Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 • Panepistimiop kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013 από τη συνένωση του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. To Τμήμα Μαθηματικών δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 και μαζί με το Τμήμα Φιλολογίας υπήρξαν τα πρώτα Τμήματα που λειτούργησαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Τμήμα δημιούργησε μια μεγάλη παράδοση εξαιρετικής πανεπιστημιακής διδασκαλίας που συνοδευόταν από σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην μαθηματική επιστήμη. Ηταν το πρώτο από όλα τα Τμήματα Μαθηματικών στην Ελλάδα που λειτούργησε, ήδη από το 1984, οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγούσε στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ακόμη και στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με τους διδακτορούχους του να ακολουθούν διεθνή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

   Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ιδρύθηκε μετά από προσπάθειες των μελών του Τμήματος Μαθηματικών το 1999 με σκοπό την ανάπτυξη των εφαρμογών των Μαθηματικών στην Ελλάδα. Το Τμήμα πολύ γρήγορα προσέλκυσε καταξιωμένους και δυναμικούς νέους ερευνητές από Ευρώπη και Αμερική και σύντομα δημιούργησε ένα εξαιρετικό προφίλ εκπαίδευσης και έρευνας στις εφαρμογές των Μαθηματικών, έχοντας εξασφαλίσει σημαντικά ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα και δραστηριότητες.

   Τα δύο Τμήματα συνενώθηκαν με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργείου το 2013 στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά». Το αποτέλεσμα της συνένωσης ήταν η δημιουργία ενός ισχυρού μαθηματικού τμήματος με διεπιστημονικό χαρακτήρα.

   Το ενιαίο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι το μεγαλύτερο Τμήμα στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και δέχεται τους περισσότερους φοιτητές. Εισάγωνται φοιτητές σε δύο κατευθύνσεις, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Το πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά προσφέρει ένα στέρεο υπόβαθρο σε όλα τα γνωστικά πεδία των Μαθηματικών. Το πρόγραμμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά δίνει έμφαση στα γνωστικά πεδία των μαθηματικών και τους επιστημονικούς υπολογισμούς που στηρίζουν τις εφαρμογές και τη σύγχρονη τεχνολογία παρέχοντας διεπιστημονική γνώση.

   Το ενιαίο τμήμα συνεχίζει την ισχυρή παράδοση των δύο τμημάτων παρέχοντας μαθηματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στην προσωπική επαφή φοιτητών και διδασκόντων. Οι διδάσκοντες είναι κοντά στους φοιτητές τους και σε συνεχή επαφή μαζί τους ήδη από τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους. Ο κάθε φοιτητής έχει τον προσωπικό του σύμβουλο καθηγητή με τον οποίο μπορεί να συζητήσει τα προβλήματα που τον απασχολούν. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, τα εργαστήρια ασκήσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων οργανώνονται σε τμήματα στα δύο μεγάλα αναγνωστήρια του τμήματος όπου οι ασκήσεις λύνονται σε ομάδες εργασίας με τη βοήθεια προχωρημένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, πάντα με την επίβλεψη και συνδρομή του καθηγητή. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών προσφέρονται μαθήματα με έμφαση στην ανάπτυξη και χρήση επιστημονικού λογισμικού. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται στα οργανωμένα και σύγχρονα εργαστήρια 150 θέσεων Η/Υ του τμήματος.

   Το Τμήμα μεταφέρει την ισχυρή ερευνητική παράδοση όπως έχει αναπτυχθεί από τη μαθηματική κοινότητα Πανεπιστημίου Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια με κύριο χαρακτηριστικό τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του τμήματος που στηρίζεται:

   • στην ερευνητική αριστεία
   • στην προσέλκυση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων
   • στις διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες
   • την οργάνωση διεθνών συνεδρίων
   • στη προσέλκυση νέων μεταδιδακτόρων από όλο τον κόσμο.

   Η ισχυρή ερευνητική παράδοση αντικατοπτρίζεται και στην ποιότητα των προσφερόμενων μεταπτυχιακών σπουδών. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με σκοπό την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

  • Σήμερα, το ενιαίο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών συνεχίζει την ισχυρή παράδοση των δύο τμημάτων από τα οποία προήλθε, παρέχοντας μαθηματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στην προσωπική επαφή φοιτητών και διδασκόντων. Το τμήμα παρέχει ποιοτικά και ευέλικτα προγράμματα σπουδών, με μικρό αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και πλήθος κατ’ επιλογήν μαθημάτων. Απονέμει πτυχίο στις κατευθύνσεις των Μαθηματικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική εργασία, να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε διάφορους φορείς, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus για την ανταλλαγή φοιτητών με άλλα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη αλλά και συνεχίσουν τις σπουδές τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος.

   Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικών προσφέρει ένα στέρεο υπόβαθρο στα μαθηματικά κατά τα δύο πρώτα έτη σπουδών με υποχρεωτικά μαθήματα στην Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα, Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες, αρχές προγραμματισμού Η/Υ και φυσική. Στα επόμενα δύο έτη οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν από μια ευρεία επιλογή μαθημάτων στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά, όπως και μαθήματα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (Τμήμα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας, Οικονομικών, κλπ.) τα οποία θα τους προετοιμάσουν για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στα Μαθηματικά όσο και σε συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, μπορούν να επιλέξουν μαθήματα στην κατεύθυνση της διδακτικής των Μαθηματικών.

   Το πρόγραμμα σπουδών στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά εστιάζει στην Ανάλυση, τις Διαφορικές Εξισώσεις, τις Πιθανότητες και Στοχαστικές Διαδικασίες, Βελτιστοποίηση, Αριθμητική Ανάλυση και υπολογιστικές μεθόδους. Εκθέτει τους φοιτητές του προγράμματος στα γνωστικά πεδία των μαθηματικών και τους επιστημονικούς υπολογισμούς που στηρίζουν τις εφαρμογές και τη σύγχρονη τεχνολογία, παρέχοντας διεπιστημονική γνώση.

   Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι το πρώτο τμήμα με αντικείμενο τα μαθηματικά του οποίου το πρόγραμμα σπουδών (και των δυο κατευθύνσεων) δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια μετά την επιτυχή παρακολούθηση μιας σειράς μαθημάτων επιλογής τα οποία αναγνωρίζονται ως μέρος των μαθημάτων που απαιτούνται για την απονομή πτυχίου. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια θα είναι απαραίτητο προσόν για την απασχόληση και το διορισμό στη μέση εκπαίδευση σε όσους έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εφεξής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email