Τμήμα Μαθηματικών

 • panepistimio aigaiou
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μαθηματικών εξειδικεύεται στην έρευνα τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Συνεισφέρει στην μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων των θετικών επιστημών, ενώ μέσω και της υπολογιστικής πληροφορικής παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων.

   Διανύοντας τη τρίτη δεκαετία λειτουργίας του, το Τμήμα Μαθηματικών διατηρεί τους στόχους και την παιδαγωγική διαδικασία την οποία θέσπισε στην αρχή λειτουργίας του το 1987. Το Τμήμα επιδιώκει οι πτυχιούχοι του να είναι υψηλής ποιότητας και τέτοιας επιστημονικής κατάρτισης που να τους καθιστά ολοκληρωμένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, να αναγνωρίζουν την εφαρμοσιμότητά τους και να τις χρησιμοποιούν. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν μια συνολική, σφαιρική εικόνα των μαθηματικών καθώς και τα εφόδια εκείνα με τα οποία η διάσταση του πρακτικού ενδιαφέροντος των μαθηματικών στις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες καθίσταται σαφής.

   Στα πρώτα δύο έτη σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Επίσης προσφέρονται ορισμένα μαθήματα Πληροφορικής που επιτρέπουν στους φοιτητές να εξοικειωθούν θεωρητικά και πρακτικά με τη σύγχρονη τεχνολογία. Πολλά μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στα δύο τελευταία έτη, παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν τα μαθήματα εκείνα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους από ένα μεγάλο σύνολο μαθημάτων διαφορετικών κατευθύνσεων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία. Επίσης στη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να συμμετάσχουν σε Πρακτική Άσκηση σε κάποιο εργασιακό χώρο εκτός Πανεπιστημίου.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τους φοιτητές. Εν τούτοις, οι υψηλές απαιτήσεις που έχει το Τμήμα για τους φοιτητές του αποκτούν έναν ιδιαίτερα αποδοτικό και καρποφόρο χαρακτήρα για αυτούς σε συνδυασμό και με την εξαιρετική υποδομή την οποία διαθέτει το Τμήμα. Η Βιβλιοθήκη αποτελεί μια από τις πληρέστερες και πιο σύγχρονες βιβλιοθήκες της χώρας σε επίπεδο Τμήματος. Το ιδιαίτερα σύγχρονο Κέντρο Πληροφορικής του Τμήματος, η άμεση και πλήρης εξυπηρέτηση των φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος καθώς και η εξαιρετική εμφάνιση των Πανεπιστημιακών χώρων συντελούν στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την απρόσκοπτη προσαρμογή και ευχάριστη παραμονή των φοιτητών καθ’ όλα τα χρόνια των σπουδών τους. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν τις συνθήκες ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν με τη συνεχή προσπάθεια από τη πλευρά τους, να ανταποκριθούν με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός Σπουδών και απαιτεί το Πρόγραμμα Σπουδών.

  • Τα μαθήματα που διδάσκονται στην Εισαγωγική Κατεύθυνση χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

   • Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ). Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για όλους τους/τις φοιτητές/τριες.
   • Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα (ΚΕΥ). Οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιτύχουν σε τουλάχιστον 10 από αυτά.
   • Προαιρετικά μαθήματα (Π). Οι φοιτητές/τριες είναι ελεύθεροι να εγγραφούν σε όσα από αυτά τα μαθήματα επιθυμούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του πτυχίου.

   Δήλωση Μαθημάτων

   Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώσει μαθήματα που αντιστοιχούν το πολύ σε:

   • 36 ECTS ανά εξάμηνο αν βρίσκεται στο 1ο ή 2ο εξάμηνο
   • 48 ECTS ανά εξάμηνο αν βρίσκεται στο 3ο ή 4ο εξάμηνο
   • 57 ECTS ανά εξάμηνο αν βρίσκεται στο 5ο ή 6ο εξάμηνο.

   Τέλος οι φοιτητές/τριες από το 7ο εξάμηνο και μετά μπορούν να δηλώνουν το πολύ 7 μαθήματα ανά εξάμηνο.

   Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια, του δευτέρου έτους και άνω, επιτύχει στις κανονικές εξεταστικές περιόδους (του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου) στα 2/3 των δηλωθέντων μαθημάτων του θα μπορεί με αίτηση στην Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Τμήματος να δηλώσει επιπλέον μαθήματα για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Τονίζεται ότι με την νέα δήλωση μαθημάτων δεν θα πρέπει να παραβιάζεται ο περιορισμός που ισχύει στο εξάμηνο που μόλις ολοκλήρωσε ο φοιτητής/τρια.

   Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» (Ζ’ και Η’ Εξάμηνο) μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το τέταρτο εξάμηνο σπουδών.

   Το μάθημα «Θεωρία της Διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση» (Ζ’ και Η’ Εξάμηνο) μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές/τριες που βρίσκονται τουλάχιστον στο 4ο έτος φοίτησης.

   Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να εγγράφονται και να παρακολουθούν μαθήματα από το Πρόγραμμα Σπουδών άλλων Τμημάτων της Σχολής ή του Πανεπιστημίου, τα οποία θα κατοχυρώνονται στη βαθμολογία τους ως «Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά» ή «Προαιρετικά» (βλ. 4.4.2 και 4.4.3) με τις ECTS που έχουν στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών.

   Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες συμβουλεύονται:

   1. στα πρώτα δύο εξάμηνα να δηλώνουν οπωσδήποτε τα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.
   2. στα άλλα εξάμηνα να δίνουν προτεραιότητα στα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων που δεν έχουν περάσει και μετά στα υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

   Οι δηλώσεις μαθημάτων μετά το πρώτο εξάμηνο γίνονται μόνο από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://sef.math.aegean.gr/

   Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

   Το ΠΠΣ του Τμήματος Μαθηματικών ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους και η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, που οδηγεί στη λήψη Πτυχίου, ορίζεται στα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τετραετείς σπουδές) σύμφωνα με την πρότυπη διάρκεια φοίτησης που ισχύει σε όλα τα Τμήματα Μαθηματικών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Στο ΠΠΣ περιλαμβάνονται μαθήματα που διασφαλίζουν:

   Την άρτια και υψηλή κατάρτιση των αποφοίτων στο επιστημονικό πεδίο των Μαθηματικών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και την ανάδειξη επιστημόνων Μαθηματικών με σύγχρονο θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο, οι οποίοι θα έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν κατακτήσει για την επίλυση προβλημάτων και την παραγωγή καινοτόμας γνώσης.

   Ειδικότερα στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται:

   • Η ανάκληση δεδομένων και πληροφοριών.
   • Η κατανόηση εννοιών, ερμηνεία προβλημάτων και οδηγιών.
   • Η χρήση μιας έννοιας ή γενίκευσής της σε νέες καταστάσεις και πλαίσια.
   • Η ανάλυση μιας έννοιας ή κατάστασης στα συστατικά της μέρη και κατανόηση της οργανωτικής της δομής.
   • Η σύνθεση από διαφορετικά στοιχεία μιας νέας δομής και δημιουργία νέου νοήματος ή δομής.
   • Η διατύπωση αξιολογικών κρίσεων.

   Πρωταρχικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η καλλιέργεια, μέσω της παιδαγωγικής διαδικασίας μάθησης και της επιστημονικής έρευνας, της σφαιρικής γνώσης των Μαθηματικών που σε εφαρμοσμένο επίπεδο συνδέεται με τις Φυσικές, Τεχνολογικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

   Στα τρία πρώτα έτη σπουδών προσφέρονται μαθήματα υποδομής (υποχρεωτικά μαθήματα) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Επίσης προσφέρονται μαθήματα (κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα) τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων από την Πληροφορική, τη Στατιστική, τη Διδακτική, τη Φυσική και τα Οικονομικά που επιτρέπουν στους πτυχιούχους να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τάσεις εφαρμογής της μαθηματικής σκέψης.

   Η ολοκλήρωση των σπουδών επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email