Τμήμα Μαιευτικής

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λειτούργησε Σχολή Μαιών, το 1838 στο Κρατικό Μαιευτήριο Αθηνών. Από το 1904 και μετά, οι μαίες εκπαιδεύονταν στο Δημόσιο και Δημοτικό Μαιευτήριο. Από το 1973, η εκπαίδευση των Μαιών, γινόταν από το αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής ΣΕΥΠ του ΚΑΤΕΕ, καθώς και από 3 Σχολές Μαιών που είχαν ιδρυθεί παλαιότερα. Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, λειτούργησε το 1983, με τον νόμο 1404/83. Το 1984, με το ΠΔ. 162/24-10-84, γίνεται η ένταξη των Σχολών Μαιών στο Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.

   Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μετά την έκδοση του νόμου υπ’ αριθμ. 4521.

   Σκοπός

   Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, η οποία θα διαμορφώνει επιστημονικά ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες γνώσεις, στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, στον τομέα της μαιευτικής, της γυναικολογίας και της νεογνολογίας.

   Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

   Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος παρέχει στους φοιτητές του:

   • προσήκουσες γνώσεις των επιστημών, επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες των μαιών,
   • προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας,
   • λεπτομερή γνώση της βιολογικής λειτουργίας, της ανατομίας και της φυσιολογίας στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του,
   • κλινικές δεξιότητες σε αναγνωρισμένα ιδρύματα υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού στη μαίευση και
   • προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση συναφών ειδικοτήτων στις επιστήμες υγείας.


   Μεταπτυχιακές Σπουδές

   Στο Τμήμα λειτουργεί το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «’Eρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, αρχικά σε σύμπραξη και εν συνεχεία από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Στο Τμήμα λειτουργεί, επίσης, το αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα».

  • Ακαδημαϊκοί Άξονες – Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Οι απόφοιτοι του τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα έχουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες θα μπορούν να ασκήσουν είτε ως άτομα είτε ως μέλη επιστημονικών ομάδων, έτσι ώστε να μπορούν:

   1. Να παρέχουν Υγειονομική φροντίδα υψηλού επιπέδου στον πληθυσμό που είναι στόχος του γνωστικού τους αντικειμένου (γυναίκες σε όλο τον κύκλο της ζωής τους και νεογνά), σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, βελτιώνοντας τις εκβάσεις για την υγεία στον πληθυσμό αυτό.
   2. Να διεξάγουν καινοτόμο έρευνα στο πεδίο της Επιστήμης της Μαιευτικής αυτοδύναμα, αλλά και σε συνεργασία με άλλους ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
   3. Να στελεχώνουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να διοικούν υπηρεσίες σχετικές με τα αντικείμενα που διδάχθηκαν.
   4. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα Δια Βίου εκπαίδευσης.
   5. Να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού πλαισίου για την προαγωγή της υγείας της γυναίκας και της οικογένειας.

   Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών

   Η τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών καθώς και του τμήματος Μαιευτικής, έγινε τον Ιούνιο του 2011. Η αξιολόγηση αυτή έγινε από Καθηγητές από την Διεθνή Ακαδημαϊκή Κοινότητα, κατά την οποία το τμήμα αξιολογήθηκε με θετικές παρατηρήσεις.

   Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την κείμενη εθνική νομοθεσία7 οι «προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες της μαίας/του μαιευτή» τις οποίες θα πρέπει να κατακτήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής είναι οι παρακάτω:

   • Μαιευτική (midwiferyandobstetrics): Μεθοδολογία διάγνωσης και παρακολούθησης της κύησης, του τοκετού και της λοχείας, προετοιμασία και εκτέλεση τοκετού κεφαλικής και ισχιακής προβολής (συμπεριλαμβανομένης της γνώσης και χρήσης του τεχνολογικού μαιευτικού εξοπλισμού), θεωρητικές και κλινικές δεξιότητες στη μαιευτική παθολογία, αναλγησία και αναισθησιολογία στον τοκετό,αξιολόγηση της υγείας της εγκύου και του εμβρύου, τεχνολογίες προγεννητικού ελέγχου, τεχνολογίες και μέθοδοι αναπαραγωγής, προετοιμασία εγκύου και οικογένειας για τον τοκετό και τη μητρότητα, περιγεννητική φροντίδα, υποστήριξη, προώθηση και προαγωγή του μητρικού θηλασμού.
   • Γυναικολογία : Γυναικολογική εξέταση, λήψη ιστορικού, λήψη επιχρισμάτων για test Παπανικολάου, λήψη κολπικού και τραχηλικού εκκρίματος για μικροβιολογικό έλεγχο, εξέταση μαστού, θεωρητικές και κλινικές δεξιότητες στη γυναικολογική παθολογία, φροντίδα ασθενών με γυναικολογικές παθήσεις και περιεγχειρητική φροντίδα αυτών.
   • Νεογνολογία: Κλινική εξέταση νεογνού, ανάνηψη, διατροφή, φροντίδα φυσιολογικών νεογνών, φροντίδα προώρων και νεογνών υψηλού κινδύνου κατά τη μεταφορά και τη νοσηλεία τους σε μονάδες εντατικής νοσηλείας.
   • Οικογενειακό προγραμματισμό: Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού και γενετήσιας αγωγής.
   • Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής νοσοκομειακών λοιμώξεων, αγωγή υγείας, παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις, κατ’οίκον νοσηλεία, φροντίδα μέσω κινητών μονάδων.
   • Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στους τομείς που σχετίζονται με την επιστημονική υπόσταση της ειδικότητας της. Τήρηση των απαραίτητων εγγράφων/αρχείων, χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και συνταγογράφηση φαρμάκων.
   • Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών: εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς της αρμοδιότητας των μαιών/μαιευτών και κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους, ως απόρροια της εξέλιξης της επιστήμης γενικότερα και του κλάδου των μαιών ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης και της πληροφόρησης ατόμων και ομάδων.

   Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής, καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα σε θέματα Μαιευτικής και Μαιευτικής φροντίδας, Γυναικολογίας και Γυναικολογικής φροντίδας, Νεογνολογίας και Νεογνολογικής φροντίδας, Οικογενειακού Προγραμματισμού, Γενετήσιας Αγωγής, Πρόληψης και Αγωγής Υγείας. Επίσης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις από τις ευρωπαϊκές οδηγίες το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών οφείλει να περιλαμβάνει γενικά μαθήματα όπως, αγωγή υγείας, πρόληψη ασθενειών και λοιμώξεων, πρώιμη διάγνωση, διατροφή, κοινωνιολογία, κοινωνική ιατρική, φαρμακολογία, μικροβιολογία, νομοθεσία του επαγγέλματος, υγειονομική και κοινωνική οργάνωση των δομών παροχής φροντίδας υγείας. Επιπλέον η εστίαση του προγράμματος σπουδώνείναι κυρίως εξειδικευμένη στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και προσανατολίζεται σε ειδικά μαθήματα, όπως εμβρυολογία, εγκυμοσύνη, τοκετός, λοχεία, παθολογία στη γυναικολογία και μαιευτική, προετοιμασία για τον τοκετό και τη μητρότητα, μητρικό θηλασμό, γνώσεις χρήσεων τεχνικού μαιευτικού εξοπλισμού, αναλγησία, νεογνολογία, ψυχολογία, κοινωνιολογία κα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email