμενο αλλά και αποτυπώνονται στη νομολογία των δικαστηρίων κατά την εφαρμογή του δικαίου. Η συστηματική λοιπόν παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην με ακρίβεια γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος, στην εξοικείωση με τον ενδεδειγμένο τρόπο σκέψης και στην εμπέδωση της επιστημονικής μεθόδου.

   Καθώς η νομική επιστήμη είναι μια «εφαρμοσμένη» επιστήμη και τα περισσότερα μαθήματα εμφανίζουν πρακτική εφαρμογή, η διδασκαλία περιλαμβάνει και την εξάσκηση των φοιτητών στην επίλυση πρακτικών θεμάτων. Η επίλυση των πρακτικών αυτών ασκήσεων, ενταγμένη στον κύκλο των παραδόσεων, συμπληρώνει τη διδασκαλία κάθε μαθήματος και αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης.

   Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων πραγματοποιούνται στο τέλος του εξαμήνου, μέσα στην εξεταστική περίοδο, στην ύλη που αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών. Το είδος των εξετάσεων (γραπτές ή προφορικές) προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα. Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με κλίμακα μηδέν-δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα μιας συμπληρωματικής εξέτασης, τον Σεπτέμβριο. Εάν αποτύχει στη συμπληρωματική εξέταση, πρέπει να επανεγγραφεί και να παρακολουθήσει το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο. Εάν πρόκειται για μάθημα επιλογής, μπορεί να δηλώσει άλλο μάθημα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email