Τμήμα Λογοθεραπείας

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70 τ.Α /7-5-2019) και έγινε ένταξη των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε το 1996 στο τότε ΤΕΙ Πατρών. Αποτελεί το πρώτο από τα τρία ομοειδή Τμήματα της Ελληνικής δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει προπτυχιακές σπουδές στη Λογοθεραπεία.

   Στόχος του Τμήματος είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών στις βιολογικές διαδικασίες της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και κατάποσης, στην πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των σχετιζόμενων διαταραχών, καθώς και στην προσφορά προς τα άτομα με διαταραχές ή διαφορετικότητες της επικοινωνίας.

   Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονη Κλινική Λογοθεραπείας στην οποία παρέχονται δωρεάν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές Λόγου, Ομιλίας, Φωνής και Κατάποσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων Κλινικής Άσκησης. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο ερευνητικά εργαστήρια:

   α) ‘Θεωρητικής και Πειραματικής Γλωσσολογίας: τυπική ανάπτυξη και διαταραχές’,
   β) ‘Τεχνολογίας Ομιλίας, Φωνής και Επαυξητικής Εναλλακτικής Επικοινωνίας’.

   Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διαμορφώνεται και προσαρμόζεται δυναμικά με βάση τις νέες εξελίξεις της επιστήμης και τα πρότυπα των διεθνών και Ευρωπαϊκών οργανισμών Λογοπαθολογίας, συγκεκριμένα:

   α) American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), β) Standing Liaison Committee of E.U. Speech And Language Therapists and Logopedists (CPLOL) και γ) International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP).

   Το Τμήμα συμμετείχε στο Δίκτυο Εναρμόνισης & Ποιότητας των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για Λογοθεραπευτές στην Ευρώπη (NetQues), δίκτυο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκριτική μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών Λογοθεραπείας 65 Ιδρυμάτων σε 31 Ευρωπαϊκές και συνεργαζόμενες χώρες.

   Το Όραμα του Τμήματος έχει ως εξής:

   1. Να συνεχιστεί η αναγνώρισή του εντός του Ελληνικού χώρου ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης ακαδημαϊκής και κλινικής εκπαίδευσης, ώστε να έχει διαρκώς υψηλή βάση εισακτέων και τη μεγαλύτερη από τα άλλα Τμήματα Λογοθεραπείας ζήτηση και απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
   2. Να συνεχίσει να χρησιμεύει ως κέντρο αναφοράς στην περιοχή, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, για διαταραχές ομιλίας, λόγου, επικοινωνίας και κατάποσης μέσω, αφενός της Κλινικής Λογοθεραπείας, και αφετέρου των εξειδικευμένων γνώσεων και της εμπειρίας των μελών ΔΕΠ.
   3. Η διαρκής εξέλιξη και προαγωγή του Τμήματος, μέσω της αύξησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής, προκειμένου το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης να ακολουθεί τις εξελίξεις και τάσεις της εκπαίδευσης στον τομέα της Λογοπαθολογίας διεθνώς, και το παραγόμενο επιστημονικό έργο να αυξάνεται ποσοτικά, να βελτιώνεται ποιοτικά, και να περιλαμβάνει όλα τα μέλη του Τμήματος.
   4. Η διαρκής αναγνώριση από την κοινωνία του έργου και της συμβολής των αποφοίτων του Τμήματος στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαταραχών ομιλίας, λόγου, φωνής και κατάποσης.
  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Λογοθεραπείας (4 έτη φοίτησης, Πτυχίo Λογοθεραπευτή).

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 96/2002 (ΦΕΚ 82 τ.Γ’)

   1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Αποκατάστασης, του Πανεπιστημίου Πατρών φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο “Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου” και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
   Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται επαγγελματικά στους ακολούθους τομείς:

   α. Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
   β. Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.
   γ. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

   2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:

   α. Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
   β. Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
   γ. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.

   3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.

   4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

   α. Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

   β. Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
   Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων επαγγελματιών, κατα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

   5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email