Τμήμα Κοινωνιολογίας

 • Panepistimiop kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Κοινωνιολογίας είναι ενταγμένο στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1984 (ΦΕΚ 156/27-4-1984, τεύχος Α΄) και άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988. Αρχικά στεγάστηκε σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Περιβολίων, ενώ από τον Μάρτιο του 1998 μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή του Γάλλου Ρεθύμνου Κρήτης, έκτασης 1.500 στρεμμάτων περίπου, η οποία βρίσκεται 4 χλμ. ΝΔ από το κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου.

   Οι σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στοχεύουν στη θεωρητικά και μεθοδολογικά θεμελιωμένη απόκτηση γνώσεων γύρω από την κοινωνική δομή, την κοινωνική αλληλόδραση και τους κοινωνικούς θεσμούς. Στόχος του Προ­γράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι να εξοπλίσει θεωρητικά τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στα αντικείμενα μελέτης της κοινωνιολογίας καθώς και να τους καταστήσει ικανούς στη χρήση των εμπειρικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μιας αυτόνομης και αναστοχαστικής κοινωνιολογικής σκέψης προκειμένου για την επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, όπως επίσης και στην καλλιέργεια της ικανότητας του φοιτητή και της φοιτήτριας να στοχάζονται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς τους στην κοινωνική πραγματικότητα.

   Γιατί να Σπουδάσω Κοινωνιολογία;

   Στις αρχές του 21ου αιώνα η ανθρώπινη κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη, τα κοινωνικά προβλήματα οξύνονται, οι νέες τεχνολογίες επιλύουν αλλά και δημιουργούν νέα προβλήματα, η ανθρώπινη συμβίωση στην εποχή της πληροφορίας αλλά και της διακινδύνευσης αποτελεί σημαντικό πεδίο σπουδής, ανάλυσης και εφαρμογής των κοινωνικών επιστημών. Ιδιαίτερα, η επιστήμη της κοινωνιολογίας με το να σπουδάζει τον κοινωνικό μας εαυτό μέσα στο ‘νέο θαυμαστό κόσμο’, μας επαγγέλλεται αυτογνωσία και μας εξοπλίζει με εφόδια για να κατανοούμε τις ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές και για να μπορέσουμε αν το θελήσουμε να παρέμβουμε ως επιστήμονες και ως πολίτες για να βελτιώσουμε την κοινωνία.

   Ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία όπου η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάπτυξη της νέας οικονομίας δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέα προβλήματα και νέες προκλήσεις, η επιστήμη της κοινωνιολογίας, που αναλύει τη νέα αυτή κοινωνική πραγματικότητα και προσφέρει γνώσεις σε ανθρώπους με ευαισθησία για τα νέα κοινωνικά φαινόμενα, γίνεται εντελώς απαραίτητη. Η κοινωνιολογία μας εξοικειώνει με σημαντικά θέματα, π.χ. της παγκοσμιοποίησης, του εξευρωπαϊσμού, του εκσυγχρονισμού, της αλλοτρίωσης, της ανεργίας, της φτώχειας, της ανισότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού, κ.τ.λ και μας εμπλουτίζει προσωπικά και επιστημονικά με κοινωνική συνείδηση για να συμβάλουμε με τη σειρά μας στην πρόοδο της κοινωνίας και της επιστήμης.

   Σύμφωνα με σχετική έρευνα για τους πρώτους πτυχιούχους του Τμήματος Κοινωνιολογίας, η χρησιμότητα και το γόητρο της κοινωνιολογίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους είναι πολύ μεγάλη. Ενδεικτικά ένας από τους πτυχιούχους μας στην έρευνα αυτή δήλωσε :
   “ (Η κοινωνιολογία) μου ξύπνησε τις ευαισθησίες μου για τα κοινωνικά προβλήματα (ναρκωτικά, βία, διαφθορά, και άλλα) και με βοήθησε να βρω τον τρόπο να τα πλησιάσω, να τα κατανοήσω, όπως και τον εαυτό μου σε σχέση με τους άλλους”.

   Γιατί να Σπουδάσω Κοινωνιολογία στο Ρέθυμνο;

   • Γιατί είναι ένα αμιγές Τμήμα Κοινωνιολογίας στη μόνη πραγματική Σχολή Κοινωνικών Επιστημών που λειτουργεί στα ελληνικά ΑΕΙ, το οποίο ευρίσκεται πια σε τροχιά ωρίμανσης και ποιοτικής ανάπτυξης μετά από μια εικοσαετία ευδόκιμης λειτουργίας.
   • Γιατί οι σχέσεις φοιτητών –καθηγητών είναι ακόμα άμεσες και όχι γραφειοκρατικές.
   • Γιατί, όπως δήλωσαν οι περισσότεροι πτυχιούχοι μας στην τελευταία έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης για τους αποφοίτους 1999-2000 του Πανεπιστημίου Κρήτης, “είναι ικανοποιημένοι γενικά από τις σπουδές τους στο Τμήμα Κοινωνιολογίας σε ποσοστό 76%, εκ των οποίων πολύ ικανοποιημένοι δήλωσε το 31,3%, ενώ δυσαρεστημένοι δήλωσε μόνο το 4,5% .
   • Γιατί το Ρέθυμνο είναι γοητευτικό και αναπτυσσόμενο, η δε Κρήτη πανέμορφη και δυναμική, και είναι πια κοινή διαπίστωση ότι όλοι σχεδόν οι πτυχιούχοι μας λυπούνται πολύ όταν αποφοιτούν, και ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς, πολύ περισσότερο από όσους έχουν κρητική καταγωγή, εγκαθίστανται και ζει μόνιμα στη Κρήτη.
  • H σπουδή της επιστήμης της Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι μια συναρπαστική διαδικασία για τους διδάσκοντες και κυρίως για τους διδασκόμενους, αφού στοχεύει στην αυτογνωσία όλων μας ως προσώπων και ως πολιτών μέσα στην ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινωνία, αλλά και στην εμπέδωση γνώσεων για μια επιστημονική θεώρηση και επαγγελματική απασχόληση με την ανάλυση και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων.

   Προπτυχιακές Σπουδές

   Για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων, το Tμήμα Kοινωνιολογίας διαθέτει ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συνεχώς εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της επιστήμης της Kοινωνιολογίας, ώστε να ικανοποιεί τις γνωστικές κι επαγγελματικές ανάγκες του φοιτητή, αλλά και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για ικανό επιστημονικό δυναμικό, όχι μόνο στην Kοινωνιολογία και στις κοινωνικές επιστήμες ευρύτερα, αλλά και σε πολλά άλλα κοινωνικά κι επαγγελματικά πεδία .
   Το Τμήμα έχει οργανωθεί σε τρεις (3) άτυπους Τομείς:

   • Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Μεθόδων
   • Τομέας Κοινωνικής Οργάνωσης και Μεταβολής
   • Τομέας Πολιτισμού

   Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών, που αποτελείται από Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα και Σεμινάρια, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει και να συγκροτήσει το δικό του ατομικό πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα του Προγράμματος χωρίζονται σε δυο γενικές κατηγορίες: (α) τα Μαθήματα Κορμού και (β) τα Μαθήματα των Κατευθύνσεων.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) κατευθύνσεις:

   α) Kοινωνική Θεωρία – Μέθοδοι
   β) Kοινωνική Ανάπτυξη- Κοινωνικός Μετασχηματισμός
   γ) Πολιτική Kοινωνιολογία
   δ) Πολιτισμός- Εργασία – Εκπαίδευση.

   Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα και στα άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, αλλά και σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας και των άλλων ΑΕΙ.
   Για την απόκτηση του πτυχίου συνιστάται η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

   Πρακτική Άσκηση

   Oι αποκαλούμενες ασκήσεις πεδίου, δηλαδή η επιτόπια παρατήρηση και έρευνα από το φοιτητή σε χώρους κοινωνικής και πολιτικής δράσης, που σχετίζονται με τις βασικές ενότητες γνωστικών αντικειμένων του κύκλου σπουδών, συμβάλλουν στη σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα και στην καλύτερη κατανόηση και των δύο. Tο Tμήμα στηρίζει αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και τη συμμετοχή του φοιτητή σε προγράμματα ερευνητικών κέντρων, αλλά και σε οργανισμούς της Τοπικής Κοινωνίας.

   Μαθήματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Jean Monet

   Στο Τμήμα Koινωνιολογίας προσφέρονται μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση τα οποία έχουν οργανωθεί κυρίως στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί στο Τμήμα Έδρα Jean Monnet στην Πολιτική Κοινωνιολογία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
   Η διδασκαλία και η έρευνα στα θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης υποστηρίζεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, το οποίο στεγάζεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

   Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών

   Tο Tμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα ‘Σωκράτης / Erasmus’ της Eυρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τη διακίνηση και ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα αναγνωρίζει μαθήματα που έχουν με επιτυχία ολοκληρωθεί σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια .

   Εργαστήρια

   Στο Τμήμα λειτουργούν τα εξής δύο εργαστήρια:

   α. Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, και
   β. Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο.

   Υλικοτεχνική Υποδομή

   Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και χρησιμοποιεί το εργαστήριο πληροφορικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με πλήρη εξοπλισμό Η/Υ και σύνδεση με το INTERNET.

   Βιβλιοθήκη

   Το Τμήμα χρησιμοποιεί την πλούσια Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και συμβάλλει στον εμπλουτισμό της με αρκετά κοινωνιολογικά κυρίως περιοδικά και βιβλία ετησίως. Επίσης πολύτιμη είναι η πρόσβαση στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης στη Βιβλιοθήκη.

   Σταδιοδρομία Πτυχιούχων

   Ο πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποκτά όλα τα αναγκαία εφόδια για να ασκήσει την Κοινωνιολογία ως Επιστήμη και ως Επάγγελμα. Ειδικότερα, αποκτά τη δυνατότητα:

   • να συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης (Μaster), αλλά και Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D), τόσο στο Τμήμα μας, όσο και σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα Κοινωνικών Επιστημών, ΜΜΕ, Ιστορίας, Οικονομίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών, Δημόσιας Διοίκησης, κ.τ.λ. σε ελληνικά και ξένα ΑΕΙ.
   • να απασχοληθεί στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως επιστημονικός συνεργάτης και ως επιτελικό στελέχος σε θέματα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας, πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας στο θεραπευτικό και σωφρονιστικό σύστημα, καθώς και στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα κρατικών φορέων, αλλά και ιδιωτικών φορέων που αναλαμβάνουν την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, εργάζεται σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, κ.τ.λ.
   • να διδάξει κοινωνιολογία και κοινωνικές επιστήμες στη μέση εκπαίδευση, και να συμβάλλει στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων σε ΙΕΚ και αλλού.
   • να ενταχθεί στο στρατό, και στις ένοπλες δυνάμεις . Ο πτυχιούχος Κοινωνιολογίας συχνά επιλέγεται και υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ως κοινωνιολόγος, εμπειρία που βοηθά να ενταχθεί ως μόνιμος στέλεχος στο στρατό.
   • να απασχοληθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Δήμους, Νομαρχίες και Περιφέρειες) ως επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, μειονοτήτων, κοινωνικών προβλημάτων, πολιτιστικών και οικολογικών πρωτοβουλιών, ευρωπαϊκής διασύνδεσης, κ.τ.λ.
   • να εργαστεί σε δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ ως σύμβουλος και παραγωγός προγραμμάτων κοινωνικού περιεχομένου, και σε διάφορα ιδιωτικά γραφεία ευρωπαϊκής πληροφόρησης, αλλά και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων και ευκαιριών στην Ε..Ε, καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως επίσης
   • να συμμετάσχει ενεργά σε πολιτιστικές, οικολογικές και πολιτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε συλλόγους παρέμβασης στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email