Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • oikonomiko panepistimio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα νέο Τμήμα, το οποίο ιδρύθηκε το Ακαδημαϊκό Έτος 1999-2000 και από τότε λειτουργεί με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ίδρυσή του το Τμήμα είχε  μεγάλη απήχηση στους υποψηφίους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

   Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλύτερων πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας.

   Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει στους φοιτητές:

   • Γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
   • Εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρωσή τους και παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
   • Καλλιέργεια της σφαιρικής γνώσης του χώρου της εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα

   Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος  προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

   Το Τμήμα προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα επιστημονικό πεδίο με μεγάλη ζήτηση, έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και καλά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα των αντίστοιχων Προγραμμάτων των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα.

   Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου). Τα μαθήματα υποδομής του Προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: Μάνατζμεντ, Μαθηματικά-Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. και παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς.

   Για τη λήψη Πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα. Από το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις: την κατεύθυνση Λογιστικής και την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής. Στην κατεύθυνση Λογιστικής τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 10 και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 10, ενώ στην κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι 8. Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διδάσκονται τέσσερις ώρες ανά εβδομάδα.

   Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

  • Απονεμόμενος τίτλος 
   Προπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

   Διάρκεια του προγράμματος
   4 έτη

   Αριθμός ακαδημαϊκών μονάδων
   240 ECTS

   Επίπεδο τίτλου 
   Πρώτος κύκλος σπουδών

   Γνωστικά αντικείμενα 
   Τα γνωστικά αντικείμενα είναι:
   (1) η Λογιστική, και
   (2) η Χρηματοοικονομική

   Ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής
   Πέρα  από  την  εισαγωγή  φοιτητών  μέσω  των  πανελληνίων  εξετάσεων  το  Πρόγραμμα  δέχεται  αποφοίτους  άλλων  Πανεπιστημιακών  Τμημάτων  μέσω  κατατακτήριων  εξετάσεων  σε  επιλεγμένα μαθήματα που διοργανώνει το ίδιο το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

   Ειδικές ρυθμίσεις για την αναγνώριση της πρότερης μάθησης 
   Για  τους  αποφοίτους  άλλων  Πανεπιστημιακών  Τμημάτων  που  εισάγονται  με  κατατακτήριες  εξετάσεις  δύναται  να  αναγνωριστούν  κάποια  μαθήματα  από  το  πρόγραμμα  σπουδών  του  Τμήματος.

   Προϋποθέσεις  και  κανονισμοί  απόκτησης  τίτλου,  συμπεριλαμβανομένων  και  προϋποθέσεων αποφοίτησης 
   Για την απόκτηση του τίτλου σπουδών οι φοιτητές υποχρεώνεται να επιτύχουν σε τουλάχιστον  40  μαθήματα  συνολικά  (το  ισοδύναμο  των  240 ECTS)  εκ  των  οποίων  τα  22  πρέπει  να  είναι  μαθήματα κορμού.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email