Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Τo Τμήμα Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών ιδρύθηκε τo 1967, παρέχoντας από τo 1972 πρόγραμμα σπουδών πενταετούς φοίτησης. Προετοιμάζει τους αποφοίτους του για απασχόληση στη Βιoμηχανία, στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα, στην εκπαίδευση και στην έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στεγάζεται σε τρία μόνιμα κτιριακά συγκροτήματα: Στο Κτίριο Βαρέων Εργαστηρίων, στο Πολυώροφο Κτίριο και στο Κτίριο Επέκτασης, συνολικής μικτής επιφάνειας 10.000 τ.μ. περίπου.

   Σε προπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης δύο κατευθύνσεων σπουδών: του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί στο Τμήμα, περνούν τη βασική εκπαίδευση των τριών πρώτων ετών, κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις σπουδών. Από το τέταρτο έτος των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού ή του Μηχανολόγου Μηχανικού. Σύμφωνα με το ιδρυτικό Διάταγμα από το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών επιλέγονται μέχρι ποσοστού 15% και όχι πάνω από τριάντα (30) φοιτητές, για να ενταχθούν στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος είναι απόλυτα σύγχρονο και ακολουθεί τις εξελίξεις της προηγμένης τεχνολογίας, ενώ διατηρείται ευέλικτο με κοινά μαθήματα των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

  • Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι πενταετές και ενιαίο και οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού. Το πρόγραμμα είναι πενταετούς διάρκειας και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος είναι δέκα (10).

   Τα πρώτα τρία χρόνια διδάσκονται μαθήματα κορμού. Στο Δ΄ έτος και Ε΄ έτος τα μαθήματα των ειδικεύσεων και εξειδικεύσεων. Ειδίκευση επιλέγουν οι φοιτητές στο 7ο εξάμηνο. Οι ειδικεύσεις είναι 2:

   1. Ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού.
   2. Ειδίκευση Αεροναυπηγού Μηχανικού.

   Εξειδίκευση επιλέγουν στο 8ο εξάμηνο μόνο οι φοιτητές που επέλεξαν την ειδίκευση του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι εξειδικεύσεις είναι 4:

   1. Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής.
   2. Τομέας Κατασκευαστικός.
   3. Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος.
   4. Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης.

   Η ειδίκευση του Αεροναυπηγού Μηχανικού δεν έχει εξειδικεύσεις.

   Ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να εγγράφονται και να παρακολουθούν την ειδίκευση του Αεροναυπηγού Μηχανικού ορίζεται σε ποσοστό 15% του αριθμού εισακτέων στο τμήμα και με τον περιορισμό ότι ο αριθμός αυτός δε θα υπερβαίνει τους τριάντα (30). Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που δηλώνουν την ειδίκευση του Αεροναυπηγού Μηχανικού είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων γίνεται επιλογή. Τα κριτήρια επιλογής στα οποία περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

   Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν 4 κατηγορίες μαθημάτων:
   1. Υποχρεωτικά,
   2. Επιλογής,
   3. Ξένη γλώσσα και
   4. Προαιρετικά.

   Ο βαθμός στα μαθήματα της ξένης γλώσσας και στα προαιρετικά, δεν υπολογίζεται στο δίπλωμα.
   Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι επιπέδου Γ1 «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» κάποιας γλώσσας από αυτές που προσφέρονται στο Τμήμα, απαλλάσσονται από αυτή, εφόσον προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

   Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να επιλέξουν οι φοιτητές είναι 36 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (1ο έως 6ο εξάμηνο), 2 μαθήματα επιλογής κορμού (1ο και 2ο εξάμηνο), 4 μαθήματα ξένης γλώσσας (1ο έως 4ο εξάμηνο).

   Οι φοιτητές με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού πρέπει να επιλέξουν 5 υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης του Μηχανολόγου Μηχανικού (7ο εξάμηνο), 1 μάθημα επιλογής της ειδίκευσης του Μηχανολόγου Μηχανικού (7ο εξάμηνο), 4 υποχρεωτικά μαθήματα της εξειδίκευσης που έχουν επιλέξει (8ο έως 10ο εξάμηνο), τουλάχιστον 3 μαθήματα επιλογής της εξειδίκευσης που έχουν επιλέξει (8ο έως 10ο εξάμηνο), 7 μαθήματα επιλογής είτε της εξειδίκευσής τους είτε των άλλων εξειδικεύσεων (8ο έως 10ο εξάμηνο), σύνολο μαθημάτων 62.

   Οι φοιτητές με ειδίκευση Αεροναυπηγού Μηχανικού πρέπει να επιλέξουν 10 υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης του Αεροναυπηγού Μηχανικού (7ο έως 10ο εξάμηνο), 8 μαθήματα επιλογής της ειδίκευσης του Αεροναυπηγού Μηχανικού (7ο εξάμηνο έως 10ο εξάμηνο), 2 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης τους είτε από τα εαρινά μαθήματα που προσφέρονται στις εξειδικεύσεις των Μηχανολόγων Μηχανικών (10ο εξάμηνο), σύνολο μαθημάτων 62.

   Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν Σπουδαστική Εργασία στο Δ΄ έτος σπουδών και Διπλωματική Εργασία στο Ε΄ έτος σπουδών.

   Το πρόγραμμα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνεται στο site του Τμήματος, στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από τη Γραμματεία και εμπεριέχεται στον Οδηγό Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στο τέλος του κάθε προγράμματος σπουδών υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για κάθε αλλαγή που υπάρχει στο πρόγραμμα σε σχέση με αυτό του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email