Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

 • panepistimio aigaiou
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αποστολή του Τμήματος  Μεσογειακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία & νεότερη ιστορία, τον πολιτισμό και τις οικονομικές και πολιτικές δομές των Χωρών της Μεσογείου.

   Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ιδρύθηκε το 1997 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές και τις πρώτες φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και στεγάζεται σε δύο μεγάλα παραδοσιακά κτήρια, δίπλα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τα δύο πρώτα έτη σπουδών περιέχουν κοινό πρόγραμμα μαθημάτων, ενώ με την έναρξη του τρίτου έτους οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις: Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου και Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών. Στο Τμήμα διδάσκεται η Τουρκική, η Αραβική και η Εβραϊκή Γλώσσα ως μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό. Το Τμήμα διαθέτει έξι θεσμοθετημένα Εργαστήρια και πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγούν σε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης.

   Κατευθύνσεις

   Κατεύθυνση Αρχαιολογίας
   Η κατεύθυνση περιλαμβάνει την Προϊστορική, την Κλασσική και τη Βυζαντινή αρχαιολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο κατά την Εποχή του Χαλκού, τον αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο και τους πολιτισμούς της αρχαίας Αιγύπτου και Εγγύς Ανατολής. Παρουσιάζεται επίσης διεξοδικά η αρχαιολογία και η τέχνη από τους πρωτοβυζαντινούς μέχρι και τους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Παρέχεται έτσι στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξελικτικής πορείας του πολιτισμού και της ιστορίας των λαών της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από τα υλικά κατάλοιπα και τις γραπτές μαρτυρίες του παρελθόντος. Η διδασκαλία του αρχαίου κόσμου πλαισιώνεται από πρακτικά μαθήματα, επιτόπιες ασκήσεις και ανασκαφές που συμπληρώνουν τη θεωρητική κατάρτιση, αλλά και από μαθήματα, τα οποία άπτονται επιστημών με μεγάλη συνεισφορά στην Αρχαιολογία, όπως είναι η Αρχαιομετρία και η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία.

   Κατεύθυνση Γλωσσολογίας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
   Οι γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μελετώνται και ερευνώνται με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων του κλάδου της Γλωσσολογίας. Στόχος της μελέτης τους είναι η προώθηση επιστημονικής έρευνας σε θέματα γενικής γλωσσολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική δομή, κατάκτηση, εκμάθηση και διδασκαλία αυτών των γλωσσών, στην ιστορία και τη χρήση τους καθώς και σε θέματα γλωσσικής πολιτικής, κοινωνιογλωσσολογίας και γραμματισμού αλλά και μελέτης της φυσικής γλώσσας με τη βοήθεια εργαλείων της υπολογιστικής γλωσσολογίας και επεξεργασίας σωμάτων κειμένων. Μέσα από τη μελέτη των βασικών επιπέδων ανάλυσης των γλωσσών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία) οι φοιτητές αποκτούν το μοναδικό προνόμιο της βαθιάς γνώσης τόσο της διαχρονικής εξέλιξης όσο και της σύγχρονης μορφής τους που τους καθιστά ανταγωνιστικούς στον ευρύτερο χώρο της σύγχρονης γλωσσολογίας.

   Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών
   Οι διεθνολογικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να ανασχηματίσουν ψηφίδα-ψηφίδα το μωσαϊκό της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και να ανακαλύψουν την ίδια την Ευρώπη που γεννήθηκε στη Μεσόγειο, το Μαγκρέμπ, την Εγγύς και Μέση Ανατολή, τον Ιουδαϊσμό, το Χριστιανισμό και το Ισλάμ, την Αθήνα, τη Ρώμη, την Ιερουσαλήμ, την Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη, τη Βενετία, τη Γένοβα και τη Ρόδο, την έδρα του Τ.Μ.Σ. Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν μέσα από τα παραδείγματα της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε., να κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία σήμερα των διεθνών οργανισμών στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα στη Μεσόγειο. Η μελέτη της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων επιτρέπει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τ.Μ.Σ. να προσεγγίσουν διεξοδικά τα περιφερειακά προβλήματα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επίσης, η ανάλυση των οικονομικών σχέσεων, των πολιτικών ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη Μεσόγειο παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες το πλαίσιο κατανόησης του νέου ρόλου των μεσογειακών χωρών στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

  • ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΩΣ 2018-19

   Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 52 μαθήματα:

   • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16Χ3ΔΜ= 48 ΔΜ
   • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6Χ3ΔΜ= 18 ΔΜ
   • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS/ 13Χ3ΔΜ= 39 ΔΜ
   • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ= 18 ΔΜ
   • 5 Ελεύθερης Επιλογής: 5×5 ECTS = 25 ECTS/ 5Χ3ΔΜ= 15 ΔΜ

   Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

   • 6 Επίπεδα Υποχρεωτικά για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 6×5= 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ= 18 ΔΜ
   • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15ECTS/3Χ3ΔΜ= 9ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

   Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας. (σε περίπτωση δυνατότητας πλήρωσης θέσης για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας θα επανέλθει το θέμα σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τις απαραίτητες ενέργειες).

   Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιτυχώς ολοκλήρωση τουλάχιστον ένα επίπεδο εκ των τριών Ξένων Γλωσσών (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά) πιστώνονται με τις νέες διδακτικές και πιστωτικές μονάδες.

   Για έτη εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και έπειτα:

   Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 162 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 54 μαθήματα:

   • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16Χ3ΔΜ= 48 ΔΜ
   • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ= 18 ΔΜ
   • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS/ 13Χ3ΔΜ = 39 ΔΜ
   • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ = 18 ΔΜ
   • 5 Ελεύθερης Επιλογής: 5×5 ECTS = 25 ECTS/ 5Χ3ΔΜ= 15 ΔΜ

   Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

   • 8 Επίπεδα Υποχρεωτικά για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 8×5= 40 ECTS/ 8Χ3ΔΜ= 24 ΔΜ
   • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15ECTS/3Χ3ΔΜ= 9ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

   Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας. (σε περίπτωση δυνατότητας πλήρωσης θέσης για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας θα επανέλθει το θέμα σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τις απαραίτητες ενέργειες).

   Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιτυχώς ολοκλήρωση τουλάχιστον ένα επίπεδο εκ των τριών Ξένων Γλωσσών (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά) πιστώνονται με τις νέες διδακτικές και πιστωτικές μονάδες

   Ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής:

   Τα μαθήματα των ομάδων Α (ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ), Β (ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) και Γ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) του προγράμματος σπουδών 2019-20 δεν εντάσσονται στα μαθήματα κορμού ή κατεύθυνσης αλλά μόνο στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, με εξαίρεση το μάθημα «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» το οποίο προσφέρεται και ως μάθημα επιλογής Κατεύθυνσης. Στην περίπτωση που το μάθημα αυτό επιλεγεί ως μάθημα Κατεύθυνσης, ο/η φοιτητής/-τρια οφείλει να επιλέξει ένα ακόμη μάθημα Ελεύθερης Επιλογής.

   Για την Απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Α, ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Β και ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Γ. Τα τρία αυτά μαθήματα θα αποτελούν τα 3 από τα 5 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

   Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Α μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/ήτριες 3ου ή 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/ητριών: 30

   Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Β μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/ήτριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/ητριών: 30

   Τα προσφερόμενα του ΤΜΣ μαθήματα της Ομάδας Β και Γ μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/ήτριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου.

   Κάθε φοιτητής/-τρια μπορεί να δηλώνει κάθε εξάμηνο ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Α και ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Β.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email