Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα (1980) με αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και με τη μελέτη των εφαρμογών τους.

   Η πολυετής λειτουργία του Τμήματος οδήγησε, μέσα από την πράξη, στην ανάδειξη και κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Το εξαιρετικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και η πενταετής φοίτηση εφοδιάζουν τους αποφοίτους με προσόντα που ενισχύουν τις προϋποθέσεις για μια καλή σταδιοδρομία. Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται και έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και διεθνώς ως επαγγελματίες, ερευνητές και καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

   Το Τμήμα ηγείται ή συμμετέχει σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ έχει απονείμει μεγάλο αριθμό διδακτορικών υψηλής ποιότητας. Καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος έχουν επιτύχει αξιόλογες διακρίσεις και ευρεία αναγνώριση διεθνούς επιπέδου. Τα στοιχεία αυτά έχουν αναδείξει το Τμήμα σε ένα από τα πιο διακεκριμένα τμήματα διεθνώς.

   Tο Τμήμα στεγάζεται σε χώρους συνολικής έκτασης 3300 τ.μ. Η εργαστηριακή του υποδομή αποτελείται από 11 εργαστήρια, που αντιστοιχούν σε διάφορες ερευνητικές θεματικές περιοχές της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών. Ανάμεσα στα εργαστήρια πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το Υπολογιστικό Κέντρο είναι το βασικό εργαστήριο για την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Λογισμικό. Καταλαμβάνει έκταση 450 τ.μ. και διαθέτει περίπου 70 θέσεις εργασίας. Είναι εξοπλισμένο με υπολογιστικά συστήματα και συστήματα δικτύων σύγχρονης τεχνολογίας που καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες 1400 χρηστών σε υπολογιστική ισχύ και πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

  • Το ΤΜΗΥΠ ιδρύθηκε το 1979 (Π.Δ. 779/ ΦΕΚ 230/ 03-10-1979), ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1980 και είναι ουσιαστικά το πρώτο Τμήμα που ιδρύθηκε στη χώρα με πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει στο χώρο της Επιστήμης και, Τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Τα μέλη του συμπεριλαμβάνονται διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες και μηχανικοί που ασχολούνται με τη διδασκαλία καθώς με την έρευνα αιχμής σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών του χώρου καθώς και με τη μελέτη των εφαρμογών του..

   Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο στους ακόλουθους τομείς:

   • Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών,
   • Τομέας Λογικού των Υπολογιστών,
   • Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών.

   Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος είναι πενταετές (10 εξάμηνα) και με την ολοκλήρωσή του, ο απόφοιτος λαμβάνει το Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το ΠΠΣ διαμορφώνεται και προσαρμόζεται δυναμικά (τελευταία αναθεώρηση το 2014). Σταθερός στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε όλο το εύρος της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και Επικοινωνιών και των εφαρμογών τους, καθώς και η συνεχής βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων.

   Στο σχεδιασμό και την οργάνωση του ΠΠΣ λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις στην επιστήμη, οι προτάσεις και σχετικές μελέτες διεθνών επιστημονικών οργανισμών – ιδιαίτερα του Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE) και του Association for Computing Machinery (ACM) – η δομή και το περιεχόμενο αντίστοιχων προγραμμάτων σε έγκριτα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και του εσωτερικού, η εμπειρία που συσσωρεύεται από την υλοποίηση του ΠΠΣ στο ίδιο το Τμήμα. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης στη διαμόρφωση της πιο πρόσφατης αναθεώρησης είχαν οι συστάσεις στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης..

   Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το ΠΠΣ καλύπτει όλο το εύρος του Computer Science/ Informatics και Computer Engineering. Πέραν της σφαιρικότητας και του εύρους του ΠΠΣ, δίνεται μεγάλη βαρύτητα και στη διαχρονικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία επιτυγχάνεται με συνεχή έμφαση στα βασικά και θεμελιώδη ζητήματα των πεδίων ενδιαφέροντος. Επιπλέον, πέραν του επιστημονικού και τεχνολογικού υπόβαθρου, το ΠΠΣ έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνονται οι ορίζοντες των φοιτητών και σε θέματα ανθρωπιστικού και κοινωνικο-οικονομικού περιεχομένου.

   Περίπου τα 2/3 του ΠΠΣ (σύμφωνα και με το σύστημα μέτρησης ECTS[EG1] , αναλυτικά στη σελ.39) αφιερώνεται σε μαθήματα κορμού που αφορούν όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

   Το υπόλοιπο 1/3 του ΠΠΣ, αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής καθώς και την υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση και την απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων στο χώρο που καλύπτει η ειδικότητα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

   Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.), η οποία εκπονείται ατομικά από τους φοιτητές του Τμήματος κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους, έχει μεγάλη βαρύτητα και η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Μέσω της Δ.Ε. οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και να εκπονήσουν μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με το θέμα που έχουν αναλάβει (η οποία να περιλαμβάνει υλοποίηση ή πρωτότυπο σχεδιασμό). Η Δ.Ε. εξετάζεται και βαθμολογείται με τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών, ενώ στην επιτροπή εξέτασης και βαθμολόγησης συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής της Δ.Ε. και ένας ακόμα εξεταστής καθηγητής.

   Πιο συγκεκριμένα, το ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής απαιτεί από τους φοιτητές την επιτυχή παρακολούθηση 53 μαθημάτων κορμού και επιλογής, που αντιστοιχούν σε συνολικό φόρτο 270 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) καθώς και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με φόρτο 30 Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Δηλαδή ο συνολικός φόρτος στα 5 έτη σπουδών αντιστοιχεί σε 300 ECTS.

   Η δομή του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών αναλύεται ως εξής:

   Α) Μαθήματα:

   • Τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά μαθήματα με 199 Πιστωτικές Μονάδες,
   • Δεκατρία (13) μαθήματα επιλογής με 65 Πιστωτικές Μονάδες, από τα οποία ένα μπορεί να αντικατασταθεί με Πρακτική Άσκηση σε οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.
   • Δύο (2) μαθήματα επιλογής Γενικής Παιδείας με 6 Πιστωτικές Μονάδες.

   Β) Διπλωματική Εργασία:

   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο, με φορτίο ισοδύναμο με αυτό ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου (30 Πιστωτικές Μονάδες).

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) όπως αναγράφεται στους πίνακες των μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών. Σημειώνεται ότι στο νέο ΠΠΣ, 1 Δ.Μ. αντιστοιχεί σε 1 πιστωτική μονάδα του European Credit Transfer System (ECTS). Για τη λήψη του Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων που αντιστοιχούν συνολικά σε 300 ECTS. Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται σε μαθήματα ισοδύναμα συνολικά με 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Το σύνολο μονάδων ECTS των μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγράφεται από το 5ο εξάμηνο και μετά είναι κατά μέγιστο 60. Επιπλέον, κατά τη δήλωση των μαθημάτων, μέσα στο όριο των 60 ECTS κάθε εξαμήνου από το 3ο έτος και μετά, πρέπει να εξαντλούνται:

   [1] κατά πρώτη προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων στα οποία ο φοιτητής δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό,
   [2] κατά δεύτερη προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου φοίτησης του φοιτητή,
   [3] κατά τρίτη προτεραιότητα, μαθήματα επιλογής τα οποία στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχουν τοποθετηθεί σε εξάμηνο σπουδών προηγούμενο ή ίδιο με το εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή.

   Σημειώνεται ότι λόγω σημαντικών αλλαγών στις ύλες και στις απαιτήσεις των μαθημάτων του νέου ΠΠΣ συγκριτικά με το παλαιότερο, οι Δ.Μ. και τα ECTS των μαθημάτων ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τις τιμές που ίσχυαν για μαθήματα του παλαιού προγράμματος με το ίδιο όνομα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email